Daily Management

คุณสมบัติสินค้า:

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงานของหัวหน้างาน หมายถึงความสามารถในการควบคุม การทำงานของทีมงานได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ตามเวลาที่กำหนดของลูกค้า

Share

หลักสูตร “การจัดการงานประจำวัน (Daily Management)” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่อง ธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต เวลาในการทำงาน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจ ของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ ทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการจัดการงานประจำวัน ทั้งในส่วนผลิต และการบริหาร หลักขององค์กร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. เข้าใจแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการทำงาน และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการทำงานได้ครบทุกด้าน

2. สามารถวางแผนการทำงานประจำวันและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร

 • ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
 • คุณภาพคืออะไร และใครคือ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
 • ความสำคัญของการบริหารเวลาและคุณภาพในการทำงาน
 • การจัดลำดับและความเร่งด่วนของเวลาการทำงาน
 • สาเหตุของปัญหาคุณภาพและการเสียเวลาในการทำงาน

 

ส่วนที่ 2: การจัดการงานประจำวัน

 • หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
 • การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มคุณภาพตามหลัก 4M
 • เทคนิคการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
     o การวางแผน และ จัดลำดับความสำคัญของงาน
     o การมอบหมายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
     o การสื่อสารกับผู้ร่วมงาน
     o การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
     o การปรับปรุงและพัฒนางานประจำวันด้วยหลักการ PDCA

 

Workshop

 • Workshop 1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้
  “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”
 • Workshop 2: ระดมสมองเพื่อลดความ
  ผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • Workshop 3: “การบริหารเวลาตามเป้าหมาย
  คุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ
  PDCA


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานระดับปฏิบัติการ
 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้