ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
พัฒนาคุณภาพชีวิตกับหลักการคิดแบบ 5 ส

 

การจัดระเบียบสังคมไทยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรจะเริ่มต้นจากการจัดระเบียบตัวเองของคนไทยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยทำงาน เพราะถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดระบบตัวเองได้แล้ว โอกาสที่เขาจะไปจัดระเบียบให้กับองค์การ จัดระเบียบให้กับสังคมนั้นคงเป็นเรื่องยาก
ก่อนจะที่เสนอแนะแนวทางในการจัดระเบียบตัวเอง เราจะต้องทราบก่อนว่าทำไมคนไทยจึงไม่ค่อยเคร่งครัดกับการจัดระเบียบชีวิต ระเบียบองค์การ หรือระเบียบสังคม ซึ่งพอจะสรุปสาเหตุหลักๆได้ดังนี้ 
 •  คนไทยสบายเกินไป สืบเนื่องจากคนไทยไม่ค่อยประสบเคราะห์กรรมหรือมรสุมชีวิตมากเหมือนคนในประเทศอื่นๆ ที่เขาต้องลำบากอยู่ในภาวะสงครามตลอดปีตลอดชาติ อดอยากปากแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก ไม่เคยพ่ายแพ้สงคราม ไม่เคยรู้รสชาติของคำว่าแพ้ ไม่เคยลิ้มรสของความเจ็บปวด ดังนั้น ความเป็นอยู่ที่สบายก่อให้เกิดเป็นนิสัยที่มักง่าย ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมาย     ยังไงก็ไม่อดตาย เพราะใน(น่าน)น้ำ(ทะเลประเทศเพื่อนบ้าน)มีปลาและในนามีข้าว(แต่ลิขสิทธิเป็นของคนอื่นไปแล้ว) จึงทำให้การดำเนินชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เป็นแบบเรียบง่ายปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามสภาพแวดล้อม (Reactive) มากกว่าเอาชีวิตไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม (Proactive)
 •  อิทธิพลระบบเจ้าขุนมูลนาย ด้วยความที่สมัยก่อนชีวิตของคนส่วนใหญ่มักจะถูกกำหนดด้วยกฎเกณฑ์ของระบบเจ้าขุนมูลนาย แต่ละคนไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมายเพราะชีวิตถูกบริหารโดยเจ้านาย การดำเนินชีวิตจึงมักเป็นไปเพื่อไม่ให้ผิดกฎระเบียบของเจ้านายก็เพียงพอ ไม่เคยได้คิดบริหารชีวิตด้วยตัวเอง
 •  ประชาธิปไตยมากเกินไป เมื่อเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยคนไทยซึ่งเคยได้รับความกดดันจากระบบเจ้าขุนมูลนายมาก่อนก็รู้สึกว่าขอใช้ชีวิตให้อิสระให้เต็มที่ ระบบการเมืองบ้านเราพัฒนาการเร็วกว่าการพัฒนาการของคน เปรียบเหมือนสามล้อถูกหวยรวยไม่รู้เรื่องไปแล้ว แม้จะมีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร แต่การดำเนินชีวิตก็ไม่แตกต่างกับการเป็นคนขับสามล้อ
 •  ความย่อหย่อนของกฎทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ศาสนาหรือจารีประเพณีต่างๆของไทยเรามักจะไม่ค่อยนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เราจะเห็นได้ชัดจากกฎหมายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมวกกันน๊อค เรื่องการจราจร เรื่องการจัดระเบียบสังคม เรามีหมดแต่เราไม่ค่อยนำมาปฏิบัติ 
 •  การเลี้ยงดูแบบไทยๆ จะเห็นว่าเด็กไทยถูกเลี้ยงดูดีเกินไปจนทำให้เด็กไม่สามารถดูแลตัวเองได้ บางคนพ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ห่างแม้แต่ก้าวเดียว คอยติดตามและประคับประคองช่วยเหลือตลอดเวลาในทุกๆเรื่อง การเลี้ยงลูกแบบตามใจ(คือไทยแท้) แม้สังคมจะเปลี่ยนไปแต่การเลี้ยงดูยังไม่ค่อยเปลี่ยนตาม ดังนั้น เด็กที่เติบโตในสังคมบ้านเราจึงมักจะขาดระเบียบในตัวเอง เมื่อไหร่หลุดออกจากสายตาของผู้ปกครองได้ก็ไม่ต่างอะไรจากทาสที่ได้รับอิสระในสมัยก่อน
