ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

นักจัดกระบวนการสุดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะบูรณาการศาสตร์ทุกแขนงมาพัฒนากิจกรรม ให้คุณได้เรียนรู้อย่างสนุกและผ่อนคลาย

Think Buzan Licensed Instructor ผู้ได้การรับรองให้เป็นผู้สอน Mind Map ได้อย่างถูกต้องจาก Buzan คนที่ 2 ของประเทศไทย

วิทยากรที่จะช่วยให้คุณฝึกจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Visual Thinking ที่ประยุกต์ง่าย ใช้สะดวก เห็นผลจริง

วิทยากรมากกลยุทธ์ ผู้คมคิดเรื่องธุรกิจ พร้อมที่จะช่วยลับเขี้ยวองค์กรของคุณ ให้ชนะได้ในทุกเป้าหมายที่ต้องการ

Powered by MakeWebEasy.com