Training

 
ในฐานะที่คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร อะไรคือสิ่งที่คุณจะใช้ในการพิจารณาการฝึกอบรม?
ค่าบรรยายต่อหลักสูตร?
ระยะเวลาที่ใช้?
ประวัติวิทยากร?
เนื้อหาการสอน?
กระบวนการที่ใช้ในการอบรม?
วัตถุประสงค์ของการอบรม?เราเข้าใจดีว่าแต่ละองค์กรต่างก็มีเป้าหมาย บริบทในการทำงาน เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดฝึกอบรมที่แตกต่างกันไป แต่ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างไร สิ่งที่ทุกองค์กรต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้ ก็คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพราะนั่นย่อมส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการ การอยู่รอด และการเติบโตขององค์กร ทุกทรัพยากรที่คุณลงทุนจึงต้องการการตอบแทนที่คุ้มค่าและตอบโจทย์เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

ด้วยเหตุนี้ People Value จึงได้พัฒนาหลักสูตร และบริการของเราให้ตอบโจทย์การพัฒนาของคุณมากขึ้นด้วยการ วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ โดยคำนึงถึง ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้ และนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรม (Training) ที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงออกแบบกระบวนการติดตามและประเมินผล (Follow Up & Evaluation) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่กำหนดไว้

การนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมของ People Value จึงแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ


1. Single Course : นำเสนอการอบรมแบบวิชาเดียว ใช้เวลา 1 – 2 วัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่พึงตระหนัก ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

2. Package: นำเสนอการอบรมแบบจัดกลุ่มวิชาที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันให้เลือกสรร สามารถเลือกอบรม 1 – 2 วิชาได้ และไม่จำเป็นต้องอบรมเรียงลำดับต่อเนื่องกัน เช่น 5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา

  
3. Series: การนำเสนอแบบเรียงร้อยหลายวิชาที่จะส่งผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อเนื่องกัน ช่วยให้คุณใช้เวลาในการอบรมได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ด้วยการกระชับเนื้อหาที่มีความทับซ้อนกันในแต่ละวิชา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำ Workshop ด้วยการนำผลลัพธ์ที่ได้จากวิชาก่อนหน้ามาเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เข้าใจภาพรวม เห็นความเป็นไปได้ และแนวทางในการนำไปใช้จริงมากขึ้น เช่น Supervisory Skills - ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

อย่างไรก็ตาม หากองค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะแต่ละด้าน และขยายผลของโครงการพัฒนาไปสู่การดำเนินการและได้ผลลัพธ์ต่อองค์กรแบบวัดผลได้จริง People Value มีบริการออกแบบกระบวนการติดตาม และวัดผล (Follow Up & Evaluation) ที่จะช่วยให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ของการพัฒนาที่มีต่อองค์กรของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

เลือกหลักสูตร Series และ Package ที่สอดคล้องกับ Training Needs สำหรับองค์กรของคุณ

High Performance Culture
 
4 หมวดหมู่ 11 วิชา เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมปรับตัว และก้าวทันโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยการปั้นคนให้คิดเป็น สร้างสัมพันธ์ได้ สื่อสารดี มีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ

Leadership the Series

รวมหลักสูตรเพื่อสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคคลทุกระดับในองค์กร

Team Building : Play for Culture
 
สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กร (Culture / Core Value) ให้ทีมงานของคุณ ด้วยกิจกรรม Team Building ที่จะทำให้การสร้างทีมเป็นมากกว่าความสนุก ด้วยกิจกรรมที่สะท้อน Core Value ให้จดจำง่าย เข้าใจได้ด้วยการเล่นกิจกรรมในครั้งเดียว ครบเครื่องทั้งความสนุก ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และวัฒนธรรมองค์กร

Supervisory Skills - ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน
 
เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหัวหน้างานให้เก่งทั้งการบริหารงาน และบริหารคน เราจึงขอแนะนำ 11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกปัญหาไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องคน

5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา
 
ทุก “ความสำเร็จ” เริ่มต้นจาก “การคิด” ริเริ่มไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ประกอบขึ้นจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานไปสู่เป้าหมายพบกับ 11 วิชาที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ เสริมจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง ปลุกความสามารถที่ซ่อนเร้นของคุณออกมาให้โลกเห็น

Train The Trainer
 
 สอนได้อย่างน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีการวางการสอนที่ชัดเจน มีตัวอย่างและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จึงช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ด้วยการติดตาม ประเมิน และวัดผลการสอนได้อย่างชัดเจน

People Value Trainers 

ทำความรู้จักกับวิทยากรมากประสบการณ์ หลากหลายความเชี่ยวชาญ ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ  


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้