Coaching and Feedback

คุณสมบัติสินค้า:

ผู้นำส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน แต่ยังขาดทักษะในการดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาอย่างเต็มที่ ดังนั้นเราจึงควรกระตุ้นผู้นำได้เรียนรู้วิธีการที่จะดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาให้ได้มากที่สุด

Share

หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำที่ควรมีและนำหลักการโค้ช (Coaching) เข้ามาผสมผสานในการบริหารงาน รวมทั้งวิธีการให้ Feedback อย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวคิดที่ว่า “บุคลากรทุกคนในองค์กรล้วนแล้วแต่มีความสามารถเฉพาะตัว” ด้วยกันทั้งนั้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้นำในฐานะโค้ช

2. ได้พัฒนาทักษะด้านการโค้ชทีมงาน เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม

3. ได้เรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการการให้ Feedback กับลูกน้องเพื่อยกระดับผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: 

 • Role and Responsibilities of Leader in Development
 • New roles of leader as a “Coach”
 • TAPS Model – Difference between Teaching and Coaching
 • Adjusting mindset for being a good “Coach”

 

ส่วนที่ 2: 

 • What is Coaching ? - Meaning and objectives of Coaching
 • Coaching Process with GROW MODEL
 • Foundation of Coaching
 • Essential skills to be a good Coach
 • Skill practice : One-on-One Coaching

 

ส่วนที่ 3: : 

 • What is Feedback
 • Fact and Feeling for Giving a Good Feedback
 • FISHES Model

 

ส่วนที่ 4: : 

 • Types of Feedback : Positive and Developmental Feedback
 • STAR Feedback Technique
 • Skill practice : Discussion for Giving Feedback

 

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และ กิจกรรม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้