ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
เป้าหมาย

เป้าหมาย PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย ภาสกร ลิขิตสัจจากุล
วิทยากรที่ปรึกษาบริษัท พีเพิล แวลูว์ จำกัดเป้าหมาย...คือสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการในอนาคต
การตั้งเป้าหมาย...คือการกำหนดค่าในปัจจุบันของสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการในอนาคต
การไปให้ถึงเป้าหมาย...คือความพยายามที่จะทำให้ได้สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการในอนาคต
การทำตามเป้าหมาย...คือการลงมือทำตามกิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้ได้สิ่งที่คาดหวังหรือต้องการในอนาคต
การตรวจสอบเป้าหมาย...คือการวัดความก้าวหน้าสิ่งที่คาดหวังหรือต้องการในอนาคต
การทบทวนเป้าหมาย...คือการย้อนกลับไปดูที่ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายใหม่อีกครั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
การบรรลุเป้าหมาย...คือการได้รับสิ่งที่เคยคาดหวังหรือต้องการไว้ในอดีต

เป้าหมายคือสิ่งที่ทุกคนต้องมีเพราะมันคือลมหายใจ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร อำเภอ จังหวัด ประเทศ ล้วนต้องมีเป้าหมายด้วยกันแทบทั้งสิ้น เพราะเป้าหมายคือลมหายใจ คือการกระทำ ถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไร้ซึ่งความก้าวหน้า ไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ไร้ซึ่งการเดินทางและทิศทาง เหมือนการล่องเรือไปในทะเลแต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี ก็เท่ากับว่านอนรอความตายอยู่กลางทะเล การจะมีครอบครัวก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะมีไปเพื่ออะไรและจะทำอย่างไรเพื่อให้ครอบครัวมีความสุข การมีลูกก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราพร้อมที่จะมีหรือยัง จะมีกี่คน จะเลี้ยงเขาอย่างไรให้ได้ดี การเรียนก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเรียนอะไร เพื่ออะไร จบแล้วจะได้ทำงานที่เราชอบหรือไม่ การทำงานก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะทำงานแบบไหนที่ตัวเองรักและชอบ จะพัฒนาตัวเองอย่างไรจนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน จะทำอย่างไรให้ลูกน้องเคารพและศรัทธา ทำอย่างไรจะให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง พ่อแม่ยามแก่เฒ่าก็ต้องมีเป้าหมายว่าจะเลี้ยงเขาแบบไหน เลี้ยงอย่างไร เลี้ยงที่ไหนให้ได้ดี ตอนบั้นปลายชีวิตก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหน จะเป็นคนแก่ที่มีคุณค่าหรือไร้คุณค่า จะมีชีวิตลำบากหรือสบาย ะมีชีวิตแบบไหนยว่ายภาพในการดำเนใจลูกน้อง และอีกมากมายที่เราต้องมีเป้าหมายเพราะชีวิตที่มีเป้าหมายจะทำให้การดำเนินชีวิตมีประสิทธิภาพและมีคุณค่า
 
คนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่มีคุณภาพในการดำเนินชีวิต...เพราะคุณค่าของคนสามารถวัดได้จากการมีเป้าหมาย
 
เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจง...ไม่หลากหลายจนไร้พลัง
เป้าหมายที่ดีต้องชี้เฉพาะเจาะจงเพราะมันจะช่วยทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง เหมือนรถที่วิ่งบนถนนที่ราบเรียบเป็นเส้นตรงกับรถที่วิ่งบนถนนที่ขรุขระและมีโค้งตลอดเส้นทางจะใช้ความพยายามเวลาและความเร็วแตกต่างกันหรืออย่างการใช้แว่นขยายเลื่อนหาจุดรวมแสงที่เหมาะสมแล้วส่องไปที่จุดๆ เดียวสักระยะหนึ่งจะพบว่าจุดตรงนั้นมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นมากมายจนสามารถลุกติดเป็นไฟได้ถ้ามีวัสดุที่เหมาะสมเพียงพออยู่ในจุดนั้น เช่นเดียวกับการที่คนเรา หน่วยงาน แผนก หรือองค์กร ที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำอะไรบวกเข้ากับการมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอก็ย่อมทำให้เกิดพลังงานที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมากมายมหาศาล เป้าหมายที่ชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
 
ประสิทธิภาพของเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงก็เหมือนกับเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราต้องการหายขาด เสียเงินน้อย เสียเวลาไม่มาก และไม่ต้องการให้รักษาผิดพลาดเราก็ต้องได้หมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรคและมีประวัติการรักษาที่ดี ยิ่งถ้ามีคนกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมาว่ายอดเยี่ยมแล้วด้วยเรายิ่งดั้นด้นไปรักษาเลยที่เดียว
 
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงเปรียบได้กับการรักษาโรคกับหมอที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษา
 
เป้าหมายที่ดีต้องวัดได้อย่างชัดเจน...เพราะจะทำให้เห็นระยะทางของความก้าวหน้า
                        เป้าหมายที่วัดออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนจะทำให้การตรวจสอบความก้าวหน้าของเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ฉันจะมีเงิน 1 ล้านบาทภายใน 2 ปี ด้วยการทำงานและหารายได้พิเศษเพิ่ม จะเห็นได้ว่าเป้าหมายมีการชี้เฉพาะเจาะจงและวัดได้อย่างชัดเจน ส่วนเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน เช่น ความรัก ความเคารพ ความทุ่มเท ความมุ่งมั่น ฯลฯ เมื่อเราวัดทางตรงไม่ได้ก็ต้องวัดทางอ้อมแทน การวัดแบบนี้ต้องไม่วัดด้วยความรู้สึกหรือมุมมองของตัวเราเพียงข้างเดียวเพราะมันจะเกิดความลำเอียงได้ เราต้องวัดจากความรู้สึกหรือมุมมองของคนที่เรารักด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไร สัมผัสได้ถึงความรักและความห่วงใยของเราหรือไม่...ผมเคยเจอคนที่บอกว่ารักแม่มากแล้วก็เอาภาพแม่ใส่กรอบเล็กๆ ห้อยคอไว้แล้วบอกว่า ผมรักแม่มาก แม่ข้าใครอย่าแตะและก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่านี้ ส่วนตัวแม่เท่าที่ได้มีโอกาสคุยกันก็บ่นทั้งน้ำตาว่า ปวดหัวกับลูกคนนี้มากเหลือเกิน...มันไม่มีความรับผิดชอบเอาเสียเลย แม่ละเป็นห่วงมันจริง เมื่อไหร่มันจะโตซะที...
 
เมื่อโดนถามว่ารักไหม รักแค่ไหนบางครั้งก็บอกได้แค่ว่ารักมาก รักมากที่สุด รักมากเท่าท้องฟ้า เราเท่าจักวาล รักเท่า...คือต้องบอกแบบเปรียบเทียบกับขนาดของสิ่งอื่นแทนที่สามารถทำให้เห็นภาพว่ามีขนาดใหญ่ๆต้องยอมรับว่าบางครั้งเราไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้จริงๆ แต่เราสามารถวัดทางอ้อมโดยวัดออกมาเป็นความรู้สึกได้เช่น การแสดงให้เขาเห็นว่าเรารักเขามากด้วยการพูดดี ทำดี การช่วยเหลืองานบ้าน การดูแลยามที่เขาไม่สบาย การกอด การหอมแก้ม การมีเวลาว่างให้เขา ฯลฯ เป็นต้น ผลจากการทำสิ่งนี้คนที่จะบอกคุณค่าได้ดีที่สุดก็คือคนที่สัมผัสกับเราไม่ใช่ตัวเรา การแสดงความรักมันวัดกันไม่ได้ที่ปริมาณแต่มันสามารถวัดได้จากความพึงพอใจความสบายใจและความสุขของคนนั้นแทน
 
การวัดความรักความห่วงใยต้องวัดที่ความรู้สึกของคนที่เรารัก...ไม่ใช้วัดที่ความรู้สึกของเราเอง
 
