ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
การสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace) ด้วยการบริหารตนเอง

เขียนโดย วีระ กุลเพ็ง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าแนวโน้มของการทำงานของในภาครัฐและภาคเอกชนของทุกหน่วยงานย่อมเกิดภาวะที่เจอกับมรสุมที่เป็นปัจจัยภายนอกมากระทบเช่นการประสบปัญหาภาวะน้ำมันแพงปัญหาของภัยธรรมชาติและปัจจัยทางด้านการเมืองที่ผลกระทบต่อประชาชนคนไทยซึ่งส่งผลให้มากระทบถึงการเมืองภายในบริษัทด้วยเช่นกันผลกระทบดังกล่าวย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดในการทำงานได้เช่นกันปัจจัยที่พุ่งเป้ามาที่ผู้บริหารเป็นอันดับแรกว่าจะนำพาองค์การให้มีความอยู่รอดอย่างไรจากปัญหาสภาวะน้ำมันแพงคำตอบคงไม่พ้น2 วิธีคือการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงเพื่อให้องค์การมีความอยู่รอดได้


 

ผู้บริหารก็ได้วางกลยุทธ์เพื่อให้องค์การผ่านพ้นกับวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยการใช้เครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับของการบริหารจัดการเข้ามาใช้เช่นBSC Competency TQM และCRM ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นย่อมมีวิธีการระบบและตัวชี้วัดที่แตกต่างกันออกไปจากที่พนักงานเคยอยู่กันแบบสุขสบายโดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับดูแลตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนทุกไตรมาสเมื่อผู้บริหารได้นำเครื่องมือต่างๆมาใช้แต่ไม่ได้ศึกษาความพร้อมของคนไทยที่เคยสุขสบายมาก่อนว่าจะยอมรับเครื่องมือนั้นได้หรือไม่จึงทำให้เครื่องมือดังกล่าวมาใช้ในเมืองไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไรนักมักจะถูกต่อต้านจากพนักงานหรือไม่ก็ทำให้พนักงานที่เป็นคนเก่ง(Talent) ขององค์การได้เดินออกจากบริษัทเพราะว่าระบบที่นำมาใช้ไม่มีความยุติธรรมพอมีแต่เอื้ออำนวยให้กับพวกพ้องซึ่งเป็นคนหมู่มากในองค์การเป็นผู้กุมอำนาจเชิงบริหารเสียเองค่านิยมที่ดีๆเริ่มเปลี่ยนไปคนที่ทำงานหนักมักไม่ได้ถูกเหลียวแลจากผู้บริหารเพราะว่าผู้บริหารที่ถูกแต่งตั้งมาจากคนที่ไม่ได้ทำงานอย่างแท้จริงมองระบบไม่ออกถ้าคนไหนทำงานเกินหน้าเกินตาหน่อยก็จะถูกเพ่งเล็งจากผู้บริหารที่มีคนใกล้ชิดคอยให้ข้อมูลที่ผิดๆอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้บริหารที่ฟังความข้างเดียวหรือฟังจากเหล่านี้ทุกวันก็อาจจะมีสิทธิเอนเอียงมายังผู้ที่ให้ข้อมูลซึ่งจะทำให้ตัดสินใจในการบริหารคนที่ผิดพลาดได้เช่นกัน
 
สำหรับผู้เขียนมีความเห็นว่าการนำเครื่องมือที่ดีๆมาใช้ในช่วงแรกเมื่อระบบยังไม่เข้าที่และยังไม่ลงตัวไม่สามารถให้โทษแก่ผู้กระทำความผิดได้การบริหารคนควรจะเน้นให้รักษาคนดีเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้กับพนักงานที่ทำดีเอาไว้ในองค์การจะเห็นได้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อพนักงานถ้าจะนับรวมถึงปัจจัยภายในเข้ามาอีกซึ่งจะทำให้เกิดแรงกดดันในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นเราคงไปแก้ที่ปัจจัยทั้งสองปัจจัยไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขสิ่งที่ทำได้ในทันทีไม่ต้องใช้พละกำลังเวลาและอุปกรณ์เลยก็คือการแก้ไขปรับปรุงที่ตัวเราเองก่อนซึ่งจะขอนำเสนอ
 
