อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์

2086 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์

อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์

นักจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบ Plearn (Play + Learn)

พร้อมกระบวนการสรุปบทเรียนอย่างเป็นระบบ ให้คนของคุณสามารถตกผลึกสาระ จากความสนุกสนาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาโท : สาขาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม 
  คณะพัฒนทรัพยกรมนุษย์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาลตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี : ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
   
   

ตำแหน่ง

 • วิทยากรด้านการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างทีม

 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • หลักสูตร Business and Organization Consultancy (NIDA)
 • Thai Coach รุ่นที่ 2
 • Talent Coach รุ่นที่ 2
 • Certificate In Introduction to Coaching  by ICM (International Coaching Mastery)

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • บ้านริมแคว แพริมน้ำ (ริเวอร์แควการ์เด้นท์ จำกัด)
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ นันทนาการ
 • วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (อาจารย์พิเศษ)
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สถาบันฝึกอบรม TOP PROFESSIONAL AND DEVELOPMENT 
  วิทยากรที่ปรึกษา
 • SKILLPLEARN CO.,LTD. (TRAINING ORGANIZER)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ
 • Team Building
 • วิทยากรกระบวนการ Activity Based Learning
 • ศิลปะการทำงานร่วมกัน (The Art of Collaboration)
 • Business and Organization Consultant
 • Collaborative Learning
 • Team Performance Consultant
 • Innovation HR System & Organization Development
 • Leadership Communication for Creating Innovation
 • Strategy Leadership for Innovation and Sustainability
 • Learning Innovation and Leadership for sustainability
 • Thinking Systems for Innovation
 • Creativity Thinking for Individual Development
 • Positive Thinking for Success
 • Innovation Management and Sustainability
 • การพัฒนาองค์กรด้วย Appreciative Inquiry
 • รู้จักตนเองเพื่อเข้าใจผู้อื่น ผู้นำสี่ทิศ & DISC Model
 • Effective Collaboration Learning
 • Team Development to Effective Collaborat
 • Rebuilding The Team
 • ภาวะผู้นำกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 • Good Leadership : Excellence Follower
 • Training and Group Coaching
 • การบริหารความขัดแย้งในองค์กร
 • การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
 • กลุ่มสัมพันธ์ สร้างทีมงาน (Teambuilding & Walk rally)
 • Train the Trainer


ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

            

            

            

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้