ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
การเป็นผู้นำที่ดี ( To be a good leader )

การเป็นผู้นำที่ดี ( To be a good leader ) PDF พิมพ์ อีเมล์

เขียนโดย… สมชาย   หลักคงคา
โทร 081-5534072
ยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นยุคแห่งการแข่งขันเรื่อง
somchailak@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

คน” องค์กรใดที่มีพนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงานสูง มีความรู้ ความสามารถสูง มีทัศนคติที่ดี    เป็นคนดี และมีความเป็นผู้นำ ย่อมจะทำให้องค์กรนั้นๆ มั่นคง แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันบนเวทีการค้าและการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน องค์กรของท่านมีบุคลากร แบบนี้หรือไม่ครับ?
ปฐมบทแรกของชีวิตที่เรากำเนิดขึ้นมา ผู้นำคนที่  1 และคนที่  ที่เราประสบ พบเจอก็คือ คุณแม่และคุณพ่อของเรา ท่านคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราครับ เพราะพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้น เป็นการสั่งสม เลียนแบบ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และการได้รับการปลูกฝังทางความคิด ความเชื่อ และการกระทำ มาจากต้นแบบของเรา คือคุณแม่และคุณพ่อ ทั้งสิ้น
                เราลองย้อนเวลากลับไปในอดีตกันอีกสักนิดนะครับ สมัยที่เราเรียนหนังสือ        ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ก็จะมีผู้โชคดี ( บางคนอาจจะคิดว่าโชคร้ายครับ ) ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนๆ ให้เป็น หัวหน้าห้อง ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเวทีแรกที่เขา/เธอ ผู้นั้น ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำแล้วครับ นอกจากนี้ก็ยังมี หัวหน้ากลุ่มเวลาที่มีการจัดทำรายงาน มี หัวหน้าหมู่เวลาเรียนลูกเสือเนตรนารี   มี ประธานกลุ่ม เวลามีการจัดแข่งขันกีฬาสี   และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ในวิชาเรียนบางวิชาก็จะมีการสอนภาคทฤษฏีเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ” อีกด้วยครับ
                        เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การฝึกฝนทางด้านภาวะผู้นำ ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่ครับ เช่น ประธานกลุ่ม ประธานชมรม โค้ช แกนนำนักศึกษา ประธานโครงการ รวมถึงผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างในมหาวิทยาลัย เช่น อธิการบดี คณะบดี ที่ปรึกษาโครงการ   ผู้อำนวยการ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
                และเมื่อเราก้าวเข้าสู่เวทีการทำงาน เราก็จะได้พบเจอกับผู้นำในองค์กรที่หลากหลายเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาบริษัท รวมทั้ง เจ้าของกิจการ
                        คำถามมีอยู่ว่า ทำไมเราจึงต้องทำตามสิ่งที่คนอื่นบอกหรือสิ่งที่คนอื่นทำแล้วให้เราทำตาม?
                        คำตอบก็คือ เพราะเขาคือ คุณพ่อคุณแม่ ถ้าไม่ทำตาม ก็ไม่ได้เงินใช้ เพราะเขาคือ ครู อาจารย์ ถ้าไม่ทำตาม เราก็มีโอกาสสอบตก เพราะเขาคือ เพื่อนฝูง ถ้าไม่ทำตาม เราก็เข้าพวกกับเขาไม่ได้ เพราะเขาคือ นายจ้าง ถ้าไม่ทำตาม เขาก็ไล่ออก 
เพราะเขาคือ หัวหน้างาน ถ้าไม่ทำตาม ก็จะถูกลงโทษ เพราะเขาคือ ดารา นักร้อง    ถ้าไม่ทำตาม เราก็จะตกยุค ล้าสมัย   โดยสรุปก็คือ พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็น ผู้นำ
         
