การวัดผลคืออะไร?

52552 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การวัดผลคืออะไร?         การวัดผล คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยตัววัดผล (Indicator) มีวิธีการที่ชัดเจน และกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อการสร้างพฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย ตัววัดผล (Indicator) วิธีการวัด (Measurement Method) และ ระดับ (Level)1. ตัววัดผล (Indicator)

คือ การระบุตัวชี้วัดเพื่อการระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดผล เช่น ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จำนวนข้อร้องเรียนต่อเดือน จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ต่อวัน เป็นต้น

2. วิธีการวัด (Measurement Method)

คือ เครื่องมือ หรือวิธีการที่จะใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามตัววัดผลที่ได้กำหนดไว้ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การจำลองสถานการณ์ (Role Play / Simulation Workshop) เป็นต้น โดยการเลือกใช้เครื่องมือนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับการวัดผลที่ต้องการร่วมด้วย ดังตัวอย่างในตารางนี้ 
3. ระดับ (Level)

ในการวัดระดับการเรียนรู้ สามารถอ้างอิงได้จากแนวคิดการเรียนรู้ของ Kirkpatrick Model ดังภาพ

 

          เมื่อเรากำหนด ตัววัดผล วิธีการวัด และระดับของผลลัพธ์ที่ต้องการได้แล้ว การจะตอบคำถามว่าการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ จะช่วยให้องค์กรได้อะไร ได้ผลจริงหรือไม่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การตอบว่าได้ผลอะไร ยังอาจไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานั้นดีพอหรือไม่ และรวมถึงยังไม่สามารถตอบโจทย์ในส่วนของการวัดผลด้านทัศนคติและพฤติกรรมได้ เพราะเพียงแค่รู้ยังไม่อาจยืนยันการกระทำได้ เช่นเดียวกับที่ทุกคนรู้ดีว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่บอกว่าคนที่บอกว่าบุหรี่ไม่ดีได้นั้นจะไม่สูบบุหรี่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอีกหนึ่งกระบวนการที่มักจะมาควบคู่กับการวัดผล คือ การติดตามผล 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้