การสร้างความสุขในการทำงานโดยการบริหารตนเองเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดดังต่อไปนี้
1.การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี การทำงานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดาอย่าแก้ปัญหาโดยการใช้อารมณ์จะทำให้เครียดมากขึ้นควรเริ่มต้นแก้ปัญหาที่สาเหตุเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพราะเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะสบายใจหายเครียด2.
การบริหารเวลาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีเวลาเหลือสำหรับการพักผ่อนและครอบครัวทำให้เครียดน้อยลงควรทบทวนดูว่าใช้เวลาแต่ละวันไปกับเรื่องใดบ้างเพื่อการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการทำงานสังสรรค์ครอบครัวและการพักผ่อนลองสังเกตเพื่อนร่วมงานที่บริหารเวลาได้ดีและลองทำตามดูอาจช่วยในการบริหารเวลาของตนเองได้3.
การปรับเปลี่ยนความคิดส่วนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเองถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่จะช่วยให้เครียดน้อยลงถ้ารู้สึกตัวเองคิดมากหาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพักคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบ้าง

4.
การพักผ่อนหย่อนใจหลังเลิกงานแล้วควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อผ่อนคลายจิตใจทำให้พร้อมที่จะกลับไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมายควรเลือกตรงข้ามกับงานประจำเช่นงานประจำนั่งโต๊ะทั้งวันยามว่างควรทำกิจกรรมกลางแจ้งเคลื่อนไหวร่างกายหรืองานประจำเป็นผู้ให้บริการยามว่างควรให้ผู้อื่นบริการเราบ้าง


5.
การรู้จักยืนยันสิทธิของตนความเครียดอาจเกิดจากการยอมอ่อนข้อเกรงใจผู้อื่นมากเกินไปรู้จักยืนยันสิทธิของตนเองบ้างจะทำให้เป็นตัวของตัวเองและเป็นเกรงใจต่อผู้อื่นสิทธิที่ควรรักษาคือสิทธิที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุผลสิทธิที่จะทำงานด่วนของตนให้เสร็จก่อนสิทธิที่จะไต่ถามเพราะความไม่เข้าใจสิทธิเปลี่ยนใจเมื่อได้ข้อมูลใหม่

6.
การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองพัฒนาปรับปรุงตัวเองเข้าใจชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอนไม่ยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปอย่างลืมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเพราะครอบครัวเป็นกำลังใจที่สำคัญในการต่อสู้กับอุปสรรค7.
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการที่ผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันร่วมมือกันในการทำงานจะทำให้เกิดความอบอุ่นมีกำลังใจและสนุกสนานกับงานมากกว่าการทำงานโดยลำพังการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานสามารถทำได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ8.
การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสมการเก็บอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้และการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเครียดควรฝึกควบคุมอารมณ์คิดก่อนทำทำอย่างเหมาะสมจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังเมื่ออารมณ์ดีควรแสดงออกด้วยการยิ้มพูดเล่นฮัมเพลงเพื่อให้คนใกล้ชิดรู้สึกดีด้วยอย่างพูดหรือทำอะไรลงไปหลบจากสถานการณ์และหายใจลึกๆไตร่ตรองผลที่จะตามมาจะทำให้มีสติเครียดน้อยลง9.
การออกกำลังกายเมื่อรู้สึกเครียดจากการทำงานการออกกำลังกายจนเหนื่อยและเหงื่อออกจะช่วยคลายเครียดได้หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกำลังกายหรือเหล่นกีฬากับกลุ่มเพื่อนจะรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นการช่วยกันทำงานบ้านในวันหยุดก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีและช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว10.
การพูดอย่างสร้างสรรค์จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานสวัสดีขอโทษขอบคุณเป็นประโยคที่ควรพูดติดปากแสดงถึงการมีมรรยาทและเป็นเสน่ห์แก่ผู้พูดหมั่นพูดชมเชยไต่ถามทุกข์สุขให้กำลังใจประสานความเข้าใจเพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานจะช่วยตัดปัญหาลดความเครียด 
 
######################################
ผู้เขียนกฤตินกุลเพ็งประสบการณ์20 ปีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนา
องค์กรเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่บริหารวัฒนธรรมองค์กรและการ
Implement Competency Model ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนประสบการณ์ในการทำงานใน
เครือซิเมนต์ไทยมา 15 ปีเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้าน Human Resource Management ของมหาลัยบูรพาพัฒนาศักยภาพการคิด