เพื่อขจัดตัวถ่วงความก้าวหน้าในชีวิต เราจึงควรจัดระเบียบชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คนทำงานเข้าใจง่ายขึ้น ผมจึงขอนำเอาหลักของการทำ 5 ส มาอธิบายดังนี้ 
 •  . สะสาง เราควรมานั่งทบทวนดูว่าในชีวิตของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่มีความจำเป็นในการนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย กิจกรรมอะไรบ้างที่มีความสำคัญน้อย      และกิจกรรมอะไรบ้างที่ไม่มีความจำเป็นและสำคัญเลย เครื่องมือในการสะสางคือการจัดทำ Checklist เพื่อตรวจสอบดูว่าในแต่ละวันเราใช้เวลาแห่งชีวิตไปกับเรื่องไรบ้างมากน้อยเพียงใด
 •  . สะดวก เมื่อเราทราบแล้วว่ากิจกรรมที่สำคัญต่อเป้าหมายชีวิตเรามีอะไรบ้าง เช่น เราต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ เราต้องการความร่ำรวย เราต้องการเป็นคนที่มีชื่อเสียง ให้วางแผนว่าในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเราจะจัดสรรเวลาให้กับอะไรบ้างมากน้อยเพียงใด เครื่องมือที่จะใช้ในการทำส.สะดวกคือ การจัดทำแผนงานชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว   หรือแม้กระทั่งการจัดทำตารางการทำงานในแต่ละวัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตการทำงานสะดวกยิ่งขึ้นได้
 •  . สะอาด เราควรทำให้ชีวิตเราเกิดความสะอาด ซึ่งคำว่าสะอาดในที่นี้หมายถึง ความไม่มีมลทินในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริต การเอาเปรียบผู้อื่น การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พูดง่ายๆก็คือต้องเป็นคนใจสะอาด เครื่องมือที่จะช่วยในการทำ ส.สะอาดคือ หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม และสิ่งที่สำคัญคือจำเป็นต้องมีการทบทวนตลอดเวลาว่าเราได้ทำอะไรที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดบ้างหรือไม่ การทบทวนความสะอาดของจิตใจเปรียบเสมือนการเก็บกวาดบ้านถ้าทำบ่อยก็ไม่ต้องทำงานหนักและสามารถรักษาความสะอาดได้ตลอดเวลา
 •  . สุขลักษณะ ถ้าเราสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราได้ เราสามารถจัดตารางเวลาให้ชีวิตสะดวกขึ้นได้ รวมถึงถ้าเราสามารถรักษาให้จิตใจมีความสะอาดสดใสอยู่ตลอดเวลาได้แล้ว คงไม่เป็นเรื่องไม่ยากที่จะทำให้ชีวิตของเราดูดีทั้งในสายตาของตัวเราเองและคนรอบข้าง เราสามารถวางตัวให้เหมาะสมกับกาละและเทศะได้อย่างเหมาะสม ภาพลักษณ์ดูดี
 •  . สร้างนิสัย สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราจัดระเบียบชีวิตได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือการฝึก ส.ทั้งสี่ตัวที่กล่าวมาให้เกิดเป็นนิสัย ฝึกจนเคยชินไม่รู้สึกว่าการวางแผนชีวิต การจัดทำตารางการทำงาน การทบทวนสภาพของจิตใจเป็นสิ่งที่เป็นภาระ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ เป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้น เครื่องมือสำหรับการสร้างและรักษา ส.สร้างนิสัยไว้คือ การมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน กำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสมกับตัวเอง การสร้างสัญญาใจ (Commitment) กับคนรอบข้าง เพื่อให้เขาเป็นกรรมชีวิตเราที่จะคอยกระตุ้นเตือนไม่ให้เราหลงลืมกติกาชีวิตในเรื่องการทำ 5ส.
