ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ (29/11/49)

หลายองค์กรได้ทุ่มเทเวลาและงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานมาเป็นเวลานาน แต่จนแล้วจนรอด หัวหน้างานก็ยังคงเป็นหัวหน้างานที่ไม่แตกต่างจากหัวหน้างานในอดีตคือ
 

 • ยังเป็นหัวหน้างานที่เป็นเพียงผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของลูกน้องเพียงอย่างเดียว
 • ยังทำหน้าที่เพียงเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้จัดการกับพนักงานระดับปฏิบัติการ
 • ยังต้องลงมือช่วยลูกน้องทำงานอยู่
 • ยังคิดและตัดสินใจอะไรไม่เป็น
 • ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นพนักงานอยู่แต่ได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมงานด้วยอีกหน้าที่หนึ่ง
 • ทำเป็น แต่ยังคิดไม่ค่อยเป็น
 • เป็นที่ปรึกษาให้ลูกน้องไม่ได้
 • หัวหน้างานขาดทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • ฯลฯ

สาเหตุที่องค์กรไม่สามารถพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ น่าจะเกิดจาก

 • ขาดระบบการเลื่อนตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ
  ส่วนใหญ่จะใช้หลัก “อยู่มานาน ทำงานดี ไม่มีใครแก่กว่านี้อีกแล้ว” ในการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้า ทำให้ปัญหาของหัวหน้างานเกิดขึ้นตั้งแต่เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา และปัญหานี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย เพราะหัวหน้างานขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น
   ขาดการวางแผนในการพัฒนาหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ
  คือไม่มีการวางแผนว่าก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าเขาต้องได้รับการพัฒนาเรื่องใดก่อนบ้าง และเมื่อขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วเขาควรจะได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง เมื่อไหร่
 • ขาดการประเมินระดับความสามารถของหัวหน้างานเป็นรายบุคคล
  องค์กรมักจะมุ่งเน้นการพัฒนาและฝึกอบรมแบบเหมารวมคือพอจะจัดหลักสูตรอบรมอะไรให้หัวหน้างานก็กำหนดว่าหัวหน้าทุกคนต้องเข้าอบรม ทั้งๆที่หัวหน้างานบางคนเก่งอยู่แล้ว หัวหน้างานบางคนอ่อนมากในเรื่องนั้น พอเข้าไปอบรมร่วมกัน คนที่เก่งอยู่แล้วก็ยิ่งเก่งขึ้น แต่คนที่ไม่เก่งก็ยังไม่เก่งเหมือนเดิม เพราะเราจับไปเรียนร่วมกัน ไม่มีการแยกกลุ่มของหัวหน้างานให้เหมาะสมกับหลักสูตรที่ฝึกอบรม
 • ขาดการประเมินและติดตามผลการพัฒนาและฝึกอบรม
  องค์กรมักจะเน้นการอบรมภาคทฤษฎีมากเกินไป ไม่ค่อยเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เน้นภาคปฏิบัติ อบรมไปแล้วก็ลืม ปีต่อมาก็อบรมอีก แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไร

 
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาหัวหน้างานอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาหัวหน้างานดังนี้
 

 • พัฒนาว่าที่หัวหน้างานเชิงรุก
  ที่ผ่านมาองค์กรมักจะเป็นฝ่ายตั้งรับกับปัญหาหัวหน้างาน เพราะองค์กรจะเดือดร้อนและต้องมาหาวิธีการพัฒนาหัวหน้างานก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ซึ่งปัญหาบางปัญหาเกิดจากหัวหน้าขาดความสามารถหรือขาดคุณสมบัติของการเป็นหัวหน้างานตั้งแต่ต้น ทำให้ปัญหาบางปัญหาเป็นปัญหาคาใจและคาราคาซังแก้ไม่หาย ดังนั้น องค์กรจึงควรจะเริ่มพัฒนาหัวหน้างานตั้งแต่ยังเป็นวาที่หัวหน้างาน นั่นก็คือจัดทำระบบการพัฒนาและคัดเลือกหัวหน้างาน (Foreman Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้หัวหน้าที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นหัวหน้างานได้ ถ้าพัฒนาไม่ได้จากคนภายในก็ต้องวางแผนสรรหาจากบุคลากรภายนอก ถ้าสามารถทำได้รับรองได้ว่าปัญหาหลายเรื่องของหัวหน้างานจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
   
 • พัฒนาโดยยึดหัวหน้างานเป็นศูนย์กลาง
  การพัฒนาหัวหน้างานแบบเสื้อโหลคือใช้วิธีเดียวกันในการพัฒนาหัวหน้างานทุกคนอาจจะไม่ได้ผล เพราะคนแต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ดังนั้น องค์กรควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาหัวหน้างานเป็นรายบุคคล โดยประเมินว่าหัวหน้างานแต่ละคนมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนอะไรบ้าง ถ้าจะเสริมจุดเด่นและกำจัดจุดอ่อนควรจะใช้วิธีไหนจึงจะเหมาะสมกับแต่ละคน และที่สำคัญองค์กรควรจะมีระบบในการทำให้หัวหน้างานมองเห็นและยอมรับทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของตัวเองก่อน เพราะปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคนในทุกระดับคือการพัฒนาที่จิตใจก่อนความรู้และความสามารถ
   
