การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ที่จะมาช่วยตอบทุกปัญหาคาใจ และคลี่คลายทุกอุปสรรคที่คุณเคยพบ

Share

หมวดหมู่ : Lead Others

Share

รายละเอียดสินค้า

การสื่อสารไม่ได้หมายความเพียงแค่การที่คุณได้พูดออกไป การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นทรงพลังและต้องการองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การฟังที่ดี การตั้งคำถาม

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร และฝึกทักษะการตั้งคำถาม การฟัง และการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดได้

2. เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเชื่อใจและยอมรับกันได้

3. ฝึกฝนการให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

ผ่านกิจกรรม และ workshop แบบเนื้อๆ เน้นๆ คัดมาแต่แก่นให้ได้ฝึกฝนจนมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: การสื่อสารที่ดีเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วันนี้คุณสื่อสารได้ดีแค่ไหน?
 • องค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี
 • 4 หลักการในการสื่อสารที่ดี

 

ส่วนที่ 2: การใช้คำถามอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความสำคัญของคำถาม
 • การควบคุมบทสนทนา
 • ประเภทของคำถามที่นักประสานงานที่ดีควรรู้
 • การใช้ Question Funnel

 

ส่วนที่ 3: การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การฟังและการเข้าใจ
 • 6 เครื่องมือทรงประสิทธิภาพในการฟัง
 • เทคนิคการเป็นนักฟังที่ดี

 

ส่วนที่ 4: ความขัดแย้งในการสื่อสาร

 • องค์ประกอบของความขัดแย้ง
 • 5 ขั้นตอนในการลดความขัดแย้ง
 • การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง

 

ส่วนที่ 5: การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์

 • ประเภทของ Feedback
 • ลักษณะการให้ Feedback ที่ดี
 • Feedback Guidelines

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop 
  • การฟัง และการได้ยิน
  • Reflective Listening
  • ฝึกเขียนการพูด 3 รูปแบบ
  • การวางแผนการสื่อสาร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่คิดได้

วิทยากรผู้สอนอาจารย์วรธณัท ธัญญหาญ

 

  

สนใจจัดหลักสูตร ติดต่อ

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พบกับการเรียนรู้ผ่านเกม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ที่นอกจากการฝึกทักษะอย่างสนุกสนานผ่านเกมแล้ว ยังได้ฝึกคิดจากกรณีศึกษาจริง ตัวอย่างจริง ที่เป็นเรื่องของตัวผู้เรียนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะนำทักษะมาประยุกต์ใช้หลังจบการเรียน

New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบชวนคุย ชวนคิด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง นำการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ที่พร้อมจะรับฟังทุกประสบการณ์และความคิดเห็น จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎี ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง จนเกิดเป็นการยอมรับ และความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้

New

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท รวมถึงได้ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภทได้

New

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือของวิทยากร ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอดเวลา นำการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน นำไปใช้ได้จริง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com