SMART Leader การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

คุณสมบัติสินค้า:

พัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะหัวหน้างานซึ่งเป็นคนกลางระหว่างผู้บริหารระดับสูง กับ ระดับพนักงาน ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่ถูกต้องถูกคน ไม่ให้เกิดการบริหารผิดวิธีและส่งผลกระทบต่อองค์กร

Share

      หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหัวหน้างานที่จะต้องทั้งเก่งงาน และเก่งคน พร้อมฝึกทักษะการวิเคราะห์
ทีมงานที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสาร สั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน ให้ Feedback ทีมงาน และกระตุ้นแรงจูงใจได้เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และลีลาการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรม และ Workshop ให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะเข้าใจ มั่นใจและนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริง

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานและคนในฐานะหัวหน้างาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของการบริหารบุคคลที่แตกต่างกัน ให้ได้ทั้งใจและงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการมอบหมายงาน และการสื่อสารกับลูกน้องแต่ละประเภท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: หลักการเป็นหัวหน้างานแบบ SMART Leader

 • ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
 • ลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ
 • ทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

 

ส่วนที่ 2: ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน

 • ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน
 • ผู้นำเก่งคน VS ผู้นำเก่งงาน
 • การเตรียมตัวเพื่อการเป็นหัวหน้างานที่ดี

 

ส่วนที่ 3: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

 • การทำงานเชิงรุก
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ทีมงาน
 • การบริหารงานบุคคลที่แตกต่างเพื่อให้ได้ “ใจ” และ “งาน”
 • การสื่อสาร และ การรับฟังข้อมูลย้อนกลับ
 • โอกาสของการขายจากสถิติ12 เดือน - เทียบเป้าหมาย - ลูกค้า

 

ส่วนที่ 4: ทักษะสำคัญในการบริหารงานและคน

 • การวิเคราะห์คนแต่ละประเภท (DISC)
 • เทคนิคการรับมือกับ ลูกน้องแต่ละประเภท
 • ทักษะการสอนงาน / มอบหมายงาน / ติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • เทคนิคการ Motivate Team
 • จิตวิทยาในการชนะใจทีมงาน

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 6 ชั่วโมง
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้