การตั้งเป้าหมายต้องมีความเป็นไปได้...ไม่อย่างนั้นจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
เป้าหมายที่ดีต้องมีความเป็นไปได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันและถ้าเอาแต่ฝันไม่ลงมือทำมันก็จะกลายเป็นความเพ้อฝันซึ่งไม่มีวันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนและคนที่จมอยู่กับความเพ้อฝันนานๆ คนๆ นั้นก็จะกลายเป็นคนที่ไร้คุณค่าทันที่...เป้าหมายต้องได้รับการตรวจสอบถึงโอกาสความเป็นไปได้ก่อนทุกครั้งที่จะลงมือทำ การตั้งเป้าหมายโดยที่ไม่ดูความพร้อมของตัวเองเท่ากับว่าเรากำลังทำสิ่งทีเปล่าประโยชน์อยู่ทำให้เสียพลังงาน เงินทอง เวลา อารมณ์ สุขภาพ หรือบางทีอาจเสียชีวิตก็ได้ อย่างเช่นมีเป้าหมายว่าต้องการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้โดยที่ไม่ดูความพร้อมร่างกาย ไม่ดูสภาพอากาศ ไม่ดูสภาพแม่น้ำว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจกระโดดน้ำว่ายออกไปเลย ผลสุดท้ายก็ต้องระดมคนไปช่วยกันงม...เราต้องดูว่าเราถนัดอะไร ทำอะไรได้บ้าง ทำได้ดีแค่ไหน ต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมบ้าง ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ มีทรัพยากรอะไรอยู่บ้าง มีใครที่จะสนับสนุนหรือไม่
 
เป้าหมายที่เป็นไปได้ต้องไม่ต่ำกว่าศักยภาพที่เรามีไม่อย่างนั้นศักยภาพที่เราไม่ได้ใช้จะกลายเป็นความสูญเปล่า ผลของความสูญเปล่าอาจจะทำให้เราสูญเสียโอกาสดีๆ ไป บางคนมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าที่คิดแต่เขากับประเมินศักยภาพตัวเองต่ำเกินไปทำให้ไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่จึงสูญเสียโอกาสดีๆ ไปคนที่ประเมินตัวเองต่ำเกินไปชีวิตมักไม่ก้าวหน้ามากนัก บางคนก็ใช้วิธีลดเป้าหมายลงมาให้ต่ำเพื่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก ลำบากมาก ปวดหัวมาก วุ่นวายมาก ฯลฯ ช่างเป็นความสูญเปล่าและทำให้สูญเสียโอกาสในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายไป เพียงเพราะเขากลัวความยากลำบาก เป้าหมายที่ดีต้องไม่เกินศักยภาพของตัวเราจนมองดูแล้วเป็นไปไม่ได้และต้องไม่ต่ำกว่าศักยภาพที่เรามีจนมองดูแล้วเป็นความสูญเปล่าและไร้ค่า
 
ความฝันกับความเพ้อฟันต่างกันตรงที่...ความสามารถในการทำให้มันกลายเป็นความจริง
 
การตั้งเป้าหมายย่อย...ต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายหลัก
                        ในเป้าหมายหลักก็จะมีเป้าหมายและกิจกรรมย่อยๆ ลงมาอีก การตั้งเป้าหมายย่อยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักจะทำให้ภาพการบรรลุเป้าหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ภาพและเสียงจะยิ่งชัดเจนขึ้นก็ต่อเมื่อคลื่นความถี่ของผู้รับและผู้ส่งตรงกันเท่านั้น เป้าหมายที่สอดคล้องกันจะส่งผลให้เป้าหมายหลักมีพลังมากยิ่งขึ้นเหมือนการขึ้นสายธนูแบบเต็มแรงเมื่อปล่อยออกไปก็จะมีทั้งความเร็วและความแรงมุ่งไปหาเป้าหมาย ยิ่งถ้ามีความมั่นคงด้วยแล้วยิ่งทำให้ไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนความมั่นคงเปรียบได้กับทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เรามียิ่งมีมากก็ทำให้เรามั่นคงมาก
 
เราดูได้จากเขื่อนที่กักเก็บน้ำไว้มากมายมหาศาลจนสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการเกษตรในยามที่เกิดความแห้งแล้ง น้ำในเขื่อนก่อกำเนิดจากลำธารสายเล็กๆ ที่ไหลมารวมกันจนกลายเป็นแม่น้ำและจากแม่น้ำแต่ละสายก็มารวมตัวกันจนกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา หรือกรณีอยากมีครอบครัวที่มีความสุขมันคงไม่ใช้แค่เพียงทำงานหนักๆ หาเงินเยอะๆ มีบ้านหลังโตๆ มีคนใช้เยอะๆ มีรถหลายคัน มีสัตว์เลี้ยงมากแล้วก็จะมีความสุขได้ มันต้องประกอบไปด้วยความเอื้ออาทร ความเห็นอกเห็นใจ การทำกิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือกัน การมีเวลาให้กัน การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว การรู้จักลดราวาศอก และอีกมากมายที่เป็นส่วนผสมของความสุขหรือเป้าหมายหลัก
 
