อาจารย์ฉัตรชัย ปทุมารักษ์

788 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ฉัตรชัย ปทุมารักษ์

อาจารย์ฉัตรชัย ปทุมารักษ์

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process Improvement

 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • ปริญญาโท : การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


ตำแหน่ง

 • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการ Supply Chain และ Business Process Improvement

 

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ภูมิรังสี เฮลแคร์ จำกัด
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายผลิตและพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายผลิตและพัฒนาคุณภาพ
 • บริษัท คิวเอ็มพี จำกัด
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • Lean Supply Chain
 • Business Process Improvement
 • Lean Process Management

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com