 
ผู้นำ ประเภท
1)       ผู้นำทางด้านความคิด ได้แก่ ศาสดา นักกวี นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
2)       ผู้นำทางด้านการกระทำ ได้แก่ พ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนฝูง นายจ้าง หัวหน้างาน ดารา นักร้อง เป็นต้น
ทำอย่างไรให้ผู้อื่น ( ลูกน้อง ) ทำตามสิ่งที่คุณต้องการ
  1. ใช้อำนาจ บังคับให้ทำ
  2. ใช้ความเป็นนายแบบ/นางแบบ ทำเป็นตัวอย่าง
  3. ใช้ทั้งอำนาจและความเป็นนายแบบ/นางแบบ :  บังคับให้ทำและทำเป็นตัวอย่าง
การเป็น นายแบบ/นางแบบที่ดี ( ผู้นำ ) ง่ายหรือยาก?
1.ง่าย สำหรับผู้ที่ดูแลตนเองอยู่เสมอ เช่น รู้ว่าตนเองทำถูกต้อง คือ ไม่กระทำการ
                 ที่ผิดระเบียบ ไม่ผิดศีลธรรม และรู้ว่าตนเองกระทำในสิ่งที่เหมาะสม เช่น มี
                 กริยามารยาทที่เหมาะสมต่อผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง
2.ง่าย สำหรับผู้ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ท่านทำงานอยู่ เช่น บริษัทฯ มี
                 วิสัยทัศน์ในเรื่องของการสื่อสารที่ดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน 
                 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                 หรือบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานคำนึงถึงลูกค้าภายในและลูกค้า
                  ภายนอก เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการ สำหรับ
                  ลูกค้าภายนอก และสร้างความพึงพอใจและความสุขในการทำงานและความ
                  ผูกพันกับองค์กรสำหรับลูกค้าภายใน ( พนักงาน )
3.ง่าย : สำหรับผู้ที่มีความคิดที่เป็นบวก มองโลกในแง่ดี จริงใจและเสมอต้น    
                 เสมอปลาย
ประโยชน์ของการเป็นนายแบบ /นางแบบ ( ผู้นำ ) ที่ดี
1.        ทำให้ลูกน้องเคารพและนับถือ
2.        ทำให้นโยบายของบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดสู่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.        มีโอกาสเป็นลำดับต้นๆ เมื่อบริษัทฯ มีการปรับเลื่อนตำแหน่ง
เป็นผู้นำที่ดีต้องมี 3 เก่ง

 

 
การเป็นผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร? จึงจะเรียกว่าเป็นผู้นำที่ดี
                        สูตรแห่งการเป็นผู้นำที่ดีนี้ เรียกว่า กายวิภาคแห่งการเป็นผู้นำที่ดี คือ
  1. หู  : เป็นผู้นำที่รู้จักฟังและรับข่าวสารใหม่ๆ ให้มากที่สุด ต้องไม่มีอคติและรู้จักฟังความคิดเห็นคนอื่น และวิเคราะห์อย่างมีสติ
  2. ปาก : เป็นผู้นำที่รู้จักการติชมอย่างมีเหตุผล และแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยเหลือและร่วมมือซึ่งกันและกัน
  3. เท้า : เป็นผู้นำที่พร้อมจะมุ่งหน้าบากบั่นต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ และพุ่งทะยานสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
  4. สมอง : เป็นผู้นำที่จะผลิตความคิดสร้างสรรค์ มองในสิ่งด้วยตาเหมือนกับคนทั่วไป แต่ต้องคิดให้แตกต่างจากคนทั่วไป
 
เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถเป็นผู้นำที่ดี ( To be a good leader
ได้โดยไม่ยากครับ ขอให้ท่านหมั่นฝึกฝนตนเองพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สั่งสมจนตกผลึกที่มีอยู่ในตัวท่านอย่างสม่ำเสมอ ก็เชื่อได้ว่า ท่านจะเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่จะได้รับการขนานนามว่า ผู้นำที่ดีที่อยู่ในหัวใจของลูกน้องทุกคนครับ
 
