Trainer Profiles

ทำความรู้จักกับวิทยากรมากประสบการณ์ หลากหลายความเชี่ยวชาญ ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหาร การพัฒนาศักยภาพ และการโค้ช

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรม เช่น Lean & Agile, Supply Chain

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการจัดการอุตสาหกรรม และการบริหารองค์กร

ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารสินค้าคงคลัง Supply Chain และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process Improvement

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชด้าน Agile & Scrum และการพัฒนาธุรกิจ

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย การสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการ และการบริหารบุคลากรแบบ HRBP

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญการขายและงานบริการ ที่จะช่วยปลุกจิตสำนึก สร้างพลังบวก ให้คนของคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงจากภายในและพัฒนาผลการทำงานได้อย่างเต็มพลัง

Powered by MakeWebEasy.com