 “การตั้งเป้าหมายย่อยให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายหลัก...จะช่วยทำให้เห็นภาพการบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น
 
การตั้งเป้าหมาย...ต้องมีช่วงเวลาในการวัด
                        การมีช่วงเวลาในการวัดเป้าหมายก็เพื่อต้องการตีกรอบระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การกำหนดช่วงเวลาในการวัดจะทำให้ทราบถึงระดับความสำคัญและความเร่งด่วนของกิจกรรมต่างๆ ว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังและยังทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและโอกาสในการบรรลุเป้าหมายรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปรับปรุง...ธรรมชาติก็มีการกำหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น การมีช่วงเวลาที่เหมาะสมของอายุขัย, การกินอาหาร, การทำงาน, การผักผ่อน, การศึกษาตามช่วงวัย เป็นต้น การกำหนดช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจนแบบนี้จะทำให้การดำเนินชีวิตและการทำงานไม่สับสนวุ่นวายเหมือนการจราจร
 
                        การกำหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมนั้นต้องมีความเหมาะสมไม่ให้เวลามากไปจนกลายเป็นความสูญเปล่าไม่ให้เวลาน้อยไปจนกลายเป็นความยากลำบาก การกำหนดเวลาของกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเราที่มีรวมเข้ากับของคนอื่นเพื่อที่จะคาดการณ์และกำหนดเวลาที่เหมาะสม การกำหนดเวลาที่เหมาะสมจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดเพราะ ถ้าเวลาน้อยไปจะทำให้ล้า...ถ้าเวลามากไปจะทำให้เฉื่อยชา การมีช่วงเวลาในการตั้งเป้าหมายจะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเร่งให้มีการปลดปล่อยพลังของความท้าทาย ทำให้เราต้องเร่งความพยายามในการค้นหาทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ เงิน หรือปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 
การมีช่วงเวลาในการวัดเป้าหมาย...จะทำให้เรารู้ว่าอะไรคือเรื่องด่วนอะไรคือเรื่องสำคัญ
และควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลัง
 
เป้าหมายที่มีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม...จะช่วยทำให้เห็นภาพความสำเร็จชัดเจนขึ้น
เป้าหมายที่ดีต้องมีการจัดทำเป็นแผนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะจะทำให้เราเห็นภาพและสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ง่าย อีกทั้งเป็นคำมั่นสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการจะไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ว่าใครจะต้องทำอะไรบ้าง จะต้องทำอย่างไร จะทำกันที่ไหน วันเวลาแล้วเสร็จเมื่อไหร่  ทรัพยากรที่จำเป็นต้องการมีอะไรบ้าง ถ้าไม่ได้ตามแผนที่วางไว้จะต้องทำอย่างไร
 
 “การมีแผนจะทำให้เรารู้ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร...ตอนนี้อยู่ตรงไหน...แล้วข้างหน้าจะทำอย่างไรต่อไปดี
 
แสดงความเชื่อมั่นว่าต้องไปให้ถึงเป้าหมาย...ด้วยการสร้างข้อผูกมัด
                        การสร้างข้อผูกมัดให้กับตัวเองเป็นการแสดงความเชื่อมั่นและรับประกันว่าต้องไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ได้อย่างแน่นอน เราสามารถสร้างข้อผูกมัดได้ด้วยการป่าวประกาศ ติดประกาศ แจ้งให้คนอื่นทราบ กำหนดบทลงโทษตัวเองถ้าไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น อดข้าว นำเงินที่อยากซื้อของไปบริจาคแทนเป็นต้น การกำหนดบทลงโทษเมื่อทำไม่ได้ตามเป้าหมายควรจะเป็นการลงโทษที่สร้างสรรค์ เพราะถ้าเรากำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินไปมันจะทำให้การทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ตึงเครียดเกินไป อาจส่งผลกระทบกับสุขภาพตัวเองและความรู้สึกของคนอื่นทำให้บรรยากาศการทำงานเลวร้ายลงส่งผลต่อพลังของการทำงานที่ดีได้ บทลงโทษก็ไม่ควรจะอ่อนเกินไปจนดูไร้คุณค่า เพราะเมื่อใดที่บทลงโทษดูไร้คุณค่ามันจะทำให้ไม่มีพลังของแรงจูงใจ พลังของแรงกระตุ้น พลังของความกระตือรือร้น พลังของความพยายาม เหล่านี้เป็นต้น
 
