Business Trick 2: Employee Branding สิ่งเล็กๆ ... ที่สามารถสร้างให้เกิดได้จริง

6711 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Business Trick 2: Employee Branding สิ่งเล็กๆ ... ที่สามารถสร้างให้เกิดได้จริง

สำหรับเรื่อง Branding คงเป็นศาสตร์ทางการตลาดที่ทุกๆ องค์กร ทุกๆ สินค้าและบริการให้การยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่ Corporate Branding (การสร้างแบรนด์องค์กร), Product & Service Branding (การสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ) หรือ Employee Branding (การสร้างแบรนด์พนักงาน)

เพียงแค่การศึกษาหลักการและวิธีการสร้าง Brand ให้เข้าใจก็เป็นเรื่องมีความท้าทาย และยากในระดับหนึ่งแล้ว  หากแต่การที่จะสร้าง Brand ใด Brand หนึ่งให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น นับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ          

 

People Value เริ่มต้นสร้างแบรนด์อย่างไร 


สำหรับ People Value แล้ว เราได้รับโอกาสที่ดีอย่างมากมายมหาศาลในการสร้าง Brand ที่เป็นมรดกต่อเนื่องจากผู้ก่อตั้ง People Value คือ ท่านอาจารย์ณรงค์วิทย์ แสนทอง

หากแต่มีผู้ใหญ่หลายท่านได้ให้มุมมองที่แสนจะท้าทายไว้ว่า “การเริ่มต้นไม่สำคัญเท่ากับ การทำให้คงอยู่ งอกงาม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ”

ดังนั้น การที่ทีมงานของเราจะต้องทำหน้าที่ในการดูแล และทำให้ Brand People Value คงอยู่ งอกงาม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น  ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทีมงานของเราเป็นอย่างยิ่ง

พวกเราขยายผลการสร้าง Brand People Value ต่อเนื่องจากท่านอาจารย์ณรงค์วิทย์  โดยการเดินทางตามหลักการของการสร้าง Brand ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การกำหนด Brand Personality และ Brand Identity

ตัวอย่าง People Value Brand Personality (Draft ที่ 1)จาก Brand Personality ในร่างที่ 1 ถูกแปลงเป็นรูปให้ทีมงานเข้าใจง่ายขึ้นเป็นรูปที่สอง

 

จากรูปที่ 2 กลายเป็นรูปที่ 3 
จะเห็นได้ว่ามีการควบคุมรูปร่างและสีสันที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันสำหรับการกำหนด Brand Personality เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานต่างๆ ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับ Brand Identity สำหรับการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) ในอนาคต

โดย People Value ได้กำหนดว่าเราจะสร้าง Brand Personality ที่กำหนดไว้ ผ่าน Product & Service ของ People Value ดังนี้

 

และสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็น “จุดเริ่มต้นของการสร้าง Employee Branding” ของ People Value 
ที่เหลือก็ให้เวลา และใจเย็นกับการค่อยๆ ก่อร่างสร้าง Employee Branding ของเรา

 

ค่อยๆ สร้าง Brand กันไปทีละก้าว

ในปีที่ 1 เราเน้นกับการสร้าง Inner DNA : Clean (โปร่งใส), Clear (ชัดเจน) และ Clever (มีลูกล่อลูกชน) ซึ่งต้องขอบคุณทีมงาน People Value ทุกๆ คนที่โอบรับ และนำ Inner DNA ไปปรับใช้กับพฤติกรรมส่วนตนได้ดีระดับหนึ่ง บวกกับการตอกย้ำ ติดตาม และถามถึงอย่างเข้มข้นจากผู้บริหาร จึงทำให้ใน Inner DNA ได้ถูกติดตั้งให้กับทีมงานของ People Value ในระดับที่พอเหมาะพอสม

สำหรับปีที่ 2 เราขยับไปที่ Outer DNA : Assertive (มุ่งมั่นความสำเร็จ), Cordial (เป็นมิตรอย่างจริงใจ) และ Wonder (สร้างความแปลกใหหม่อยู่เสมอ) ซึ่งขณะนี้ เรากำลังให้ความสำคัญ และจริงจังกับการติดตั้ง Outer DNA ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆ จาก People Value ไปให้คุณลูกค้าของเรา

