Change for the Better You

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมีทัศนคติและวิธีคิดในการพัฒนาการทำงานให้ทันโลกธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสร้างพลังจากภายในให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย Gamification, Participation และ Scenario

Share

หมวดหมู่ : High Performance Culture

Share

รายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะช่วยสร้างการเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมกัน คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ล้วนมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดตรงกันอย่างหนึ่ง นั่นคือ ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ด้วยความเข้าใจต่อธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ต้องเผชิญ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: ธรรมชาติของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง

 • วัฏจักรและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 • กฎของการเปลี่ยนแปลง
 • ค้นหาศักยภาพที่มีด้วย BTAR Model

 

ส่วนที่ 2: วิธีคิด และวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสุข และความสำเร็จ

 • หลักคิดเพื่อการเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุขด้วย HPW Model
  • Happy
  • Workable
  • Positive
 • เทคนิคการสร้างพลังเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญสู่ความสำเร็จ
  • Power of Another You: เทคนิคที่จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกว่าต้องสู้เพียงลำพัง
  • Snap & Go: เทคนิคที่จะช่วยให้คุณปรับอารมณ์ ไม่จมอยู่กับความทุกข์
  • Reframing: เทคนิคที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนกรอบความคิด และเปิดมุมมองใหม่

 

ส่วนที่ 3: หลักการทำงาน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จร่วมกับองค์กร

 • วิธีคิดแบบ Proactive
 • การใช้ชีวิตแบบ Proactive
 • การทำงานแบบ Proactive

 

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • Finding your BTAR
  • Milestone for Change
  • ค้นหาวิถีแห่งความสุขด้วย HWP Model
  • Power of Another You
  • Snap & Go
  • Reframing
  • ออกแบบแนวทางการเปลี่ยนแปลงร่วมกับองค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกหน่วยงาน / ระดับ
 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ฤชุกร ภักดิศุภฤทธิ์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทีมงานได้ตั้งแต่รากฐานความคิด ทัศนคติ และกระตุ้นให้ทีมงานเผชิญความท้าทายได้ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ ผ่านการตั้งคำถามและการให้ Feedback และร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ วิพากย์ และวิจารณ์ตนเอง (Self Analysis & Evaluation) ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมค้นหาแนวทางพัฒนา และปรับพฤติกรรมของตน ให้เห็นผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมีวาทศิลป์ให้ได้ใจคน และให้ Feedback ที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทีมงานได้อย่างบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com