ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณ
วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ 
 
People Value มีทีมงานที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของคุณ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพ
 
ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถ่ายทอด แต่วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Value ทุกท่านต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของตนได้
ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้

เพราะเราเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บริการฝึกอบรม / Solutions ของเรา

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับผู้เข้าอบรม
 ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
บริการทีปรีกษาด้านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Core Value, KPIs, Competency ของคุณให้ใช้งานได้จริง พร้อมโปรแกรมประเมินผลที่ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรยอดนิยม

Team Building : Play for Culture

สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กร (Culture / Core Value) ให้ทีมงานของคุณ ด้วยกิจกรรม Team Building ที่จะทำให้การสร้างทีมเป็นมากกว่าความสนุก ด้วยกิจกรรมที่สะท้อน Core Value ให้จดจำง่าย เข้าใจได้ด้วยการเล่นกิจกรรมในครั้งเดียว ครบเครื่องทั้งความสนุก ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และวัฒนธรรมองค์กร

Train The Trainer 2017
 
สอนได้อย่างน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีการวางการสอนที่ชัดเจน มีตัวอย่างและกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ จึงช่วยให้คุณเห็นผลลัพธ์ด้วยการติดตาม ประเมิน และวัดผลการสอนได้อย่างชัดเจน

Supervisory Skills - The Series ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหัวหน้างานให้เก่งทั้งการบริหารงาน และบริหารคน เราจึงขอแนะนำ 11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกปัญหาไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องคน

 5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา

ทุก “ความสำเร็จ” เริ่มต้นจาก “การคิด” ริเริ่มไอเดียใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ ประกอบขึ้นจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
มารู้จัก 5 หลักสูตรการคิด เพื่อ จด จำ ลองทำ วางแผน และพัฒนา จาก People Value เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร และสังคมให้ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันค่ะ

ภาวินี เจือติระรักษ์
 
วิทยากรที่จะช่วยให้คุณฝึกจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Visual Thinking ที่ประยุกต์ง่าย ใช้สะดวก เห็นผลจริง
อัครินทร์ ภูทองกลม
 
วิทยากรผู้กระตือรือร้น พร้อมแล้วที่จะใช้ประสบการณ์ที่มีสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากภายในสู่ประสบการณ์ใหม่แบบกาย ใจ คิด
ชวลิต  จิตภักดี

 วิทยากรสายมันส์ พร้อมแล้วที่จะสร้างเสียงหัวเราะไปพร้อมกับการเรียนรู้ ที่สนุกสนาน ให้คนของคุณได้รู้ว่าการเรียนก็เป็นเรื่องสนุกได้
ธงชัย โรจน์กังสดาล
 
ผู้นำนวัตกรรมที่พร้อมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อยู่ในบทบาทไหนขององค์กร ก็สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้

บทความที่น่าสนใจ

มีเรื่องราวอีกมากมาย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ หรือแง่คิดดีๆ ที่เราพร้อมจะแบ่งปันกับคุณ

สนใจอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

คัดเลือกคนที่ "ใช่" ไม่ต้องมาคอย "เท"

คนผลการเรียนดี ไม่ได้แปลว่าสามารถทำงานได้ทุกอย่าง เราจะสามารถเลือกคนที่ "ใช่" สำหรับองค์กรได้อย่างไร

ทำยังไงถึงจะเรียกว่าเป็น "หัวหน้าที่ดี"

ทำไมบางคนเป็นหัวหน้าที่ใคร ๆ ก็รักเคารพนับถือ บางคนเป็นหัวหน้าที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ หัวหน้าที่ดีคือคนแบบไหน ใช้เกณฑ์อะไร

 

อคติ: อุปสรรคสำคัญของการทำงานเป็นทีม

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก ปัญหาตลอดกาลของที่ทำงานก็คือ “ปัญหาเรื่องคน” มาลองแยก "อคติ" ออกจากข้อเท็จจริง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน

Powered by MakeWebEasy.com