โดย Outer DNA จะส่งผ่าน Service ที่สำคัญ 3 กลุ่มของ People Value คือ

  • Assertive (มุ่งมั่นความสำเร็จ) ส่งมอบ Value และ Brand Personality ผ่าน Service ด้าน Consulting
  • Cordial (เป็นมิตรอย่างจริงใจ) ส่งมอบ Value และ Brand Personality ผ่าน Service ด้าน Training
  • Wonder (สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ) ส่งมอบ Value และ Brand Personality ผ่าน Service ด้าน Learning

     

ผลลัพธ์ที่ไม่คาดฝัน

ด้วยการมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสร้าง Brand ผ่าน Employee Branding ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างอบอุ่นของทีมงาน People Value ทุกๆ คน จึงทำให้ในปีที่ 2 ของการ Implement Employee Branding อย่างจริงจังของ People Value นั้น แม้จะผ่านไปได้เพียง 1 ไตรมาส  ขณะที่เรายังไม่สามารถประเมินผลการติดตั้ง Outer DNA ได้อย่างชัดเจน หากแต่มีสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเกิดขึ้น คือ

ทาง People Value มีโอกาสให้บริการด้าน Training ให้กับลูกค้ารายหนึ่ง จำนวน 2 หลักสูตร  หากแต่ภายหลังเมื่อหลักกสูตรจบลง ลูกค้าได้แจ้งกับทีมงานของ People Value ว่าให้ช่วยเข้ามาทำ Project พัฒนาทีมงาน HR ของบริษัทลูกค้าให้ด้วย และยังแจ้งอีกว่า เขาไม่ได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่ปรึกษารายอื่น ขอให้ทาง People Value เป็นผู้ดำเนินการให้เลย

ทีมงานของ People Value ต่างประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งว่า ทำไม อยู่ดีๆ ลูกค้าก็ให้โอกาสที่แสนยอดเยี่ยมเช่นนี้กับเรา อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ People Value ขนาดที่เชื่อว่าเราจะช่วยพัฒนาทีม HR ของเขาได้อย่างแน่นอน

เมื่อ People Value ได้มีโอกาสเข้าไปนำเสนอโครงการพัฒนา HR กับลูกค้ารายดังกล่าว  เราจึงได้สอบถามถึงที่มาที่ไปของการตัดสินใจจากผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย HR ว่าที่มาที่ไปสิ่งใดคือปัจจัยสำคัญในการเลือก People Value ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา HR ของเขา

คำตอบที่ได้รับ ก็คือ ตั้งแต่ท่านได้พบทีมงานของ People Value ตั้งแต่การนำเสนองานฝึกอบรมในวันแรก จนถึงวันที่จัดหลักสูตรเสร็จสิ้น ท่านบอกว่า ความมุ่งมั่นของคน People Value ในการตั้งใจที่จะทำให้คนของเขาได้รับความรู้และทักษะอย่างแท้จริง ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม การออกแบบหลักสูตร การนำเสนอหลักสูตร และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหน้างาน รวมทั้งความเป็นมิตรอย่างจริงใจของคน People Value นั่นคือปัจจัยสำคัญที่ท่านเลือก People Value เป็นบริษัทที่ปรึกษาในการพัฒนา HR  และท่านก็เชื่อมั่นว่า People Value จะสามารถสร้างและพัฒนาคนของเขาให้เป็นไปตาม Vision และ Mission ที่บริษัทต้องการได้อย่างแน่นอน

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ต้องขอบคุณ “น้องใหม่” ทีมงานที่น่ารักของ People Value ที่สามารถนำส่งมอบ Value จากทาง People Value ไปยังคุณลูกค้าได้จริง ผ่าน Employee Branding ที่ติดตั้งอยู่ในตัวตนของ “น้องใหม่” ดังปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ People Value ที่ว่า “Providing value to your people” 

 

เราจะพยายามต่อไป เพื่อส่งมอบ Product & Service ที่ดีให้กับลูกค้าของเราทุกคน

การสร้าง Brand ของ People Value นั้นยังคงอยู่ในช่วงการเริ่มต้นและปรับปรุง แต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับเรา ให้เรามีพลังที่จะมุ่งมั่นในการสร้าง Product & Service ที่ดี ส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าต่อไปครับ

 ฉัตรชัย บุญเพ็ญ (ป้อม)

Senior Business Consultant

www.peoplevalue.co.th

"Providing Value to your people"

28.04.2017

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้