ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

นักจัดกิจกรรมผู้เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ พร้อมแล้วที่จะมาช่วยเติมไฟ และปลุกพลังความสดใสที่ใคร ๆ ก็อยากกดเลิฟ

วิทยากรผู้คมความคิด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสานสัมพันธ์ หรือสร้างความสามัคคี ก็สามารถสร้างเวทีให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างลงตัว

นักจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Plearn (Play + Learn) พร้อมกระบวนการสรุปบทเรียนอย่างเป็นระบบ ให้คนของคุณสามารถตกผลึกสาระ จากความสนุกสนาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การบริหารผลงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทางธุรกิจ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) และการวางระบบการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

วิทยากร กระบวนกร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรด้วยต้นทุนทางปัญญาและจิตวิทยาเชิงบวก

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารสินค้าคงคลังประจำ People Value

Powered by MakeWebEasy.com