การบริหารทั่วไป

แผนที่ตั้งองค์กรสะท้อนอะไรให้บุคคลภายนอกรับรู้บ้าง?
Solution based management : กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารองค์กร
ทักษะ 5 ประการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ
10 ข้อน่าคิดในการพิชิตใจลูกค้า
ชุด Personality Style ตอน “ยอดหัวหน้างาน Part I”
“เปลี่ยนสัญญาจ้างเป็นสัญญาใจ” แนวทางใหม่ในการรักษาคนเก่งและคนดีให้อยู่กับองค์กร
ชุด Effective Coaching ตอน “ เล่าสู่กันฟัง case 1 ”
บทความ ตอน “รับมือกับการเปลี่ยนแปลง”
ชุด Effective Coaching ตอน “ ความชำนาญกับความตั้งใจ ”
จะเชื่อมโยง “Core Value” สู่ “วัฒนธรรมองค์กร” ได้อย่างไร?
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การให้ข้อมูลป้อนกลับ – Feedback”
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการบริหารองค์กร?
การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ – Counterpart”
ทำอย่างไรจะพบคนเก่งอยู่ในองค์กร
ใช้เครื่องจักรให้คุ้มค่า ด้วย 5 สัมผัส
การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Changing Organization)
เครื่องมือ Competency มีความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร
เครื่องมือ Competency กับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร
เครื่องมือ Competency มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์การและพนักงานอย่างไร
แนวทางการกำหนด Job Competency ภาคปฏิบัติ
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( ตอนที่ 1 ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง )
การสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ VS การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบ
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง)
พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลง (ตอนที่ 3 บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหาร
IRM :version Competitor Relationship Management ( การบริหารความสัมพันธ์กับคู่แข่ง)
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเพิ่มปริมาณงาน: Job Enlargement”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การสอนงาน”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเพิ่มคุณค่าในงาน: Job Enrichment”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “โปรแกรมพี่เลี้ยง”
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน”
ความสมานฉันท์ในองค์กร
พฤติกรรมของคนในองค์กรคือกระจกสะท้อนผู้บริหาร
ลดต้นทุน เพิ่มกำไร
ผู้นำสร้างได้เพียงบางคน แต่ภาวะผู้นำต้องสร้างให้กับทุกคน
Integrated Relationship Management version CRM
การตัดสินใจของผู้นำ สำคัญแค่ไหน
ทำไมผู้นำ ถึงต้องมีภาวะผู้นำ
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 3)
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 1)
สร้าง CRM & CEM ให้ธุรกิจ SME เติบโตเหนือคู่แข่ง (ตอนที่ 2)
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำ KPI มาใช้ในองค์กร
สอนลูกน้องด้วยการลงมือทำให้เห็น
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในภาวะวิกฤติราคาน้ำมันสูงเกิน40บาทต่อลิตร
การตลาดยุค Enterprise Currency Marketing (ECM)
คำร้องเรียนของลูกค้าไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลอีกต่อไป
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ตอน หลักการของปรึซึม(PRISM)
B2B Marketing(3)การขายกับการตลาด หยินกับหยางแห่งธุรกิจ B2B
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
B2B Marketing (2): ใครหรือคือลูกค้าของเรา?
B2B Marketing” ใครว่าไม่สนุก?
เมื่อ “Put the right man on the right job” ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
สร้างความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Competency-Based Management)
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
เป้าหมาย
วัฒนธรรมของความล้มเหลว บทเรียนของการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
พลังของคำพูด
ก้าวจากผู้นำตามเหตุการณ์...สู่การเป็นผู้นำตลอดกาล
ผู้นำ...กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
หัวหน้างาน...กับการยอมรับในความแตกต่างของคน
หัวหน้างาน...กับการให้กำลังใจพนักงาน
กระต่ายกับเต่า
เกาให้ถูกที่คันยังไม่พอ ต้องเกาให้แรงๆด้วยจึงจะได้หายคัน
ทำอย่างไรให้อยู่รอดในปีหนูทองได้อย่างไร (ตอนจบ)
ข้าวผัดกระเพรากับแง่คิดเชิงคุณภาพ
กำไรใจคนดีกว่ากำไรเงินตรา
การสื่อสารในแบบอย่างพระพุทธเจ้า
แนวทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ Competency(ต่อ)
องค์กร, ผลิตภัณฑ์ และการเปลี่ยนแปลง
