Lead Team

New

ด้วยบุคลิกภาพที่เด็ดขาด ชัดเจนของวิทยากร ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะได้ว่าที่ทีมงานทำงานไม่ได้เป็นเพราะ ขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือมีพฤติกรรมในการทำงานไม่เหมาะสม รวมถึงฝึกฝนการเขียนแผนการสอนที่จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย

New

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือของวิทยากร ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอดเวลา นำการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน นำไปใช้ได้จริง

New

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจ ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน และด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อน

New

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาพร้อมกับเรื่องเล่าอันทรงพลัง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักคิดของภาวะผู้นำในแต่ละแบบ ตระหนักถึงปัจจัยแห่งการเป็นผู้นำ และด้วยบุคลิกภาพที่สุขุม นุ่มลึก จะช่วยให้การผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองมานำทีมงานด้วยความมั่นใจ

Powered by MakeWebEasy.com