จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร

4868 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จตุพร วิศิษฎ์โชติอังกูร

อาจารย์จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

กระบวนกร นักเขียน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้

ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสบายๆ ผ่อนคลาย และมีความสุข 

 

 

ตำแหน่ง

 • วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ทางด้านการจัดการความรู้ / การสร้างความรู้ / การพัฒนาองค์กร
 • นักเขียน เจ้าของหนังสือ ถอดบทเรียนนอกรอบ, The Art of Facilitator
   

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ B.P.H (Public health) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขา วิชาการส่งเสริมสุขภาพ M.ED (Health promotion) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาเอก : PhD. Candidate (Population education) สาขาประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ประสบการณ์การทำงาน

 • สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ตำแหน่ง : นักวิจัย


การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • Life Coaching สถาบัน เสมสิกขาลัย
 • Thai Coach


หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 

อื่นๆ

 • รางวัล “จตุรพลัง” สำหรับ นักเอื้ออำนวยความสะดวกการจัดการความรู้ (KM Facilitator) จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • รางวัล “สุดคะนึง” Blogger of the month โดย http://gotoknow.org เดือนกุมภาพันธ์ 2552
 • ทุนการศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) กระทรวงสาธารณสุข
 • ทุนการศึกษา วิจัย จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานภาค และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

 • Syntec Construction Public Co.,Ltd.
 • King Power
 • Nestle (Thai)
 • MEGA Bangna
 • SCG
 • ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร
 • ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
 • ควิกโคท โปรดักส์
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • โครงการ SHA สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล องค์การมหาชน (สรพ.)
 • Humanized Educare : HEC., มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์
 • Humanized Health Care : HHC South of Thailand., มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์
 • สพท.เชียงใหม่ เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 • กรมอนามัย
 • Thai Coach
 • เครือข่ายมะเร็งเขตสุขภาพที่ 5
 • เขตบริการสุขภาพ 12 เขต
 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 • Etc.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้