เพียงเชื่อมั่น... "ฉันก็ทำได้!"
ปรับตัวรับปีใหม่ ก้าวไปสู่ความสำเร็จ
มองโลกในแง่ดี กายสดใส ใจเป็นสุข
OLYMPIC 2008
4S กับ การดำเนินชีวิต
คิดบวก ( Positive Thinking )
คุณค่าของชีวิต
พัฒนาชีวิต ด้วยหลักคิดของไคเซ็น
ความเชื่อที่ว่า “เราต้องทำได้” คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
ถ้าหลับตายังมองเห็นเป้าหมาย ลืมตาย่อมมองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ทำอย่างไรให้คนมีแรงจูงใจจาก “ความอยาก” และ “ความกลัว”?
มองชีวิตในแต่ละวัน ให้เหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
คุณค่าของชีวิต
การฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างไร ?(14/3/48)
การบริหารสต๊อกสินค้าในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (3/07/49)
ทำอย่างไรจึงจะลด ละ เลิกการใช้ชีวิตที่คิดลบ?(28/08/49)
ถึงแม้ชีวิตเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราพอใจไม่ได้ แต่เราเลือกพอใจกับสิ่งทุกสิ่งได้ (12/10/49)
ยิ่งมีทางเลือกมาก ยิ่งเลือกได้น้อย (14/11/49)
ทำอย่างไรถ้าคนใกล้ชิดเชื่อคนนอกมากกว่าคนในครอบครัว?(25/07/49)
ความสำเร็จและความล้มเหลวคือจุดเดียวกัน (9/04/49)
จุดประกายความคิดในการดำเนินชีวิต
ยิ่งสูง ยิ่งต้องเลือกมาก เลือกยากและโอกาสเสี่ยงสูง
ดีเหมือนกันที่ขโมยขึ้นบ้าน
หลุดแล้วจ้า!!
อีกบทหนึ่งของชีวิต....
ปรับจริง......ปรับใหญ่
ตัวอย่าง Video Clip
คนที่เข้าใจยากคือโจทย์ชีวิตที่ท้าทาย
ข้อควรคิดก่อนที่จะตัดสินใจในชีวิต
การให้คือใบเบิกทางของการรับ
กรอบความคิดของชีวิตคน
โชคดีที่เกิดอุบัติเหตุ
เออ..ก็ดีเหมือนกัน
คนมีค่า
ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่แบ่งปันไม่ได้ ซื้อขายไม่ได้ หยิบยืมไม่ได้
อย่าไว้ใจโปรแกรมการคิดแบบอัตโนมัติ
สร้างจุดแข็งให้เป็นจุดเด่น
เทคนิคการทดสอบศักยภาพตัวเอง
“ชีวิตาภิบาล” กับการบริหารคุณภาพชีวิต (Good Quality of Life)
ชีวิตมีทางเลือกเสมอ : จงเลือกที่จะรักสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก่อนที่จะเลือกทำในสิ่งที่เรารัก
ชีวิตแบบพึ่งพาและพอเพียง มิใช่พึ่งพิงและไม่เพียงพอ
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : การพัฒนาองค์ความรู้
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : ข้อคิดในการบริหารชีวิตเชิงมิติ
การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยการเขียน
การพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยการอ่าน
พัฒนาคุณภาพชีวิตกับหลักการคิดแบบ 5 ส
เทคนิคการพัฒนาตัวเอง : กำจัดจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่น
เทคนิคการพัฒนาตนเอง : กลยุทธ์การบริหารข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK)
ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
ความแตกเพราะมือถือ
จากเด็กบ้านนอกสู่ผู้จัดการโรงงานอินเตอร์
ทำงานแล้วไม่ได้ผลตอบแทน ควรจะคิดบวกอย่างไร
คบเพื่อนคิดบวกเพื่อสร้างนิสัยการคิดเชิงบวก
6 Ps เพื่อบริหารงานบริการ ตอนที่ 1
เม้าท์เรื่องงาน กับ อลิส - น้ำใจคน
เริ่มต้นคิดบวกจากการฝึกคิดสองด้าน
น้ำเหลือครึ่งแก้ว
รถติดไฟแดงคันแรกจะได้ออกเป็นคันแรกเมื่อไฟเขียวครั้งต่อไป
ขอชมเจ้าหน้าที่ธนาคาร
พฤติกรรมคนขับรถในห้างสรรพสินค้า
ขับรถเล่นก็ดีเหมือนกัน
คิดใหญ่ แต่ไม่ควรเริ่มต้นใหญ่
COST-BENEFIT กับการบริหารกำไรชีวิตแบบมูลค่าเพิ่ม
เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์
เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เทคนิคการตัดสินใจเพื่อป้องกันการเสียใจและเสียดายในภายหลัง
สร้างศักยภาพการแข่งขันของตัวเองจากบทเรียนขององค์กร
ดูหนัง Series แล้วย้อนมองดูความรักของเรา
ชาวนากับนักธุรกิจCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People