Lead Self

ชุดหลักสูตรเพื่อการนำตนเองให้ทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

ติดตั้งภาวะผู้นำระดับพนักงาน ด้วยการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารอารมณ์ตนเองและปรับตัวเข้ากับผู้อื่น บริหารเวลา เพื่อจัดการภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม รวมถึงฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจทำในสิ่งที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การทำงานอย่างมีวินัย และสร้างผลงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย

Lead Others

ชุดหลักสูตรเพื่อการนำผู้อื่นและสร้างความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน

เสริมสร้างภาวะผู้นำระดับพนักงานแบบต่อเนื่อง ให้ความเข้าใจผู้อื่น ได้เป็นตัวช่วยในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นยอมรับและให้ความร่วมมือ ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานเดียวกันหรือคนละหน่วยงานก็ตาม รวมถึงปลูกฝังการทำงานเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม  

Lead Team

ชุดหลักสูตรเพื่อการนำทีมงานให้พิชิตความสำเร็จตามเป้าหมายได้ร่วมกัน

พัฒนาภาวะผู้นำระดับหัวหน้างาน ใช้ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นวัตถุดิบชั้นดี ในการสร้างทีมงานแห่งความสำเร็จ ด้วยการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีชั้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การติดตามงาน การให้ Feedback ทีมงาน และการสอนหน้างาน ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทีมงานจะส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

Lead Business

ชุดหลักสูตรเพื่อการนำธุรกิจให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 ต่อยอดภาวะผู้นำระดับผู้จัดการ ผ่านการสนับสนุนทีมงานที่ยอดเยี่ยมให้สร้างผลงานที่เยี่ยมยอด ด้วยการกำหนดแผนงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานได้เห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน เข้าใจความเชื่อมโยงของกันและกัน และช่วยสนับสนุนให้การทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความเข้าใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

Lead Organization

ชุดหลักสูตรเพื่อการนำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 ลับเหลี่ยมภาวะผู้นำระดับบริหาร ให้รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องมีการวางแผนพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ สร้างตัวชี้วัดผลการทำงานและระบบประเมินผลงาน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง การปริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยทักษะ การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างทรงพลัง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้