ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และการบริหารสินค้าคงคลังประจำ People Value

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ การเพิ่ม Productivity

วิทยากร ที่ปรึกษา นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

วิทยากรอารมณ์ดี ฝีปากกล้า ท้าให้คุณร่วมประสบการณ์แห่งความสนุกแบบ ฮาๆ มันๆ พร้อมสร้างความสุขให้ทุกการเรียนรู้

วิทยากรสไตล์ Train & Talk สร้างพลังใจ ปลุกไฟการทำงานด้วยหลักการ motivation

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ผู้รู้ซึ้งในศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก และ การพัฒนาองค์กรด้วย Appreciative Inquiry

Team Building สายขำ รวยอารมณ์ขันแบบมีแง่คิด สรุปการเรียนรู้แบบ group coaching

วิทยากร และนักเขียนผู้รู้ลึก รู้จริง เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการวิเคราะห์คน ที่จะช่วยให้การบริหารทีมงานของท่านราบรื่นมากขึ้น

วิทยากรที่จะช่วยให้คนของคุณก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล ด้วยการปรับพฤติกรรมตามหลักคิดและกิจกรรมเชิงจิตวิทยา

Powered by MakeWebEasy.com