สินค้าทั้งหมด

New

หลักสูตรที่คุณจะได้ฝึกใช้ Creative Tools ที่ ใช้ง่าย และได้ผล ตอบสนองการคิดแต่ละแบบ เหมาะกับคุณ! และใช้ได้จริง!

New

เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในทุกการแข่งขัน และฝึกทักษะสำคัญในการขายให้ชนะทุกการเปรียบเทียบด้วย Activity Based Learning เพื่อเป็นสนามซ้อมให้มั่นใจก่อนนำไปใช้ในชีวิตจริง

New

การทำไคเซ็น (Kaizen) การลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง เป็นวิธีการเพิ่มกำไรให้องค์กร ด้วยการจัดการความสูญเปล่า (Wastes) โดยไม่ลดคุณภาพหรือคุณค่าของ

New

คุณคิดว่าวันนี้คำถามของคุณ Work แค่ไหน? อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงานต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามได้ทรงพลัง , มีทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง , จัดระบบความคิดให้ทีมงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

New

เรียนรู้หลักการบริหารทุกโครงการให้เสร็จไว ได้ประสิทธิภาพด้วย Agile & Scrum ด้วยการเรียนรู้แบบง่าย ๆ พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิทยากรมากประสบการณ์

New

Agile เป็นแนวคิดในการทำงานใหม่ล่าสุดที่ทำให้หลาย ๆ องค์กรทั่วโลกรอดพ้นจากพิษภัยของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วน Kanban และ Scrum คือ หลักปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

New

ผู้บริหารหรือผู้นำในยุคดิจิตอล (Digital Age) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราและผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ดังนั้นผู้นำต้องสามารถปรับบทบาท เปลี่ยนกรอบความคิด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

New

สิ่งที่ทำให้หัวหน้างานต่างจากพนักงานปฏิบัติการ คือ บทบาทในการบริหารจัดการ และ ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของเป้าหมายทีมงาน ความสามารถในการบริหารงานและคน

New

อาชีพที่จะประสบความสำเร็จในงานขายได้นั้นจึงต้องสามารถตีโจทย์ หรือ คิดวิเคราะห์ได้อย่าง รวดเร็ว และเฉียบพลัน มีวิธีการเสนอขายที่สร้างความแตกต่าง ตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว และมี ชั้นเชิง รวมถึงต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภทได้

New

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงานของหัวหน้างาน หมายถึงความสามารถในการควบคุม การทำงานของทีมงานได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ตามเวลาที่กำหนดของลูกค้า

New

หากต้องการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ให้สามารถประสานการทำงานได้อย่างราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างทัศนคติที่เปิดรับ (Positive Thinking & Growth Mindset) และมีวิธีคิดที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในการทำงาน

New

หลักการบริหารเวลาที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ตัวเวลา แต่เป็นการบริหารเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้เวลาของเราได้อย่างเหมาะสม

New

การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น แต่เราจะเน้นการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารงานขาย ให้วิเคราะห์สถานการณ์ลูกค้าได้ แนะนำทีมขายเป็น และขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้า

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติทีมงาน และค้นหากลยุทธ์ในการขาย ให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น

New

คุณคิดว่าวันนี้คำถามของคุณ Work แค่ไหน? อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงานต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามได้ทรงพลัง , มีทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง , จัดระบบความคิดให้ทีมงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

New

คุณคิดว่าวันนี้คำถามของคุณ Work แค่ไหน? อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงานต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามได้ทรงพลัง , มีทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง , จัดระบบความคิดให้ทีมงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

New

อย่าปล่อยให้ความกังวลของทีมงาน เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จของทีม​ ​

New

พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ค้นหาและกระตุ้นแรงจูงใจของลูกน้อง ให้ทำงานได้อย่างมีพลัง

New

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถึงแก่น คิดหาทางเลือกที่หลากหลาย และตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ

New

เทคนิคการทำงานระหว่างหัวหน้างานและ HR เพื่อให้ได้การทำงานที่​ ​ - รับคนเข้าทำงาน ​ - ดูแลสอนงานให้ทำงานได้ และ เป็นคนดี​ - พัฒนาคนให้เก่ง​ - รักองค์กรณ์ และ อยู่กับเราไปนานๆ​ ​

New

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่เป็น "ทักษะ" การค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาการทํางาน เพื่อปลุกพลังความคิด สร้างสรรค์​ ​

New

วิเคราะห์จุดเด่น และข้อจำกัดของคนแต่ละแบบ เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสาร และทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ​

New

สื่อสาร มอบหมายงาน ติดตามงาน และ Feedback งาน อย่างไรให้ลูกน้องเต็มใจยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตามได้​

New

ผู้นำที่ดีต้องสามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการโค้ชที่ถูกวิธี​

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจได้อย่างยั่งยืน​

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องประกอบการให้บริการได้อย่างน่าสนใจ ด้วย 3 หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องในงานบริการ ที่จะสร้างความเปิดใจ ยกระดับความพึงพอใจ เพิ่มความเชื่อมั่น ให้ลูกค้าประทับใจและจดจำได้แบบไม่รู้ลืม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทีมงานได้ตั้งแต่รากฐานความคิด ทัศนคติ และกระตุ้นให้ทีมงานเผชิญความท้าทายได้ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ ผ่านการตั้งคำถามและการให้ Feedback และร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

Powered by MakeWebEasy.com