องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ก็ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ การทำให้ทีมงานเป็นคนดีและคนเก่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะหัวหน้างานที่ทำงานเก่ง ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถพัฒนาทีมงานให้เก่งเหมือนตนเองหรือบริหารจัดการทีมงานให้ปฏิบัติตามที่ต้องการได้เสมอไป

หัวหน้างานที่ดีจึงจำเป็นต้องมีทักษะของการนำทีมงาน ดังนี้

1. สามารถบริหารจัดการทีมงานด้วยการใช้ภาวะผู้นำได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของคนที่แตกต่างกัน
2. สามารถมอบหมายงานได้อย่างชัดเจน และติดตามงานจากทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถให้ Feedback ทีมงานทั้งด้านบวกและลบได้โดยไม่เสียความสัมพันธ์ และสร้างการยอมรับจากทีมงานได้
4. สามารถสอนและพัฒนาทีมงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานแต่ละคนให้ดีขึ้นได้

ชุดหลักสูตร การนำทีมงาน (Lead Team) นี้ จึงเหมาะกับการพัฒนา

-  หัวหน้างาน (Supervisor)
-  พนักงานที่มีผลการทำงานและทัศนคติในการทำงานที่ดี ที่องค์กรต้องการสนับสนุนให้เติบโต
ภาวะผู้นำและการบริหารทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติงานและนำส่งผลงานที่เป็นเลิศว่ายากแล้ว แต่การสร้างให้ทีมงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานและนำส่งผลงานที่เป็นเลิศได้เช่นกันนั้นยากกว่า หลักสูตรนี้ช่วยให้คุณได้

1. ออกแบบและวางแผนการพัฒนาภาวะผู้นำและสร้างทีมงานของตนได้
2. วิเคราะห์ทีมงาน เพื่อการวางแผนพัฒนาทีมงานของตนได้

ด้วยการเรียนรู้หลักคิดของภาวะผู้นำ 4 แบบ (DISC) และปัจจัยแห่งการเป็นผู้นำ (SCARF) พร้อมกิจกรรมและ Workshop ให้คุณได้ฝึกพัฒนาทีมงานด้วยการโค้ชแบบ GROW Model จนมั่นใจได้ว่าคุณพร้อมที่จะดึงศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ มานำทีมงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถสร้างทีมงานให้ปฏิบัติงานและนำส่งผลงานที่เป็นเลิศได้

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์ ดร. อำนาจ วัดจินดา

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>
เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างสร้างสรรค์

เมื่อคุณต้องมอบหมายงานให้กับทีมงาน คุณพบว่า คุณมักจะไม่ได้งานกลับมาในเวลาที่นัดหมาย หรือกลับมาคนละแบบกับที่ต้องการ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าทำไม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน

2. ฝึกฝนเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณได้ฝึกจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะมอบหมาย เพื่อให้ทีมงานส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมายโดยยังมีความสัมพันธ์ที่ดี

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์อินทิรา สิทธิเวช

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>
3 กุญแจใจ ในการให้ Feedback ทีมงาน


คุณมีอาการมืดแปดด้านเมื่อต้อง อธิบายเป้าหมายของหน่วยงานให้ทีมงานเข้าใจและยอมรับหรือไม่ มีอาการอึดอัดเมื่อต้องติดตามงานและให้ผลสะท้อนกลับเพื่อการหาแนวทางในการปรับปรุงงานหรือไม่  ถ้าใช่หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

คุณจะได้

1. ฝึกฝนวิธีการสื่อสารเป้าหมายสู่ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

2. เรียนรู้แนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้

3. สามารถเลือกเครื่องมือในการติดตามงานและการโค้ชเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงไปสู่เป้าหมายได้

ด้วยกิจกรรมและ Workshop ให้คุณได้ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมขั้นตอนในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้นำไปสู่เป้าหมายได้

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถสื่อสาร หรือ สร้างความร่วมมือจากทีมงานในการทำภารกิจร่วมกันให้สำเร็จได้

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์จอมพล จีบภิญโญ

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>
การสอนหน้างาน เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามปวดใจที่หัวหน้างานมักพบคือ สอนลูกน้องยังไงให้ทำงานผิดพลาดได้เบอร์นี้ เมื่อกลับมาทบทวนคุณก็พบว่าคุณไม่รู้ว่าที่ลูกน้องยังทำไม่ได้เพราะมีความรู้ไม่เพียงพอ ทำไม่เป็น หรือไม่อยากทำกันแน่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้

1. ฝึกฝนการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการทำงานที่ผู้เรียนพึงมี

2. ฝึกฝนขั้นตอนของการสร้างและสอนให้มั่นใจ

ด้วยกิจกรรมและ Workshop ที่ให้คุณได้ทดลองเขียนแผนการสอนงาน เพื่อให้ทุกการเรียนรู้ได้เห็นผลลัพธ์ และทุกผลลัพธ์สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้จริง

เหมาะสำหรับ : หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถสอนให้ทีมงานมีปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์นพพล นพรัตน์

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้