ถุงกล้วยทอดกับที่มาของเรื่องราว
ธุรกิจกล้วยทอดกับสี่แยก
การบริหารสินค้าคงคลังภาคปฏิบัติ (Inventory management - in practice)
Executive Coaching Program (ECP) ทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
“วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” หรือ “วางแผนงานที่ดีเท่ากับว่าเราทำงานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”
“ทำอย่างไรให้อยู่รอดได้ในปีหนูทอง (หรือหนูไฟ)” (ตอนที่ 1)
แนวคิดการพัฒนาองค์การ (ตอนที่ 2)
แนวคิดการพัฒนาองค์การ (Organization Development) ตอนที่ 1
บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน (ตอนจบ)
บริษัทเติบโตได้ ด้วยความผูกพันของพนักงาน
ตัวอย่างการนำ Competency ไปใช้ในภาคปฏิบัติ
ทำไมมัก Plan แล้วนิ่ง???
ข้อควรคำนึงในการว่าจ้างที่ปรึกษามาพัฒนา Competency
ทำไมพนักงานต้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ (Resistance to Change)
HRD กับการบริหารเปลี่ยนแปลงในองค์การ
คิดบวก (Positive Thinking) เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น
คุณภาพ คือ ภาพของคุณ
คนใช้เทคโนโลยี หรือ คน (รับ) ใช้เทคโนโลยี
“น้ำใจ” คือเครื่องมือสร้างความประทับใจในการบริการของร้านกาแฟ(21/11/49)
การบริหารคนบนพื้นฐานของความเชื่อ (Management by Belief)
หนังสือประเภทอาร์ทียู (Ready to Use) : โอกาสสำหรับผู้เขียนและผู้อ่าน
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในองค์กรที่ไม่มีเจ้าภาพ(25/12/49)
กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (29/11/49)
SMART JD โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการคลังข้อมูลใบกำหนดหน้าที่งาน
กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร (9/10/49
ถ้า KPI ข้อนั้นสำคัญแต่ไม่ค่อยมีโอกาสเกิดขึ้นจะวัดอย่างไร?(14/09/49)
สถิติการมาทำงานควรนำมาประเมินผลงานประจำปีหรือไม่? (14/09/49)
คนกับเทคโนโลยี
เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Annual Action Plan)
Competency กับการพายเรือในอ่างน้ำวนของคนไทย(18/07/49)
ถ้าใช้ KPI แล้วจำเป็นต้องมีการประเมินผลงานปีละสองครั้งอีกหรือไม่?(20/06/49)
เทคนิคการประชุมแบบ Smarter Meeting (12/06/49)
เทคนิคการประชุมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร(1/06/49)
Competency กับ KPI สัมพันธ์กันอย่างไรในระบบประเมินผลงานสมัยใหม่?(07/03/49)
ถ้าทำงานมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะกำหนด KPI ในการประเมินผลงานประจำปีอย่างไร?(5/03/49)
การประเมินผลงานส่วนที่เป็นพฤติกรรมควรจะประเมินอย่างไร? (16/02/49)
จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าข้อไหนควรเป็น KPI (15/2/49)
ทำไมต้องเปลี่ยนระบบการประเมินผลงานสู่ระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่?(28/01/49)
COMPETENCY DICTIONARY เพื่อการประเมินผลงาน(ฉบับชาวบ้าน)
แนวทางการเขียน Job Competency อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำระบบการบริหารผลงานไปใช้ในองค์กร
พ่อแม่ยุคใหม่ต้องสร้างคุณค่ามากกว่าสะสมสิ่งมีค่าให้กับลูก
จ้างผู้บริหารมืออาชีพมาเป็นเจ้าของกิจการ : ทางเลือกสำหรับองค์กรยุคใหม่
จรรยาบรรณของผู้บริหารองค์กรนั้นสำคัญไฉน?
เทคนิคการทำงานแบบมี “โฟกัส” สำหรับองค์กรยุคใหม่
ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว&.ใครได้ใครเสีย?
เทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำ KPI ไปใช้ในการประเมินผลงาน
กลยุทธ์การสร้าง SERVICE MIND: COMPETENCY ที่ซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้
เทคนิคการวิเคราะห์หาความสามารถหลัก(Key Competencies)
360 องศา : เครื่องมือการประเมินผลความสามารถแบบรอบด้าน
Performance Diagnosis: แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนา
ข้อควรระวังในการเลือก KPI มาใช้ประเมินผลงานประจำปี
เทคนิคการกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงาน (Target Setting)
เทคนิคการปรับเป้าหมายของ KPI ในองค์กรทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เทคนิคการตั้งเป้าหมายของตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI)
ระบบการบริหารผลงาน(Performance Management System)
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดผลงานโดยใช้ KPIs Map
เทคนิคการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ศาสตร์และศิลป์ในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
ภูมิปัญญาองค์กร : ปัจจัยการแข่งขันแห่งอนาคต
ปรับเงินเดือนข้าราชการ…รัฐบาลคิดดีแล้วหรือ?
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการ “เขย่าขวดยา” เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรยุคใหม่