ข้อผูกมัดต้องไม่รุนแรงเกินไปจนก่อให้เกิดความตึงเครียด...และต้องไม่อ่อนเบาเกินไปจนดูไร้ค่า
 
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัล...เมื่อบรรลุเป้าหมายเล็กๆ
                        จะทำเป้าหมายที่ใหญ่ให้สำเร็จได้ต้องใช้เวลาและความพยายามมาก อาจทำให้เกิดความท้อแท้ได้ พอท้อแท้ก็จะทำให้รู้สึกหมดพลัง เราก็ควรย่อยเป้าใหญ่ลงมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ เพื่อจะได้ง่ายในการทำงานและมีกำลังใจที่จะทำต่อไปทำทุกๆ วัน ทำอย่างต่อเนื่อง เดี๋ยวกรุงโรมก็เสร็จเอง เช่น วันนี้จะล้างจานมื้อเย็นด้วยตัวเอง วันนี้จะอาบน้ำหมาด้วยตัวเอง วันนี้จะช่วยภรรยาซักผ้า วันเสาร์นี้จะพาครอบครัวไปกินสุกี้เป็นต้น เราต้องหัดทำเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ให้สำเร็จ เพราะมันเหมือนแม่น้ำสายเล็กๆ ที่มารวมตัวเป็นแม่น้ำสายใหญ่ การทำเรื่องเล็กๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก็เท่ากับเป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จของเป้าหมายหลัก เพราะมันเห็นความก้าวหน้าการแบ่งย่อยเป้าหมายเป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ก็จะช่วยทำให้ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมาย
 
การฉลองเมื่อทำเป้าหมายเล็กๆ ได้สำเร็จเป็นกลยุทธ์เพื่อทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจอยากจะทำต่อไป เพราะขนาดเป้าหมายเล็กๆ เรายังฉลองความสำเร็จได้ได้ขนาดนี้แล้วถ้าเราบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้สำเร็จเราจะมีความสุขและงานเลี้ยงฉลองใหญ่ขนาดไหน จะมีคนมีชื่นชมเราขนาดไหน เราจะโด่งดังขนาดไหน เราจะร่ำรวยขนาดไหน เราจะมีความสุขขนาดไหน เราต้องคุยและบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะได้รับอะไรบ้างเมื่อเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ...เพราะการคุยและบอกกับตัวเองจะเป็นการตอกย้ำและรักษาพลังให้มีต่อไป
 
 
เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการสะสมทำสิ่งต่างๆ ที่ละเล็กทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง...เช่นเดียวกับพิระมิดที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดจากการเรียงหินที่ละก้อนซ้อนกันอย่างต่อเนื่องนั้นเอง
 
เป้าหมาย 3 เด้ง...ที่ทำให้เกิดแรงจูงใจอย่างมหาศาล
         เป้าหมายที่ทำแล้วเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบมีความสุขที่ได้ทำ
         เป้าหมายที่ทำแล้วสามารถเลี้ยงชีพตัวเองและผู้อื่นได้
         เป้าหมายที่ทำแล้วเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
 
