บุญเลิศ คณาธนสาร

327 จำนวนผู้เข้าชม  |  Trainers

บุญเลิศ คณาธนสาร

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ การเพิ่ม Productivity

 

ตำแหน่ง

 • วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการคิด และ การเพิ่ม Productivity

   

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • 2554 - Lean Production System at AOTS Japan
 • 2554 - CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT
 • 2557 - การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2557 - Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
 • 2557 - Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • 2558 - เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • 2559 - ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

   

ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper
  ตำแหน่ง : วิศวกรฝ่ายผลิต
 • โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  ตำแหน่ง : Facilitator เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism
 • SCG-Paper
  ตำแหน่ง : Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงาน
  ตำแหน่ง : วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • Strategic Thinking
 • Systems Thinking
 • Problem Solving and Decision Making
 • Project Management
 • Process Improvement
 • Root Cause Analysis


ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

 • บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จํากัด
 • บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

 

 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

       

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com