การบริหารการทำงานเชิงรุก

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบชวนคุย ชวนคิด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง นำการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ที่พร้อมจะรับฟังทุกประสบการณ์และความคิดเห็น จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎี ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง จนเกิดเป็นการยอมรับ และความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้

Share

หมวดหมู่ : Lead Others

Share

รายละเอียดสินค้า

คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับงานด่วนตลอดเวลาใช่ไหม คุณรู้สึกกดดันและเครียดกับงานแทรกที่ไม่ได้อยู่ในแผน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนอื่นไม่เป็นเหมือนคุณ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผน และหาวิธีจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องทำในแต่ละวัน เพื่อให้เป้าหมายชีวิตและเป้าหมายขององค์กรเป็นจริง คุณจะได้

1. เรียนรู้ความสำคัญในการทำงานเชิงรุก

2. ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก

พร้อม Workshop ให้คุณได้ประเมินตนเอง เพื่อค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง และค้นหาแนวทางการส่งต่อวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุกให้ผู้อื่น 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: การบริหารงานเชิงรุก

 • การทำงานเชิงรุกส่งผลต่อความสำเร็จอย่างไร
 • ความสำคัญ และลักษณะการทำงานเชิงรุก
 • การตอบสนองเชิงรุก VS การตอบสนองตามสัญชาตญาณ

 

ส่วนที่ 2: การใช้ภาษาเชิงรุก

 • อิทธิพลของภาษา
 • ทักษะการใช้ภาษาเชิงรุก

 

ส่วนที่ 3: ใช้พลังไปกับสิ่งที่จัดการได้

 • ความกังวลเกี่ยวกับทีมงานที่เราจัดการได้
 • ความกังวลเกี่ยวกับทีมงานที่เราจัดการไม่ได้
 • ใช้พลังไปกับสิ่งที่จัดการได้
 • สิ่งที่ทำได้ดี – สิ่งที่ควรหยุดทำ – สิ่งที่ควรเริ่มทำ

 

ส่วนที่ 4: การส่งต่อวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก

 • การส่งต่อผู้ร่วมทีมเรื่องการใช้ชีวิต & การทำงานเชิงรุก
 • ข้อจำกัด หรือ ข้อควรระวังในการส่งต่อผู้ร่วมทีมเรื่องการใช้ชีวิต & การทำงานเชิงรุก
 • ตัวอย่างสิ่งที่ต้องการส่งต่อผู้ร่วมทีมเรื่องการใช้ชีวิต & การทำงานเชิงรุก 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • ฝึกตั้งเป้าหมายชีวิต / เป้าหมายของงาน / เป้าหมายของทีมงาน (ถ้ามี)
  • จัดลำดับความสำคัญ และเขียนแผนงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่มีความตั้งใจดี มุ่งมั่นในการทำงาน และอยากค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์บุรณินทร์ธารา บุษปภาชน์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท รวมถึงได้ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภทได้

New

พบกับการเรียนรู้ผ่านเกม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ที่นอกจากการฝึกทักษะอย่างสนุกสนานผ่านเกมแล้ว ยังได้ฝึกคิดจากกรณีศึกษาจริง ตัวอย่างจริง ที่เป็นเรื่องของตัวผู้เรียนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะนำทักษะมาประยุกต์ใช้หลังจบการเรียน

New

ร่วมฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ที่จะมาช่วยตอบทุกปัญหาคาใจ และคลี่คลายทุกอุปสรรคที่คุณเคยพบ

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com