อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

อาจารย์ฐิตา ภัทรวรวิศิษฏ์

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสาร การให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ


 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (เหรียญทอง) สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ตำแหน่ง

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสาร การให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • Cobra Gold Exercise 2001 (Part-time)
  ตำแหน่ง : Interpreter (ล่าม)
 • JW Marriott Hotel Bangkok
  ตำแหน่ง : F&B (พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Orient Thai Airlines
  ตำแหน่ง : Flight Attendant (Purser) (หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)
 • Bangkok Airways
  ตำแหน่ง : Cabin Crew Instructor Service/Safety (ครูฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ 

 • Service Mind for Excellent Service
 • Positive Communication
 • Creating your Professional Image
 • Coaching and Facilitation Skills
 • Professional Presentation Skills
 • Positive Collaboration
 • Leading with Positivity
 • Train the Professional Trainer

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com