ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
เทคนิคการหาอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับเรา

เวลาไปบรรยายเรื่องการพัฒนาตนเอง ผู้เข้าสัมมนาหลายคนมักจะถามว่า "ผม/ดิฉันควรจะทำอาชีพอิสระอะไรดี" หรือ "อาชีพอิสระอะไรบ้างที่น่าทำ" ผมก็มักจะตอบเขาไปว่า "ผมบอกคุณไม่ได้" ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครบอกเราได้หรอกครับว่าอาชีพอิสระที่เหมาะสมกับเรานั้นคืออะไร เพราะไม่มีใครรู้จักเราดีเท่ากับตัวเรา ถ้าเขาบอกได้ก็แสดงว่าเราต้องรู้ใจเราทั้งหมด หรือไม่เขาก็บอกเราโดยใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตของเขาเป็นพื้นฐาน

ปัญหาสำคัญของคนที่กำลังหาอาชีพอิสระหรืออยากจะออกจากงานประจำไปทำธุรกิจส่วนตัวคือ

  • ชอบถามคนอื่นมากกว่าถามตัวเอง
  • มักจะใช้อารมณ์มากกว่าข้อมูล เช่น วันนี้ได้ยินใครพูดอะไรมาว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้ดี ก็มักจะเอนเอียงไปทางนั้น พรุ่งนี้ไปพบเห็นอาชีพอะไรมาก็มักจะเอนเอียงไปทางอาชีพนั้น เพราะฉะนั้นๆวันๆจึงใช้อารมณ์เป็นตัวนำมากกว่าการหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆ
  • มักจะออกไปหาอาชีพอิสระแบบไม่มีหลักเกณฑ์อะไร ชอบไปหาดูว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่น่าทำ ดังนั้น พอไปพบเห็นอะไร มันก็น่าทำไปหมด

และสุดท้ายก็ได้แต่การหา แต่ไม่เคยได้ตัดสินใจเสียที เพราะไม่รู้ว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมและน่าทำ

ดังนั้น เพื่อให้คนที่ต้องการหาอาชีพอิสระหรือต้องการออกมาทำธุรกิจส่วนตัวมีแนวทางในการเลือกอาชีพให้กับตัวเอง จึงขอแนะนำดังนี้

1. จงถามตัวเองว่าในชีวิตนี้เราชอบอะไรบ้าง ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องนึกถึงอาชีพ เอาแค่เพียงว่าสิ่งที่เราชอบก็พอ เช่น เป็นคนชอบอ่านหนังสือ เป็นคนชอบท่องเที่ยว เป็นคนชอบต้นไม้ เป็นคนชอบคุยกับคน เป็นคนชอบอยู่คนเดียว เป็นคนชอบคิดอะไรแปลกๆ ชอบทำอาหาร ชอบเล่นกีฬา ฯลฯ

2. ให้ลองเรียงลำดับความชอบที่เรามีทั้งหมดว่าเราชอบอะไรมากที่สุดและอะไรน้อยที่สุด เพราะอะไร เช่น เราชอบต้นไม้มากที่สุด เพราะอยู่กับต้นไม้แล้วสบายใจ และชอบท่องเที่ยวน้อยที่สุด เพราะไม่ชอบเดินทางไกลๆ ฯลฯ

3. ให้กำหนดหลักเกณฑ์อาชีพหรือธุรกิจที่เราต้องการจะทำว่าน่าจะมีลักษณะแบบไหน เช่น เป็นอาชีพ/ธุรกิจที่ไม่ต้องทำทุกวัน เป็นอาชีพ/ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นอาชีพ/ธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนลงแต่แรง เป็นอาชีพที่มีคนคอยให้คำแนะนำแต่มีอิสระในการทำงานสามารถเลือกเวลาทำงานได้เอง เป็นอาชีพหรือธุรกิจที่สามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ เป็นอาชีพที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้า เป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ฯลฯ

4. ให้ลองเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบมาหลายๆอาชีพ ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ขายต้นไม้ เป็นที่ปรึกษาด้านต้นไม้ รับจัดสวน เพาะพันธุ์ไม้ขาย ฯลฯ

5. ให้นำเอาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราชอบมากรองโด*ยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ 3 ที่กำหนดไว้ เพราะหลักเกณฑ์ในข้อ 3 เปรียบเสมือนตะแกรงที่จะร่อนให้อาชีพที่เราชอบทั้งหมดเหมาะสมกับอาชีพที่เราต้องการ

6. เมื่อได้อาชีพมาจำนวนหนึ่ง ให้วางแผนในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆในด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนในการเริ่มต้น เงินลงทุน การบริหารงานในด้านการตลาด การผลิต การขาย การบริหารเงิน ฯลฯ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำอาชีพนี้แล้วประสบความสำเร็จ คนที่เคยทำอาชีพนี้และล้มเหลวมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งสองด้าน

7. ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เราชอบ โดยให้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่เราต้องการ และมีความเป็นไปได้มากที่สุดกับตัวเรา

8. วางแผนการเริ่มต้นทำอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เมื่อไหร่ อย่างไร และควรจะมีแผนสำรองรองรับกรณีที่แผนงานหลักไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ถ้าใครยังทำงานประจำอยู่ก็อาจจะต้องเริ่มลงมือทำควบคู่ไปกับงานประจำก่อนก็ได้

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางดังกล่าวนี้ น่าจะพอเป็นแนวทางให้กับสมาชิกที่คิดจะหาอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวได้บ้างนะครับ