  ดังนั้น การบริหารชีวิตโดยแนวคิดของ 5ส. จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นชัยของความสำเร็จ เครื่องมือทุกอย่างอยู่ในตัวของเราทุกคน เพียงแต่ใครจะหยิบเครื่องมือตัวไหนมาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มากกว่ากันเท่านั้นเอง การวางแผนชีวิต

วางแผนอาชีพเสริม เมื่อถึงเวลาวิชาชีพเสื่อม
การแบ่งปันและจัดสรรโอกาสสู่ความสำเร็จในชีวิต
เทคนิคการบริหารชีวิตหลังเกษียณสำหรับคนรุ่นใหม่
เคล็ดลับ พัฒนาจุดแข็งเพื่อต่อยอดความสำเร็จ
ตั้งเป้าท้าทาย มีความหมายกับพฤติกรรมการทำงาน
การบริหารจัดการเงื่อนไขในชีวิต
ชีวิตนี้ผ่านจุดคุ้มทุนแล้วหรือยัง?
แบ่งเวลาหาโอกาสให้กับตัวเองบ้าง
ดีเหมือนกันที่มีลูกน้องที่แก่กว่าและมีปัญหา
สะสมประสบการณ์ชีวิตด้วยการคิดเชิงบวก(7/04/49)
เวลาที่มีค่ามากที่สุดคือเวลาที่น้อยที่สุด
คุณมีแผนทำ PM(Preventive Maintenance) ร่างกายตัวเองแล้วหรือยัง?
การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างไร ?(14/3/48)
การบริหารสต๊อกสินค้าในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (3/07/49)
ทำอย่างไรจึงจะลด ละ เลิกการใช้ชีวิตที่คิดลบ?(28/08/49)
ทำไมต้องรอให้คิดได้เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต?(16/08/49)
ทำอย่างไรถ้าคนใกล้ชิดเชื่อคนนอกมากกว่าคนในครอบครัว?(25/07/49)
ทางเลือกในการจัดการกับอารมณ์ของผู้อื่น
คนดีบ่น คนบ้าด่า อารมณ์เหมือนหรือต่าง?
ยิ่งมีทางเลือกมาก ยิ่งเลือกได้น้อย (14/11/49)
ถึงแม้ชีวิตเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราพอใจไม่ได้ แต่เราเลือกพอใจกับสิ่งทุกสิ่งได้ (12/10/49)
ความสำเร็จและความล้มเหลวคือจุดเดียวกัน (9/04/49)
ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้าง
เทคนิคการแก้ปัญหาความเครียด
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในชีวิต
อย่ามัวแต่สะสมข้ออ้างที่ขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิต(26/05/49)
จุดประกายความคิดในการดำเนินชีวิต
ดีเหมือนกันที่ขโมยขึ้นบ้าน
ยิ่งสูง ยิ่งต้องเลือกมาก เลือกยากและโอกาสเสี่ยงสูง
หลุดแล้วจ้า!!
อีกบทหนึ่งของชีวิต....
ปรับจริง......ปรับใหญ่
ตัวอย่าง Video Clip
คนที่เข้าใจยากคือโจทย์ชีวิตที่ท้าทาย
ข้อควรคิดก่อนที่จะตัดสินใจในชีวิต
การให้คือใบเบิกทางของการรับ
กรอบความคิดของชีวิตคน
โชคดีที่เกิดอุบัติเหตุ
เออ..ก็ดีเหมือนกัน
การสร้างแรงจูงใจเชิงรุก (Proactive Motivation)
คนมีค่า
ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่แบ่งปันไม่ได้ ซื้อขายไม่ได้ หยิบยืมไม่ได้
ฝึกซ้อมล้มเหลวเพื่อความสำเร็จ
รู้เท่าทันตัวเอง : ปัจจัยพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต
พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด Balanced Scorecard และ KPIs
อย่าไว้ใจโปรแกรมการคิดแบบอัตโนมัติ
สร้างจุดแข็งให้เป็นจุดเด่น
เทคนิคการทดสอบศักยภาพตัวเอง
การกำหนดเป้าหมายประจำวัน : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต
“ชีวิตาภิบาล” กับการบริหารคุณภาพชีวิต (Good Quality of Life)
ชีวิตมีทางเลือกเสมอ : จงเลือกที่จะรักสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก่อนที่จะเลือกทำในสิ่งที่เรารัก
ชีวิตแบบพึ่งพาและพอเพียง มิใช่พึ่งพิงและไม่เพียงพอ
จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ของความสำเร็จในชีวิต
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : การพัฒนาองค์ความรู้
ทำไมต้องพัฒนาตนเอง?
