ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณ
วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ 
 
People Value มีทีมงานที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของคุณ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพ
 
ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถ่ายทอด แต่วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Value ทุกท่านต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของตนได้
ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้

เพราะเราเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บริการฝึกอบรม / Solutions ของเรา

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับผู้เข้าอบรม
 ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
บริการทีปรีกษาด้านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Core Value, KPIs, Competency ของคุณให้ใช้งานได้จริง พร้อมโปรแกรมประเมินผลที่ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรยอดนิยม

Team Building : Play for Culture

สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กร (Culture / Core Value) ให้ทีมงานของคุณ ด้วยกิจกรรม Team Building ที่จะทำให้การสร้างทีมเป็นมากกว่าความสนุก ด้วยกิจกรรมที่สะท้อน Core Value ให้จดจำง่าย เข้าใจได้ด้วยการเล่นกิจกรรมในครั้งเดียว ครบเครื่องทั้งความสนุก ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และวัฒนธรรมองค์กร

Train The Trainer 2017
 
สอนได้อย่างน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีการวางการสอนที่ชัดเจน มีตัวอย่างและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จึงช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ด้วยการติดตาม ประเมิน และวัดผลการสอนได้อย่างชัดเจน

Supervisory Skills - The Series ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหัวหน้างานให้เก่งทั้งการบริหารงาน และบริหารคน เราจึงขอแนะนำ 11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกปัญหาไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องคน

 5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา

ทุก “ความสำเร็จ” เริ่มต้นจาก “การคิด” ริเริ่มไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ประกอบขึ้นจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
มารู้จัก 5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน และพัฒนา จาก People Value เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคมให้ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันค่ะ

ภาวินี เจือติระรักษ์
 
วิทยากรที่จะช่วยให้คุณฝึกจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Visual Thinking ที่ประยุกต์ง่าย ใช้สะดวก เห็นผลจริง
อัครินทร์ ภูทองกลม
 
วิทยากรผู้กระตือรือร้น พร้อมแล้วที่จะใช้ประสบการณ์ที่มีสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากภายในสู่ประสบการณ์ใหม่แบบกาย ใจ คิด
ชวลิต  จิตภักดี

 วิทยากรสายมันส์ พร้อมแล้วที่จะสร้างเสียงหัวเราะไปพร้อมกับการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน ให้คนของคุณได้รู้ว่าการเรียนก็เป็นเรื่องสนุกได้
ธงชัย โรจน์กังสดาล
 
ผู้นำนวัตกรรมที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ในบทบาทไหนขององค์กร ก็สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้

บทความที่น่าสนใจ

มีเรื่องราวอีกมากมาย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ หรือแง่คิดดีๆ ที่เราพร้อมจะแบ่งปันกับคุณ

สนใจอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

คัดเลือกคนที่ "ใช่" ไม่ต้องมาคอย "เท"

คนผลการเรียนดี ไม่ได้แปลว่าสามารถทำงานได้ทุกอย่าง เราจะสามารถเลือกคนที่ "ใช่" สำหรับองค์กรได้อย่างไร

ผู้ไม่เคยประสบความสำเร็จ

"ผมไม่เคยประสบความสำเร็จ" แต่ถ้าหากมันคือความสำเร็จ มันก็เป็นความสำเร็จของ "พวกเรา"

 

เกลียดเพื่อนร่วมงาน! ปัญหาสามัญประจำออฟฟิศที่ทุกคนต้องเคยเจอ

เคยไหมครับ? แค่เห็นหน้าก็รู้สึกไม่ถูกชะตา สบตาด้วยแล้วหงุดหงิด แล้วเคยไหมครับ? ที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ถูกเขม่นใส่อย่างหาสาเหตุไม่ได้ซะอย่างนั้น จริงๆ แล้วความ "เกลียดขี้หน้า" นี้มันมีเหตุผลนะครับ

Powered by MakeWebEasy.com