Techniques for success at work

คุณสมบัติสินค้า:

บ่อยครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเกิดจากทีมงานขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา ไม่รับฟังเหตุผลของกันและกัน หรือไม่มีแรงผลักดันในการทำงาน ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบผลสำเร็จ นี่จึงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อทุกคนในองค์กรจะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายจากการร่วมมือร่วมใจกัน

Share

      หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารอารมณ์ ให้สามารถรู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง สามารถรับมือกับความไม่พอใจของตัวเองที่เกิดขึ้นก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนรอบตัว พร้อมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการทำงาน และเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงผ่านรูปแบบการบรรยายที่จูงใจ แทรกคติที่ชวนกระตุกความคิด พร้อมยกตัวอย่างใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและกิจกรรมประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สร้างคุณค่าให้ตนเอง และสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ดีได้อีกด้วย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ตนเองที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม

3. พัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุก และ การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: หลักคิดในการบริหารอารมณ์

 • ลักษะของคนที่มี EQ ดี
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์
 • หลักคิดสู่เป้าหมายของ EQ

 

ส่วนที่ 2: กุญแจแห่งความสำเร็จ

 • People Diversity
 • Affective Trust Vs Congnitive Trust (สร้าง เสริม สรรค์)
 • รู้แบบคนไม่รู้ (การให้พลัง การเสริมแรง)

 

ส่วนที่ 3: แก้ปัญหา และการตัดสินใจในการทำงานร่วมกัน

 • ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน
 • เทคนิคการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จ

 

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกระดับ
 • หัวหน้างานทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้