อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

3649 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน (PMS) และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)


 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่ง

 • วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน (PMS) และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

 

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงาน

 • บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
  ตำแหน่ง : กรรมการและที่ปรึกษา
 • บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
  ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
 • บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยที่ปรึกษา

 

ประวัติการฝึกอบรม

 • Leadership In Action -Executive Education Center, University of Michigan Business School
 • Management of Managers - Executive Education Center, University of Michigan School
 • 7 Habits for Effective People – PACRIM
 • Balance Scorecard - Urban Forum (Australia)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • HR For Line Manager
 • การพัฒนาทักษะการบังคับบัญชา เชิงปฏิบัติ (Supervisory Skills Development In Action)
 • การออกแบบระบบการบริหารผลงาน ภาคปฏิบัติ (Performance Management System Design Workshop)
 • การกำหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะด้านการบริหาร
 • การวางแผนผลงาน และการกำหนดตวัชวี้ดัผลงาน (Performance Planning & Kpi Setting)
 • การให้ผลสะท้อนกลับผลงาน และการสอนงาน (Performance Feedback and Coaching)

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้