ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
Service Excellence & Service Improvement

    

Course Overview

        การบริการถือเป็นส่วนสำคัญที่เปรียบเสมือนหน้าตา และ หน้าบ้านของทุกองค์กร การบริการที่ดีจะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเชื่อมั่นในคุณภาพขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริการยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการตอบสนองของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคง ซึ่งจะโยงไปสู่การกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคตได้อีกด้วย

 1. รหัสหลักสูตร  SPM - 001
 2. ชื่อหลักสูตร

Service Excellence & Service Improvement

  
 3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

   1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน และสามารถประเมิน         ผลเพื่อการบริการที่เป็นเลิศได้

   2.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานโดยใช้กลยุทธ์ CRM & CEM ได้อย่าง           ชาญฉลาด

    3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้นำในการแนะนำวิธีการให้บริการเพื่อให้         ทีมงานมีประสิทธิภาพ

 4. ผู้ที่ควรเรียนรู้

   ผู้ที่ทำงานในด้านการให้บริการทุกระดับ

  
 5. ภาพรวมเนื้อหา

  ส่วนที่ 1: 7S กุญแจสำคัญสู่การบริการที่เป็นเลิศ

  ส่วนที่ 2: วัดสุขภาพบริการ 5 ขั้นตอนสำคัญ

  • Customer Database Management
  • Service Design
  • Service Operation
  • Complaint Management
  • Service Management

  ส่วนที่ 3: การสร้าง Service Champion ให้เกิดขึ้น

  ส่วนที่ 4: การ Coaching งานบริการส่งต่อให้ทีมงานแข็งแรง

  ส่วนที่ 5: การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ

  • ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบครองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
  • เทคนิคการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ เห็นใจ
  • การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

  ส่วนที่ 6: การสร้าง Service Improvement

  ส่วนที่ 7: ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ

  ส่วนที่ 8: การทำงานแบบ Pro-active และ Re-active

  ส่วนที่ 9: เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด

 6. กิจกรรม / กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

 Workshop 

   "Customer Experience Management" แบบสรุปย่อเพื่อนำไปประยุกต์ใช้      ในองค์กรได้จริง

  
 7. กระบวนการเรียนรู้  บรรยาย / Workshop
 8. ระยะเวลา  ระยะเวลารวม 1 วัน 
  
 9. วิทยากร  PLATINUM :  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร  (ดูรายละเอียด) 
 GOLD :     
 GOLD Lite :    
 
 10. เอกสารสำหรับหลักสูตร

 • หลักการและเหตุผล ( Click ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด )

 • เอกสารแนะนำหลักสูตร

 • เอกสารประกอบการบรรยาย

 


การประสานงานเพื่อการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

  • ท่านสามารถระบุรายละเอียดของท่านและบริษัท / หน่วยงานของท่านลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อให้ฝ่ายการตลาดของ People Value จะได้ดำเนินการติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อการประสานงานในรายละเอียดต่อไป

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
ตำแหน่งงาน :  *
ชื่อบริษัท / หน่วยงาน :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
E - Mail :  *
จังหวัด :
บริการที่ท่านสนใจ : People Value On - Site Training
People Value Public Training
People Value Outsourcing
People Value Consulting
หนังสือ บทความ และตำราต่างๆ
อื่นๆ
รายละเอียด :
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *กลุ่มหลักสูตร การบริการและลูกค้าสัมพันธ์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People