จะเริ่มต้นพัฒนาตนเองได้อย่างไร?
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : เคล็ดลับการอ่านหนังสือแบบนักคิด
ความภูมิใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ผลของความสำเร็จ
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : ข้อคิดในการบริหารชีวิตเชิงมิติ
การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยการเขียน
การพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยการอ่าน
การบริหารเวลา….กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : การบริหารเวลา
การบริหารลูกค้าภายใน (Internal Customer Management)
การบริหารธุรกิจชีวิตสู่ความสำเร็จ
การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในชีวิต
เทคนิคการพัฒนาตัวเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
กล้าเปลี่ยนแปลง(ตัวเอง)
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : กลยุทธ์การบริหารข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK)
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ความแตกเพราะมือถือ
จากเด็กบ้านนอกสู่ผู้จัดการโรงงานอินเตอร์
ทำงานแล้วไม่ได้ผลตอบแทน ควรจะคิดบวกอย่างไร
คบเพื่อนคิดบวกเพื่อสร้างนิสัยการคิดเชิงบวก
6 Ps เพื่อบริหารงานบริการ ตอนที่ 1
เม้าท์เรื่องงาน กับ อลิส - น้ำใจคน
ความสำเร็จในชีวิตไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะมันอยู่ใกล้แค่เอื้อม article
เริ่มต้นคิดบวกจากการฝึกคิดสองด้าน
น้ำเหลือครึ่งแก้ว
รถติดไฟแดงคันแรกจะได้ออกเป็นคันแรกเมื่อไฟเขียวครั้งต่อไป
ขอชมเจ้าหน้าที่ธนาคาร
พฤติกรรมคนขับรถในห้างสรรพสินค้า
คุณมีแผนทำ PM(Preventive Maintenance) ร่างกายตัวเองแล้วหรือยัง?
ขับรถเล่นก็ดีเหมือนกัน
เทคนิคการบริหารความเสี่ยงในชีวิต (Risk Management)
คิดใหญ่ แต่ไม่ควรเริ่มต้นใหญ่
รู้เท่าทันตัวเอง : ปัจจัยพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต
COST-BENEFIT กับการบริหารกำไรชีวิตแบบมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาชีวิตด้วยแนวคิด Balanced Scorecard และ KPIs
เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์
การกำหนดเป้าหมายประจำวัน : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิต
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ของความสำเร็จในชีวิต
เทคนิคการตัดสินใจเพื่อป้องกันการเสียใจและเสียดายในภายหลัง
ทำไมต้องพัฒนาตนเอง?
สร้างศักยภาพการแข่งขันของตัวเองจากบทเรียนขององค์กร
จะเริ่มต้นพัฒนาตนเองได้อย่างไร?
ดูหนัง Series แล้วย้อนมองดูความรักของเรา
การบริหารธุรกิจชีวิตสู่ความสำเร็จ
พัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนาใจ ตอนที่ 1
การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในชีวิต
แม่ระบายอารมณ์ใส่ผม แล้วจะให้ผมไประบายอารมณ์ใส่ใคร
กล้าเปลี่ยนแปลง(ตัวเอง)
ชาวนากับนักธุรกิจ
นาฬิกากับเข็มทิศ เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต
นาฬิกากับเข็มทิศ เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People