 • พัฒนาทีละอย่าง
  เนื่องจากหัวหน้างานคนพนักงานที่เคยทำงานตามสั่งมาก่อน ดังนั้น ระดับของการเรียนรู้จึงมีจำกัด องค์กรจึงควรจะกำหนดประเด็นการเรียนรู้ให้หัวหน้าไปทีละเรื่องทีละอย่าง จนกว่าบรรลุเป้าหมายเรื่องนั้นแล้วค่อยพัฒนาในเรื่องอื่นๆต่อไป
   
 • พัฒนาโดยใช้หลัก 20 : 80
  เนื่องจากหัวหน้างานคุ้นเคยกับการทำงานภาคปฏิบัติมาก่อน ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมกับการพัฒนาหัวหน้างานน่าจะกำหนดสัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติประมาณ 20 : 80 พูดง่ายๆคือไม่ต้องเน้นทฤษฎีมากแค่เพียง 20% ก็พอแล้ว แต่ควรจะเน้นการนำเอาหลักการและทฤษฎีไปใช้งานจริงให้มากขึ้นคือประมาณ 80% ของเวลาในการฝึกอบรมเรื่องนั้นๆ
   
 • พัฒนาหัวหน้างานโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง
  เนื่องจากหัวหน้างานคือน้องใหม่สำหรับงานระดับบริหารที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้น ดังนั้น องค์กรจึงควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการพัฒนาฝึกอบรมหัวหน้างาน ซึ่งพี่เลี้ยงไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพราะพี่เลี้ยงไม่ใช่ทำหน้าที่เพียงชี้แนะเรื่องงานเท่านั้น แต่ต้องให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานเชิงการบริหารและให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวของหัวหน้างานด้วย อาจจะมอบหมายให้หัวหน้างานหนึ่งคนมีพี่เลี้ยงอย่างน้อยหนึ่งคน และองค์กรอาจจะมีระบบการคัดเลือกและประเมินคนที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย เพราะถ้าพี่เลี้ยงไม่ดีหัวหน้าก็คงจะเก่งได้ยาก
   สรุป การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ให้ถูกใจทั้งผู้จัดการและลูกน้อง จะต้อง “เก่งงาน” และ “เก่งคน” เพื่อจะได้ส่งผลให้องค์กรได้ผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานของหัวหน้างานในอดีตและหัวหน้างานขององค์กรทั่วๆไป ซึ่งการที่จะทำให้หัวหน้างานเป็นมืออาชีพได้ องค์กรต้องทุ่มเทเวลาและทรัพยากรในด้านต่างๆเพื่อสร้างระบบในช่วงปีแรกๆบ้าง แต่ถ้าระบบการพัฒนาหัวหน้างานมีประสิทธิภาพแล้ว รับรองว่าจะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอน

ข้อมูลจำเพาะในการเขียน

วันที่          27 พฤศจิกายน 49 เวลา 14.00 น.
เขียนที่      Shell Auto Serve ศรีนครินทร์ ระหว่างนั่งรอเปลี่ยนยางรถ
เหตุจูงใจ   ได้ไปบรรยายหลักสูตร “ศิลปะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ” ให้กับเดอะมอลล์กรุ๊ป
 
ภาวะผู้นำ

ทักษะ 5 ประการที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน และผู้นำ
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการบริหารองค์กร?
การตัดสินใจของผู้นำ สำคัญแค่ไหน
ทำไมผู้นำ ถึงต้องมีภาวะผู้นำ
สอนลูกน้องด้วยการลงมือทำให้เห็น
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
เป้าหมาย
พลังของคำพูด
ก้าวจากผู้นำตามเหตุการณ์...สู่การเป็นผู้นำตลอดกาล
ผู้นำ...กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
หัวหน้างาน...กับการยอมรับในความแตกต่างของคน
หัวหน้างาน...กับการให้กำลังใจพนักงาน
ผู้นำ...กับการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
กระต่ายกับเต่า
Executive Coaching Program (ECP) ทางเลือกใหม่ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
เทคนิคการให้คำปรึกษาลูกน้องอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
ศาสตร์และศิลป์ในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมืออาชีพ
การพัฒนาภาวะผู้นำ(Leadership Development)
ทุกอาชีพมีความงามในตัวของมันเอง
งานที่เรารัก vs งานที่เราต้องทำใจรัก
คนที่ก้าวหน้าในชีวิต...มักรู้จักงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้น
เล่นบทให้ดีตีให้บทแตก
เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นโอกาส
การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ฉบับสามก๊ก ตอน “จะทำอย่างไรดี...เมื่อไม่มีเวลาอ่านสามก๊ก
การเป็นผู้นำที่ดี ( To be a good leader )Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People