ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณ
วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ 
 
People Value มีทีมงานที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของคุณ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพ
 
ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถ่ายทอด แต่วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Value ทุกท่านต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของตนได้
ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้

เพราะเราเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บริการฝึกอบรม / Solutions ของเรา

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับผู้เข้าอบรม
 ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
บริการทีปรีกษาด้านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Core Value, KPIs, Competency ของคุณให้ใช้งานได้จริง พร้อมโปรแกรมประเมินผลที่ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
หลักสูตร Public Course เร็วๆ นี้
Agile for Project Management
Public Couse แบบ Online (zoom)
ที่จะช่วยให้คุณบริหารทุกโครงการให้เสร็จไว
ได้ประสิทธิภาพด้วย Agile & Scrum
The Strength & Creative in You
Public Couse แบบ Online (zoom)
ที่จะช่วยให้คุณให้คุณพัฒนาความสร้างสรรค์ให้สุด ด้วยการใช้จุดแข็งที่มี
Professional Leadership for New Normal Working
Public Couse แบบ Online (zoom)
พัฒนาการทำงานแบบผู้นำรุ่นใหม่ในยุค New Normal
หลักสูตรใหม่
Communication Skill for Coaching
สร้างการยอมรับจากทีมงาน ด้วยการสื่อสารที่เข้าอกเข้าใจ
The Effective Leadership
จัดการตนเองให้ได้ บริหารทีมงานให้เป็นด้วยแนวทาง Head, Heart, Hand
Design Thinking for Business Innovation
เข้าใจมุมมองลูกค้าในการพัฒนากระบวนการ / นวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ Design Thinking
Customer Complaints Handling
ฝึกการสื่อสาร เพื่อรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า ได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
Sales & Service Excellence Intensive 
เทคนิคการนำเสนอขายแบบ Step by Step ด้วยความเข้าใจและใส่ใจลูกค้า
ขายอย่างไร ให้ชนะทุกการเปรียบเทียบ
พลิกทุกสถานการณ์ที่โดนเปรียบเทียบ ให้เป็นโอกาสในการสร้างความต่าง และปิดการขาย
Package ยอดนิยม
5 หลักสูตรการคิด เพื่อ
จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา
 
ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีง่าย ๆ และเทคนิคการจด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
High Performance Culture 

4 หมวดหมู่ 11 วิชา เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมปรับตัว และก้าวทันโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยการปั้นคนให้คิดเป็น สร้างสัมพันธ์ได้ สื่อสารดี มีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ
Team Building : Play for Culture 

สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กรให้ทีมของคุณ ด้วยกิจกรรมสะท้อน Core Value ให้ทีมของคุณได้ทั้งความสนุก ความร่วมมือ และวัฒนธรรมองค์กร
Series ยอดนิยม
The Intelligent Leadership Series
ชุดหลักสูตร เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
 
21 หลักสูตร เพื่อการสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ นำตน (Lead Self) นำคน (Lead Others) นำทีม (Lead Team) นำธุรกิจ (Lead Business) และนำองค์กร (Lead Organization)
Supervisory Skills - The Series ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงาน หรือการบริหารคน
 
Train The Trainer

 
ถ่ายทอดทุกเคล็ดวิชาในการพัฒนาคน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบเนื้อหา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการวัดผลให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม


อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์
 
วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อาจารย์มงคล หงษ์ชัย
 
วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชด้าน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ
อาจารย์ฉัตรชัย ปทุมารักษ์

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process Improvement
อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ
 
วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการ และการบริหารบุคลากรแบบ HRBP

บทความที่น่าสนใจ

มีเรื่องราวอีกมากมาย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ หรือแง่คิดดีๆ ที่เราพร้อมจะแบ่งปันกับคุณ

สนใจอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

5 เคล็ดลับการคัดเลือกวิทยากรภายนอก เพื่อทำให้หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร “ปัง และโดนใจ”

วิทยากรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร จะเลือกวิทยากรภายนอกมาสอนทั้งทีจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ดี?

Performance System Manager 5 คุณสมบัติที่ดีสำหรับนักประเมินผล

องค์กรใดอยากจะสร้างคนเพื่อทำหน้าที่เป็น Performance System Manager  โดยเฉพาะ ผมขอระบุคุณสมบัติเพื่อเป็นแนวทางคัดเลือกดังนี้

 

"ไม่มีเงิน" แล้วผู้นำจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

การพัฒนาองค์กรนั้นต้องใช้ทุนมหาศาล แต่มีทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ “เงิน” ในการสร้าง เราเรียกทุนนี้ว่าทุนทางปัญญา 

Powered by MakeWebEasy.com