บทความที่น่าสนใจ

รวมบทความที่น่าสนใจในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาแรงใจ และการทำงาน

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Decline ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Maturity ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Growth ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Lunch (Start up) ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

แหล่งที่มาของ Training needs มาจากไหน และมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เราจะใช้เป็น Guideline ในการหา Training needs สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

ทีมที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง มาดูกัน!

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 3 ทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital)

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 2 ทุนทางสังคม (Social capital)

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 1 ทุนมนุษย์ (Human Capital)

การพัฒนาองค์กรนั้นต้องใช้ทุนมหาศาล แต่มีทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ “เงิน” ในการสร้าง เราเรียกทุนนี้ว่าทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)

จะพิจารณาจากวิทยากร? เนื้อหา? หรือค่าอบรม? คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าคือ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเงินที่จ่ายไป จะไม่ใช่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ!?

หากองค์กรของคุณเปลี่ยนใจจากการสร้าง "วงกลม" เปลี่ยนมาเป็น "สามเหลี่ยม" คุณจะทำอย่างไร ?

Powered by MakeWebEasy.com