High Performance Coaching

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทีมงานได้ตั้งแต่รากฐานความคิด ทัศนคติ และกระตุ้นให้ทีมงานเผชิญความท้าทายได้ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ ผ่านการตั้งคำถามและการให้ Feedback และร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ

Share

หมวดหมู่ : High Performance Culture

Share

รายละเอียดสินค้า

การพัฒนาทีมงาน สามารถทำได้หลายวิธี แต่สิ่งที่สำคัญของความสำเร็จ คือ การเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการพัฒนา การโค้ช เป็นหนึ่งในวิธีการยอดนิยม ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและมักจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ เนื่องจากการโค้ช เป็นการพัฒนาวิธีคิด เปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นและวิธีการใหม่ ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมจากทีมงานในการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา และการดำเนินการต่อได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: ผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Productivity)

 • กรอบความสามารถของมนุษย์ (Competence)
 • การสร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมาย (Commitment)
 • การสร้างการมีส่วนร่วม (Contribution)

 

ส่วนที่ 2: วิธีการเพื่อการพัฒนาผลิตภาพการปฏิบัติงานของมนุษย์ (Human Productivity Development) 

 • การเข้าใจความแตกต่างกันของมนุษย์ (Behavior Profile)
 • รูปแบบการสนับสนุนและส่งเสริมที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา (Coaching Continuum)
 • เป้าหมายของการดำเนินงาน Performance Coaching (ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการ)

 

ส่วนที่ 3: กระบวนการ Coach เพื่อการสร้างผลของงาน (Performance Coaching)

 • เสริมสร้างความสัมพันธ์
 • เพิ่มพูนการเรียนรู้
  • การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ตามหลักการ Performance Coach
   • เป้าหมาย : อะไรคือเป้าหมาย / ผลลัพธ์ที่ต้องการ?
   • สถานการณ์ปัจจุบัน : ตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนของเป้าหมาย? อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี - ควรปรับปรุง?
   • ทางเลือก : มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้สถานการณ์ของเราดีขึ้น? เราต้องทำอะไรบ้าง? ต้องการตัวช่วยอะไรบ้าง?
   • สิ่งที่ต้องทำ : อะไรคือสิ่งที่เราจะลงมือทำ? มีขั้นตอนอย่างไร?
  • การให้และรับคำแนะนำ (Performance Feedback)
 • ร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ

 

ส่วนที่ 4: การนำ Performance Coaching ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการ (Daily Management Apply)


 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • สร้างสายสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จ
  • ประเมินตนเองกันสักนิด
  • ฝึกปฏิบัติ Self Performance Coaching

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ฉัตรชัย บุญเพ็ญ

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมีวาทศิลป์ให้ได้ใจคน และให้ Feedback ที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทีมงานได้อย่างบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความราบรื่นในการสื่อสารและประสานการทำงานให้ได้ใจ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ วิพากย์ และวิจารณ์ตนเอง (Self Analysis & Evaluation) ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมค้นหาแนวทางพัฒนา และปรับพฤติกรรมของตน ให้เห็นผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com