จรรยาบรรณ : หลักสำคัญสู่ความสำเร็จ
จรรยาบรรณของที่ปรึกษากับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันขององค์กร
“จรรยาบรรณ” ประเด็นสำคัญในการบริหารอนาคตขององค์กร
คณะกรรมการบริหารทุนปัญญา
ข้อคิดในการใช้บริการปรึกษาภายนอกมาช่วยพัฒนาองค์กร
การให้คำปรึกษา : เครื่องมือแก้ปัญหาของคนในองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture Building)
กลยุทธ์การบริหารอาชีพที่ปรึกษาให้คุ้มค่าการลงทุน
กลยุทธ์การบริหารผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กลยุทธ์การบริหารความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารในองค์กร
Core Value กับการปรับเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ประเมินผลงานประจำปีอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับ?
เทคนิคการคัดเลือก KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปี
เทคนิคการพูดคุยกับลูกน้องเพื่อสรุปผลงานประจำปี
จะทราบได้อย่างไรว่านำ BSC & KPI ไปใช้แล้วได้ผลจริงหรือไม่?
จะแก้ไขอย่างไรเมื่อนำ KPI ไปใช้แล้วเกิดปัญหา?
ขั้นตอนการนำระบบ BALANCED SCORECARD และ KPI ไปใช้ในองค์กร
การวิเคราะห์ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรับค่าจ้างประจำปีอย่างไรให้เป็นธรรมและพนักงานยอมรับ?
ปรับค่าจ้างประจำปีตามผลงานได้ผลจริงหรือไม่?
การประเมินผลงานที่โปร่งใส KPI ต้องชัดเจนและเปิดเผย
กลยุทธ์การบริหารงานโดยยึดเป้าหมายและกระบวนการเป็นหลัก
เทคนิคการพัฒนาตนเพื่อเพิ่มผลงาน
เทคนิคการนำเสนอโครงการ BSC & KPI ให้ผู้บริหารอนุมัติ
การพัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบใหม่จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้ BSCและ KPI?
ระบบประเมินผลงานแบบใหม่เป็นอย่างไร?
แผนการดำเนินงานประจำปีขององค์กร (Annual Action Plan)
เทคนิคการวิเคราะห์หา Job Competency
เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายของหน่วยงานสนับสนุน
ตัวชี้วัดนำ(Lead Indicator) และตัวชี้วัดตาม (Lag Indicator)
ขายไอเดียเป็นแพ็คเกจ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการนำเสนอโครงการ
Competency กับการขี่ช้างจับแบคทีเรียขององค์กรไทย
COMPETENCY : เรื่องใหม่ แต่....ไม่ใช่เรื่องยาก
จะใช้ปัจจัยอะไรในการประเมินผลงานประจำปี?
จะกำหนดเป้าหมายของ KPI ได้อย่างไร?
จะกำหนดน้ำหนัก KPI แต่ละข้อได้อย่างไร?
ถ้าประเมินด้วย KPI แล้วจะจ่ายผลตอบแทนอย่างไร?
ทำอย่างไรจึงจะให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร?
COACH : อาชีพใหม่ที่น่าใจและน่าใช้บริการ
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : อาชีพใหม่ที่น่าสนใจและน่าใช้บริการ
ตำแหน่งงานที่ไม่สามารถหา KPI ได้จะประเมินผลงานได้อย่างไร? (14/02/49)
วัฒนธรรมองค์กรไทย : ชอบเรียนของใหม่ แต่ชอบใช้ของเก่า (13/06/49)
การพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development)
ดาวน์โหลดไฟล์
ทุกอาชีพมีความงามในตัวของมันเอง
9 ขั้นตอน เพื่อการตัดสินใจไม่ให้ผิดพลาด
งานที่เรารัก vs งานที่เราต้องทำใจรัก
คนที่ก้าวหน้าในชีวิต...มักรู้จักงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น
“พนักงานใหม่ เป็นแพะจริงหรือ?”
เล่นบทให้ดีตีให้บทแตก
เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นโอกาส
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ฉบับสามก๊ก ตอน “จะทำอย่างไรดี...เมื่อไม่มีเวลาอ่านสามก๊ก”
เสริมเขี้ยวเล็บนักขายมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ ตอน ลูกค้ายุคใหม่ต้องการอะไร?
การสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจด้วย Service Minded ให้ลูกค้าได้ทุกวัน
IDP : ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การมอบหมายโครงการ: Project Assignement”
บริหารงานบุคคลอย่างไรให้พ้นภัยเศรษฐกิจ..???
จิตสำนึกคุณภาพ อาวุธสำคัญเพื่อความอยู่รอด
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การทำกิจกรรม – Activity”
IDP: ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การให้คำปรึกษาแนะนำ: Consulting”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเป็นวิทยากรภายใน – Internal Trainer”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การเรียนรู้ด้วยตนเอง – Self Learning”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การติดตาม/สังเกต – Job Shadowing”
IDP:ตอน – เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วย “การติดตาม/สังเกต – Job Shadowing”
การบริหารสินค้าคงคลังภาคปฏิบัติ (Inventory management - in practice)Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People