ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารสินค้าคงคลังประจำ People Value

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ การเพิ่ม Productivity

วิทยากร ที่ปรึกษา นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

วิทยากรอารมณ์ดี ฝีปากกล้า ท้าให้คุณร่วมประสบการณ์แห่งความสนุกแบบ ฮาๆ มันๆ พร้อมสร้างความสุขให้ทุกการเรียนรู้

วิทยากรสไตล์ Train & Talk สร้างพลังใจ ปลุกไฟการทำงานด้วยหลักการ motivation

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ผู้รู้ซึ้งในศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก และ การพัฒนาองค์กรด้วย Appreciative Inquiry

Team Building สายขำ รวยอารมณ์ขันแบบมีแง่คิด สรุปการเรียนรู้แบบ group coaching

วิทยากร และนักเขียนผู้รู้ลึก รู้จริง เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์คน ที่จะช่วยให้การบริหารทีมงานของท่านราบรื่นมากขึ้น

วิทยากรที่จะช่วยให้คนของคุณก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล ด้วยการปรับพฤติกรรมตามหลักคิดและกิจกรรมเชิงจิตวิทยา

วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาอารมณ์ดีมากประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ และการคิดวิเคราะห์

วิทยากรเจ้าของฉายานางฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาบริการ และบริหารคนให้สร้างความประทับใจได้เสมอ

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและบริหารคน ที่พร้อมเสริมสร้างบรรยากาศสนุกสนานและเสียงหัวเราะตลอดการเรียนรู้

Powered by MakeWebEasy.com