คนสำเร็จมักชอบพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมาย
 
การบริหารทั่วไป

แผนที่ตั้งองค์กรสะท้อนอะไรให้บุคคลภายนอกรับรู้บ้าง?
Solution based management : กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารองค์กร
ทักษะ 5 ประการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ
10 ข้อน่าคิดในการพิชิตใจลูกค้า
ชุด Personality Style ตอน “ยอดหัวหน้างาน Part I”
“เปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นสัญญาใจ” แนวทางใหม่ในการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร
ชุด Effective Coaching ตอน “ เล่าสู่กันฟัง case 1 ”
บทความ ตอน “รับมือกับการเปลี่ยนแปลง”
ชุด Effective Coaching ตอน “ ความชำนาญกับความตั้งใจ ”
จะเชื่อมโยง “Core Value” สู่ “วัฒนธรรมองค์กร” ได้อย่างไร?
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การให้ข้อมูลป้อนกลับ – Feedback”
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการบริหารองค์กร?
การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ – Counterpart”
ทำอย่างไรจะพบคนเก่งอยู่ในองค์กร
ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า ด้วย 5 สัมผัส
การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Changing Organization)
เครื่องมือ Competency มีความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
เครื่องมือ Competency กับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร
เครื่องมือ Competency มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การและพนักงานอย่างไร
แนวทางการกำหนด Job Competency ภาคปฏิบัติ
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง )
การสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ VS การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 3 บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหาร
IRM :version Competitor Relationship Management ( การบริหารความสัมพันธ์กับคู่แข่ง)
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเพิ่มปริมาณงาน: Job Enlargement”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การสอนงาน”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเพิ่มคุณค่าในงาน: Job Enrichment”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “โปรแกรมพี่เลี้ยง”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน”
ความสมานฉันท์ในองค์กร
พฤติกรรมของคนในองค์กรคือกระจกสะท้อนผู้บริหาร
ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน
Integrated Relationship Management version CRM
การตัดสินใจของผู้นำ สำคัญแค่ไหน
ทำไมผู้นำ ถึงต้องมีภาวะผู้นำ
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 3)
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 1)
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 2)
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำ KPI มาใช้ในองค์กร
สอนลูกน้องด้วยการลงมือทำให้เห็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในภาวะวิกฤติราคาน้ำมันสูงเกิน40บาทต่อลิตร
การตลาดยุค Enterprise Currency Marketing (ECM)
คำร้องเรียนของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลอีกต่อไป
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ตอน หลักการของปรึซึม(PRISM)
B2B Marketing(3)การขายกับการตลาด หยินกับหยางแห่งธุรกิจ B2B
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
B2B Marketing (2): ใครหรือคือลูกค้าของเรา?
B2B Marketing” ใครว่าไม่สนุก?
เมื่อ “Put the right man on the right job” ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
สร้างความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Competency-Based Management)
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
วัฒนธรรมของความล้มเหลว บทเรียนของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
พลังของคำพูด
ก้าวจากผู้นำตามเหตุการณ์...สู่การเป็นผู้นำตลอดกาล
ผู้นำ...กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
หัวหน้างาน...กับการยอมรับในความแตกต่างของคน
หัวหน้างาน...กับการให้กำลังใจพนักงาน
กระต่ายกับเต่า
เกาให้ถูกที่คันยังไม่พอ ต้องเกาให้แรงๆด้วยจึงจะได้หายคัน
ทำอย่างไรให้อยู่รอดในปีหนูทองได้อย่างไร (ตอนจบ)
ข้าวผัดกระเพรากับแง่คิดเชิงคุณภาพ
กำไรใจคนดีกว่ากำไรเงินตรา
การสื่อสารในแบบอย่างพระพุทธเจ้า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ Competency(ต่อ)
องค์กร, ผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลง
