ณธชญ พุ่มพฤกษี

2003 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ณธชญ  พุ่มพฤกษี

อาจารย์ณธชญ  พุ่มพฤกษี

Team Building สายขำ รวยอารมณ์ขันแบบมีแง่คิด สรุปการเรียนรู้แบบ group coaching

 


คุณวุฒิ/ การศึกษา

  • ปริญญาโท : การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี : รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตำแหน่ง

  • วิทยากรกระบวนการด้านการพัฒนาทีมงาน และกลุ่มสัมพันธ์
     

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ


 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

  

Powered by MakeWebEasy.com