Sales & Service Excellence Intensive

คุณสมบัติสินค้า:

ถ้าเรามีบริการในการขายที่ดี จะสร้างความพึงพอใจจากลูกค้าได้ แต่หากเรามีบริการในการขายที่เหนือชั้น จะสร้างความประทับใจจากลูกค้า และเกิดการจดจำได้อย่างไม่รู้ลืม

Share

หมวดหมู่ : Training Leadership Program Lead Others

Share

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มหัวหน้าทีมขาย ต่อยอดเติมเติม และเพิ่มทักษะการขายและการบริการอย่างเหนือชั้น 

สิ่งที่คุณจะได้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจต่อความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท

2. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแต่ละประเภท

3. พัฒนาทักษะรับมือการขาย การบริการ การวิเคราะห์ ลูกค้า และ การรับมือกับปัญหาที่นำไปสู่การ complaint

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: เข้าใจลูกค้าในทุกแง่มุม

 • ต่อยอดการ Scan ลูกค้า และประเภทของลูกค้า
 • กลยุทธ์การจีบติด และการสร้างความประทับใจ
 • วิธีการขายและบริการให้ “จีบติด” แบบมืออาชีพ
 • จุดระเบิด ของลูกค้าแต่ละประเภท (Angry Triggers)
 • พฤติกรรมที่แสดงออกมาของลูกค้าแต่ละประเภท

 

ส่วนที่ 2: Master selling 4.0 - Sell and service like an expert

 • กลยุทธ์การขายแบบ MASTER
 • Mindset ของการขายและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า
 • Step ในการขายแบบ Master (I SEE U GO)
  o Ideal ท าความเข้าใจความคาดหวัง ของลูกค้า
  o Situation สอบถามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  o Experience เปรียบเทียบสถานการณ์
  o Expectation ลูกค้ามีความคาดหวังอะไรอีกบ้าง
  o Understand แสดงความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่สนทนามา
  o Gathering the information & Needs รวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  o Of Course นำเสนอสินค้าให้เหมาะสมและตรงความความต้องการของลูกค้า
 • เทคนิค (ต่อยอด) การขายและการบริการเพื่อสร้างความประทับใจ แบบโน้มน้าวเพื่อลูกค้าแต่ละประเภ
 • การบริการที่แตกต่างส าหรับลูกค้าแต่ละประเภท
 • การขายและบริการเมื่อเจอลูกค้า complaint

 

Workshop

 • Activity 1: Know your customers
 • Workshop 1: Under the masks: เข้าใจลูกค้าในทุก
  แง่มุม
 • Activity 2: Selling like a master
 • Workshop 2: Real cases and direct
  applications

รูปแบบการสอน

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง 30 นาที)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้าทีมขายและทีมบริการ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
  


สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ 

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com