ถุงกล้วยทอดกับที่มาของเรื่องราว
ธุรกิจกล้วยทอดกับสี่แยก
การบริหารสินค้าคงคลังภาคปฏิบัติ (Inventory management - in practice)
Executive Coaching Program (ECP) ทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” หรือ “วางแผนงานที่ดีเท่ากับว่าเราทำงานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”
“ทำอย่างไรให้อยู่รอดได้ในปีหนูทอง (หรือหนูไฟ)” (ตอนที่ 1)
แนวคิดการพัฒนาองค์การ (ตอนที่ 2)
แนวคิดการพัฒนาองค์การ (Organization Development) ตอนที่ 1
บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน (ตอนจบ)
บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน
ตัวอย่างการนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ
ทำไมมัก Plan แล้วนิ่ง???
ข้อควรคำนึงในการว่าจ้างที่ปรึกษามาพัฒนา Competency
ทำไมพนักงานต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Resistance to Change)
HRD กับการบริหารเปลี่ยนแปลงในองค์การ
คิดบวก (Positive Thinking) เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น
คุณภาพ คือ ภาพของคุณ
คนใช้เทคโนโลยี หรือ คน (รับ) ใช้เทคโนโลยี
“น้ำใจ” คือเครื่องมือสร้างความประทับใจในการบริการของร้านกาแฟ(21/11/49)
การบริหารคนบนพื้นฐานของความเชื่อ (Management by Belief)
หนังสือประเภทอาร์ทียู (Ready to Use) : โอกาสสำหรับผู้เขียนและผู้อ่าน
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในองค์กรที่ไม่มีเจ้าภาพ(25/12/49)
กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (29/11/49)
SMART JD โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลใบกำหนดหน้าที่งาน
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (9/10/49
ถ้า KPI ข้อนั้นสำคัญแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นจะวัดอย่างไร?(14/09/49)
สถิติการมาทำงานควรนำมาประเมินผลงานประจำปีหรือไม่? (14/09/49)
คนกับเทคโนโลยี
เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Annual Action Plan)
Competency กับการพายเรือในอ่างน้ำวนของคนไทย(18/07/49)
ถ้าใช้ KPI แล้วจำเป็นต้องมีการประเมินผลงานปีละสองครั้งอีกหรือไม่?(20/06/49)
เทคนิคการประชุมแบบ Smarter Meeting (12/06/49)
เทคนิคการประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร(1/06/49)
Competency กับ KPI สัมพันธ์กันอย่างไรในระบบประเมินผลงานสมัยใหม่?(07/03/49)
ถ้าทำงานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะกำหนด KPI ในการประเมินผลงานประจำปีอย่างไร?(5/03/49)
การประเมินผลงานส่วนที่เป็นพฤติกรรมควรจะประเมินอย่างไร? (16/02/49)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าข้อไหนควรเป็น KPI (15/2/49)
ทำไมต้องเปลี่ยนระบบการประเมินผลงานสู่ระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่?(28/01/49)
COMPETENCY DICTIONARY เพื่อการประเมินผลงาน(ฉบับชาวบ้าน)
แนวทางการเขียน Job Competency อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำระบบการบริหารผลงานไปใช้ในองค์กร
พ่อแม่ยุคใหม่ต้องสร้างคุณค่ามากกว่าสะสมสิ่งมีค่าให้กับลูก
จ้างผู้บริหารมืออาชีพมาเป็นเจ้าของกิจการ : ทางเลือกสำหรับองค์กรยุคใหม่
จรรยาบรรณของผู้บริหารองค์กรนั้นสำคัญไฉน?
เทคนิคการทำงานแบบมี “โฟกัส” สำหรับองค์กรยุคใหม่
ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว&.ใครได้ใครเสีย?
เทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำ KPI ไปใช้ในการประเมินผลงาน
กลยุทธ์การสร้าง SERVICE MIND: COMPETENCY ที่ซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้
เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลัก(Key Competencies)
360 องศา : เครื่องมือการประเมินผลความสามารถแบบรอบด้าน
Performance Diagnosis: แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนา
ข้อควรระวังในการเลือก KPI มาใช้ประเมินผลงานประจำปี
เทคนิคการกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงาน (Target Setting)
เทคนิคการปรับเป้าหมายของ KPI ในองค์กรทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เทคนิคการตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)
ระบบการบริหารผลงาน(Performance Management System)
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานโดยใช้ KPIs Map
เทคนิคการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ศาสตร์และศิลป์ในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
ภูมิปัญญาองค์กร : ปัจจัยการแข่งขันแห่งอนาคต
ปรับเงินเดือนข้าราชการ…รัฐบาลคิดดีแล้วหรือ?
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการ “เขย่าขวดยา” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรยุคใหม่
