ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทางธุรกิจ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) และการวางระบบการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

วิทยากร กระบวนกร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรด้วยต้นทุนทางปัญญาและจิตวิทยาเชิงบวก

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารสินค้าคงคลังประจำ People Value

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ การเพิ่ม Productivity

วิทยากร ที่ปรึกษา นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

วิทยากรอารมณ์ดี ฝีปากกล้า ท้าให้คุณร่วมประสบการณ์แห่งความสนุกแบบ ฮาๆ มันๆ พร้อมสร้างความสุขให้ทุกการเรียนรู้

วิทยากรสไตล์ Train & Talk สร้างพลังใจ ปลุกไฟการทำงานด้วยหลักการ motivation

Powered by MakeWebEasy.com