SUPERVISORY SKILLS FOR SMART SUPERVISOR

คุณสมบัติสินค้า:

บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างานที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการ เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่ง มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ แต่การเป็นหัวหน้างานชุดทักษะมันคนละชุดกับการเป็นพนักงาน

Share

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณสมบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ที่หัวหน้างานพึงปฏิบัติ

2. มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะสำคัญของการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การสอนหน้างาน การประเมินผล และการให้ Feedback ผลการทำงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่และความคาดหวังขององค์กร
 • ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานประสิทธิภาพสูง

 

ส่วนที่ 2: เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Smart Communication for
Success)

 • ปัญหาการสื่อสารที่มักเกิดขึ้นในที่ทำงาน
 • กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจด้วย DISC

 

ส่วนที่ 3: : เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)

 • กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การตั้งเป้าหมายแบบ SMART GOAL
 • การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ส่วนที่ 4: : เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่ (Coaching & Mentoring)

 • เครื่องมือการพัฒนาทีมงานสมัยใหม่
 • การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงาน เพื่อสนับสนุนให้สร้างผลงาน

 

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 20%
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ด้วย Activity และ Workshop 30%
 • ฝึกปฏิบัติ 50%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้