อาจารย์ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์

1083 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์

อาจารย์ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์

วิทยากรด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้นำ และการบริหารคนรุ่นใหม่


 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ตำแหน่ง

 • วิทยากรด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้นำ และการบริหารคนรุ่นใหม่

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • พลังแห่งพฤติกรรมเชิงบวก
 • Positive Psychology as Coach
 • Self Awareness
 • Emotional Intelligence at work

 

ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

 • CP ALL
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 • Eduzones
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • มูลนิธิไทยคม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Central Group
 • Teach For Thailand
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงยุติธรรม
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 • Peace Gen
 • Etc.

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com