บทความที่น่าสนใจ

รวมบทความที่น่าสนใจในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาแรงใจ และการทำงาน

ทำความรู้จักการใช้ ADDIE Model เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ

ADDIE Model คือ หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการวิเคราะห์ที่สาเหตุของปัญหา

มาดูกันว่า “5 เคล็ดลับการคัดเลือกวิทยากรภายนอก” เพื่อทำให้หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร “ปัง และโดนใจ” มีอะไรบ้าง

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Decline ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Maturity ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Growth ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

ค้นหา Training needs ที่เหมาะกับคุณ! เมื่อบริษัทอยู่ในสถานะ Lunch (Start up) ควรลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ตรงจุดไหนถึงจะเหมาะสม ควรพิจารณาจากอะไร?

แหล่งที่มาของ Training needs มาจากไหน และมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เราจะใช้เป็น Guideline ในการหา Training needs สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเอง

ทีมที่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง มาดูกัน!

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 3 ทุนทางโครงสร้าง (Structural Capital)

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 2 ทุนทางสังคม (Social capital)

รู้จักทุนทางปัญญา เข้าใจการพัฒนาองค์กรด้วยทุนความรู้ ตอนที่ 1 ทุนมนุษย์ (Human Capital)

Powered by MakeWebEasy.com