บทความทั้งหมด

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

วิทยากร กระบวนกร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรด้วยต้นทุนทางปัญญาและจิตวิทยาเชิงบวก

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Decline ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Maturity ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Growth ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Lunch (Start up) ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

แหล่งที่มาของ Training needs มาจากไหน และมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เราจะใช้เป็น Guideline ในการหา Training needs สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้

ทีมที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง มาดูกัน!

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 3 ทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital)

Powered by MakeWebEasy.com