ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

4552 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ


ตำแหน่ง

 • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปริญญาตรีด้านการจัดการธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโทด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาเอกด้านนโยบายและการวางแผน จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ

 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • การวิจัยนโยบายจาก University of London
 • การนโยบายสาธารณะและการพัฒนาจาก University of Birmingham
 • การกระจายอำนาจและการคลังจาก World Bank
 • Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards
 • Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF]
 • ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • องค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID)
  ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารโครงการ

 • ส่วนงานการพัฒนาสังคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม

 • ส่วนงานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ UNESCAP
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ด้านกิจการเศรษฐกิจ

 • โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย

 • วิทยาลัยนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
  ตำแหน่ง : นักวิจัยหลังปริญญาเอก

 • คณะเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol) ประเทศอังกฤษ
  ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management and planning)
 • การออกแบบ วางแผน บริหาร และประเมินผลโครงการ (Project planning and management)
 • การพัฒนาทักษะการคิด (Strategic / Systematic / Comprehensive Thinking)
 • การจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)
 • การตัดสินใจแบบนักบริหาร (executive decision-making)
 • การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)

 

ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

 • University of Bristol
 • National University of Singapore
 • The Australian National university
 • The University Wisconsin Madison
 • CP All
 • CPN
 • Makro
 • Lumpini
 • MBK Group
 • Big-C
 • Bangkok Synthetics
 • Siam Compressor Industry
 • บริษัทยูนิเม็คเอ็นจิเนียริ่ง
 • Hitachi Industrial Technology
 • ปูนซีเมนต์นครหลวง (อินทรี)
 • NISSAN
 • Sritrang Group
 • โอสถสภา
 • Mitsubishi Heavy Industries
 • Allianz CP General Insurance
 • Central Laboratory (Thailand)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • Easy Buy
 • เมืองไทยประกันชีวิต
 • สำนักงาน กสทช.
 • สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • EGAT
 • UNDP

  

ตัวอย่างประสบการณ์การโค้ช

 • Volvo
 • Bayer
 • Eastman Chemical
 • General Life Assurance
 • Microchip
 • ไทยคม
 • Thai Beverage Can
 • Yum Restaurant International

 

อื่นๆ

 • ผู้ให้คำปรึกษาและวิจัยกว่า 40 ชิ้น ในเรื่องของการออกแบบและประเมินผลโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงาน การวิจัยทางเศรษฐกิจสังคม การปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงาน ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายหน่วยงาน เช่น UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam GB, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore, University of Hong Kong, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น

 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือและวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศหลายฉบับมากกว่า 15 ชิ้น

 • ได้รับทุนการศึกษาและรางวัลจากรัฐบาลอังกฤษ มหาวิทยาลัย Bristol สมาคมนานาชาติว่าด้วยการประเมินผลการพัฒนา สมาคมเพื่อการศึกษาและวิจัยนโยบายแห่งประเทศอังกฤษ สถาบันพระปกเกล้า

 • ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาติกับหลายหน่วยงาน เช่น Oxford University, UNDP Asia-Pacific Regional Centre, United Kingdom Evaluation Society, Centre for Management and Policy Studies เป็นตัน

 

 


   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้