บทความทั้งหมด

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process Improvement

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชด้าน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย การสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการ และการบริหารบุคลากรแบบ HRBP

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญการขายและงานบริการ ที่จะช่วยปลุกจิตสำนึก สร้างพลังบวก ให้คนของคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงจากภายในและพัฒนาผลการทำงานได้อย่างเต็มพลัง

วิทยากร และนักกิจกรรม ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมชาติของคนที่แตกต่างกัน และค้นหาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสนุกสนาน ผ่านเกมการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning

วิทยากร และที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้คุณค้นหาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานแบบ Play for Performance

วิทยากร และโค้ช ด้านการสื่อสาร การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความสัมพันธ์ภายในทีม ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ด้วยความสนุกสนาน ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการพัฒนาศักยภาพทีมขายอย่างเป็นระบบ ด้วยเครื่องมือที่รับรองความสำเร็จได้จากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศ

4 ขั้นตอนในการสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพ มีพลัง และยั่งยืน

PPV Teamwork Model ที่จะช่วยให้คุณสร้างทีมแห่งผู้นำ และสานฝันขององค์กรให้เกิดขึ้นได้จริง

Powered by MakeWebEasy.com