จอมพล จีบภิญโญ

5727 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จอมพล จีบภิญโญ

อาจารย์จอมพล  จีบภิญโญ

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและบริหารคน

ที่พร้อมเสริมสร้างบรรยากาศสนุกสนานและเสียงหัวเราะตลอดการเรียนรู้ 

 

 

ตำแหน่ง

  • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และ การพัฒนาทีมงาน

คุณวุฒิ/ การศึกษา

  • ปริญญาโท : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  • Essential Coaching : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • Management Development Program : สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน
  • ผู้จัดการฝ่าย In-House Training & Coaching Service สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
  • Training Quality Assurance บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • HRD Executive บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ


 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

  


 

Powered by MakeWebEasy.com