จรรยาบรรณ : หลักสำคัญสู่ความสำเร็จ
จรรยาบรรณของที่ปรึกษากับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
“จรรยาบรรณ” ประเด็นสำคัญในการบริหารอนาคตขององค์กร
คณะกรรมการบริหารทุนปัญญา
ข้อคิดในการใช้บริการปรึกษาภายนอกมาช่วยพัฒนาองค์กร
การให้คำปรึกษา : เครื่องมือแก้ปัญหาของคนในองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Building)
กลยุทธ์การบริหารอาชีพที่ปรึกษาให้คุ้มค่าการลงทุน
กลยุทธ์การบริหารผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารในองค์กร
Core Value กับการปรับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ประเมินผลงานประจำปีอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับ?
เทคนิคการคัดเลือก KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปี
เทคนิคการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อสรุปผลงานประจำปี
จะทราบได้อย่างไรว่านำ BSC & KPI ไปใช้แล้วได้ผลจริงหรือไม่?
จะแก้ไขอย่างไรเมื่อนำ KPI ไปใช้แล้วเกิดปัญหา?
ขั้นตอนการนำระบบ BALANCED SCORECARD และ KPI ไปใช้ในองค์กร
การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรับค่าจ้างประจำปีอย่างไรให้เป็นธรรมและพนักงานยอมรับ?
ปรับค่าจ้างประจำปีตามผลงานได้ผลจริงหรือไม่?
การประเมินผลงานที่โปร่งใส KPI ต้องชัดเจนและเปิดเผย
กลยุทธ์การบริหารงานโดยยึดเป้าหมายและกระบวนการเป็นหลัก
เทคนิคการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มผลงาน
เทคนิคการนำเสนอโครงการ BSC & KPI ให้ผู้บริหารอนุมัติ
การพัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบใหม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้ BSCและ KPI?
ระบบประเมินผลงานแบบใหม่เป็นอย่างไร?
แผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กร (Annual Action Plan)
เทคนิคการวิเคราะห์หา Job Competency
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวชี้วัดนำ(Lead Indicator) และตัวชี้วัดตาม (Lag Indicator)
ขายไอเดียเป็นแพ็คเกจ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการนำเสนอโครงการ
Competency กับการขี่ช้างจับแบคทีเรียขององค์กรไทย
COMPETENCY : เรื่องใหม่ แต่....ไม่ใช่เรื่องยาก
จะใช้ปัจจัยอะไรในการประเมินผลงานประจำปี?
จะกำหนดเป้าหมายของ KPI ได้อย่างไร?
จะกำหนดน้ำหนัก KPI แต่ละข้อได้อย่างไร?
ถ้าประเมินด้วย KPI แล้วจะจ่ายผลตอบแทนอย่างไร?
ทำอย่างไรจึงจะให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร?
COACH : อาชีพใหม่ที่น่าใจและน่าใช้บริการ
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : อาชีพใหม่ที่น่าสนใจและน่าใช้บริการ
ตำแหน่งงานที่ไม่สามารถหา KPI ได้จะประเมินผลงานได้อย่างไร? (14/02/49)
วัฒนธรรมองค์กรไทย : ชอบเรียนของใหม่ แต่ชอบใช้ของเก่า (13/06/49)
การพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development)
ดาวน์โหลดไฟล์
ทุกอาชีพมีความงามในตัวของมันเอง
9 ขั้นตอน เพื่อการตัดสินใจไม่ให้ผิดพลาด
งานที่เรารัก vs งานที่เราต้องทำใจรัก
คนที่ก้าวหน้าในชีวิต...มักรู้จักงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น
“พนักงานใหม่ เป็นแพะจริงหรือ?”
เล่นบทให้ดีตีให้บทแตก
เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นโอกาส
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ฉบับสามก๊ก ตอน “จะทำอย่างไรดี...เมื่อไม่มีเวลาอ่านสามก๊ก”
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ตอน ลูกค้ายุคใหม่ต้องการอะไร?
การสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจด้วย Service Minded ให้ลูกค้าได้ทุกวัน
การเป็นผู้นำที่ดี ( To be a good leader )
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การมอบหมายโครงการ: Project Assignement”
บริหารงานบุคคลอย่างไรให้พ้นภัยเศรษฐกิจ..???
จิตสำนึกคุณภาพ อาวุธสำคัญเพื่อความอยู่รอด
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การทำกิจกรรม – Activity”
IDP: ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การให้คำปรึกษาแนะนำ: Consulting”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเป็นวิทยากรภายใน – Internal Trainer”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเรียนรู้ด้วยตนเอง – Self Learning”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การติดตาม/สังเกต – Job Shadowing”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การติดตาม/สังเกต – Job Shadowing”
การบริหารสินค้าคงคลังภาคปฏิบัติ (Inventory management - in practice)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People