7 หลักสูตรเพื่อการสร้าง Team ให้ Work


เพราะ "คน" คือจุดเริ่มต้นของ "ความสำเร็จ"


สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาของทุกองค์กรจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ดี และพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กร เพื่ออนาคตอันสดใสของท่าน People Value ขอนำเสนอ

Package Team Building ด้วย 7 หลักสูตร จาก 7 วิทยากรมากฝีมือ มาให้คุณได้เลือกสรรตามผลลัพธ์ที่คุณต้องการไม่ว่าองค์กรของคุณจะทำ Team Building เพื่อ...

1. จัด Trip ประจำปี : ด้วยการสานความสัมพันธ์และสร้างความผ่อนคลายให้คนของคุณ

2. แก้ปัญหา : ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างคนที่ทำงานร่วมกัน หรือ การขาดความกระตือรือร้นในการทำงานก็ตาม

3. พัฒนา : จิตสำนึกรักองค์กร หรือการสร้างแรงจูงใจและกำลังใจ ให้คนของคุณได้ต่อยอดสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ให้หยั่งรากลึกลงไป

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาแนวทางพัฒนาบุคลากรอยู่ อย่ารอช้า เพราะคู่แข่งของคุณก็ไม่หยุดรอคุณเหมือนกัน!

ฟังเพื่อการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น การสื่อสารอย่างสันติ

คิด เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ สานสัมพันธ์ให้คนขององค์กร

สร้างความไว้ใจ สานความสัมพันธ์ เสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

เปิดใจยอมรับ ปรับทัศนคติให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความสำเร็จ

สร้างพลังใจ ปลุกไฟการทำงาน

องค์กรโต เราก็โตไปด้วยกัน

คนสำเร็จ ทีมสำเร็จ หลักสูตร team building เพื่อ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยหลักการ NLP

Powered by MakeWebEasy.com