 
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

การสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ด้วยการบริหารตนเอง
ถ้าองค์กรเติบโต แล้วพนักงานจะมีอนาคตด้วยจริงหรือ?(27/12/53)
ทำอย่างไรให้องค์กรเลิกจ้างเราเป็นคนสุดท้าย?
จะเตรียมตัวรับมือกับการถูกเลิกจ้างในภาวะวิกฤติได้อย่างไร?
อาชีพวิทยากร
อาชีพที่ปรึกษา
วิทยากรจำเป็นต้องเรียนรู้จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
สิ่งที่วิทยากรต้องรู้ ?
ข้อคิดของผู้บริหารที่จะลาออกจากงานประจำ
วิทยากร คือ ใคร?
Everyone can cook
บริหารความสุขในการทำงาน......ด้วยหลัก “P-D-C-A”
บทเรียนจากคำว่า “เสียดาย” ของรุ่นพี่หรืออดีตมนุษย์เงินเดือน
มนุษย์เงินเดือนยุคน้ำมันแพง
หนี้...สวัสดิการประจำตำแหน่งมนุษย์เงินเดือน
เก็บเงินออมด้วยบัญชีที่สาม
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : อาชีพใหม่ที่น่าสนใจและน่าใช้บริการ
“มนุษย์เงินเดือน” อาชีพนี้ดีอย่างไร?
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ (ตอนที่ 1)
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ (ตอนที่ 2)
ข้อคิดสำหรับชีวิตลูกจ้าง (มืออาชีพ)
ค่านิยม “ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง” : วิบากกรรมของมนุษย์เงินเดือน
มนุษย์เงินเดือน.. .
จุดเริ่มต้นของนักเขียนอยู่ที่การเปลี่ยนทัศนคติ
อาชีพนักเขียน
อาชีพนักเขียนเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมทำอยู่ นอกเหนือจากวิทยากรและที่ปรึกษา อาชีพนี้ก็น่าสนใจ แต่สนใจอย่างเดียวคงจะไม่พอ ต้องมีใจรักด้วย เพราะต้องทุ่มเทแรงใจแรงกายสูงมาก แต่ผลงานจะอยู่กับเรานาน เสร็จแล้วหายเหนื่อยเลยครับ
อาชีพอิสระมีอะไรบ้าง
จะตัดสินใจอย่างไรเมื่อได้งานใหม่แต่ใจยังรักงานเดิม
เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนงาน?
ข้อคิดก่อนเทศกาล “คนเปลี่ยนงาน และงานเปลี่ยนคน”
ข้อคิดในชีวิตสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงาน
คนทำงานยุคใหม่ต้อง…กล้าตกงาน !!!
เปลี่ยนงานอย่างไรจึงจะไม่เสี่ยง?
กลยุทธ์การเปลี่ยนงานสำหรับคนที่เก่งน้อยกว่าคนอื่น (5/2/49)
อย่าเปลี่ยนงานเพราะเงินเพียงอย่างเดียว (12/04/49)
อย่าตัดสินใจลาออกจากงานเพราะอารมณ์
ทำไมต้องบริหารเจ้านาย
เทคนิคการวิเคราะห์เจ้านาย
เตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรกับการปรับค่าจ้างประจำปีและการจ่ายโบนัส?
เทคนิคการสร้างโอกาสจากวิกฤติของหัวหน้าที่มีปัญหา
อย่าทำงานเพื่อเงินเดือนวันนี้ แต่จงทำงานวันนี้เพื่อเงินเดือนในวันหน้า
อาชีพอิสระนักบัญชี
นักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม : อาชีพใหม่ที่น่าสนใจ
ทำอย่างไรถ้าใจเบื่องาน?
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข?
ทำอย่างไรกับหัวหน้าที่จุกจิกจู้จี้และขี้บ่น?
ทำอย่างไรให้องค์กรเลิกจ้างเราเป็นคนสุดท้าย?
ข้อคิดสู่ความสำเร็จสำหรับคนทำงานยุคใหม่
จะเตรียมตัวรับมือกับการถูกเลิกจ้างในภาวะวิกฤติได้อย่างไร?
มนุษย์เงินเดือนยุคน้ำมันแพง
มารู้จักอาชีพอิสระกันเถอะ
บทเรียนจากคำว่า “เสียดาย” ของรุ่นพี่หรืออดีตมนุษย์เงินเดือน
บริหารชีวิตการเป็นลูกจ้างอย่างไรจึงจะสร้างบันไดไปสู่การเป็นนายจ้าง
หนี้...สวัสดิการประจำตำแหน่งมนุษย์เงินเดือน
ขั้นตอนการเตรียมตัวสู่อาชีพอิสระ
เก็บเงินออมด้วยบัญชีที่สาม
เบื่อเจ้านายจะทำอย่างไร?
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : อาชีพใหม่ที่น่าสนใจและน่าใช้บริการ
ทำอย่างไรไม่ให้มีงานค้างมากจนเกินไป?(16/02/49)
“มนุษย์เงินเดือน” อาชีพนี้ดีอย่างไร?
เขียนประวัติย่ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้รับ
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ (ตอนที่ 1)
เทคนิคการพัฒนาตนสำหรับคนหางาน
มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ (ตอนที่ 2)
ทำไมคนจบใหม่จึงได้งานยากกว่าคนมีประสบการณ์
ข้อคิดสำหรับชีวิตลูกจ้าง (มืออาชีพ)
เขียนประวัติย่ออย่างไรจึงจะถูกใจผู้รับ
ข้อคิดสำหรับมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ
ค่านิยม “ใช้ก่อนผ่อนทีหลัง” : วิบากกรรมของมนุษย์เงินเดือน
เทคนิคการพัฒนาตนสำหรับคนหางาน
กว่าจะเป็นวิทยากร
มนุษย์เงินเดือน.. .
ทำไมคนจบใหม่จึงได้งานยากกว่าคนมีประสบการณ์
วิทยากรต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
ข้อคิดสำหรับมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People