อัครินทร์ ภูทองกลม

407 จำนวนผู้เข้าชม  |  Trainers


Share

อัครินทร์  ภูทองกลม

 

วิทยากรผู้กระตือรือร้น พร้อมแล้วที่จะใช้ประสบการณ์ที่มี

สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากภายในสู่ประสบการณ์ใหม่แบบกาย ใจ คิด

 

ตำแหน่ง

วิทยากรและโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความไว้วางใจ
 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

·        ปริญญาตรี : International Business Management มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (Certificate)

·        Certified - Pro Executive Power: John Robert Power.

·        Certified – Mindfulness Coaching        : Coaches  Association of Thailand

·        Certified – Principle of Life Coaching: Thailand Coaching  Academy

·        Certified – Practitioner of Life Coaching        : Thailand Coaching  Academy

·        Certified – Practitioner  of Talent Coaching: Coaches  Association of Thailand

·        Certified – Master of Talent Coaching: Coaches  Association of Thailand

·        Entrepreneurs Creation Program: Department of Industrial Promotion.

·        Nonviolent Communication Program: Semsikkhalai & CCI Thailand

·        Conflict Transformation: Contemplative Education center @Mahidol University

·        The Satir Model: ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงนงพงา ลิ้มสุวรรณ

 
 

ประสบการณ์การทำงาน

·        KSL Group : Training & Development

·        Mega Home Center : Training & Development Manager

·        Central Hard-line Groups  : Human resource Development Manager

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

·        Unlock Leadership Potential Coaching

·        Leadership Strategies for Winning Hearts and Minds

·        Strategies for Dealing with Diversity in the Workplace

·        Pro Executive Personality Development & Emotional Control

·        Counseling Techniques & Motivation

 

ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

·        ไทยฟูคูวี

·        ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล

·        ปตท.

·        Thai  Watsadu

·        แมคคีย์ ฟู๊ด (ประเทศไทย)

·        TOYOTA

·        KTBCS

·        สำนักงานประกันวินาศภัย

·        ไทยเชื้อเพลิงการบิน

·        พีซีแอล โฮลดิ้ง

·        MEGA HOME

·        Home Work

·        Epson Precision (Thailand)

·        DHL

·        อายิโนะโมโต๊ะ โฟเซ่น (ประเทศไทย)

·        พี เจ เอ็น คอนซัลแต้นท์

·        ฯลฯ

 

Powered by MakeWebEasy.com