เจาะลึกที่ปัญหา หาทางออกด้วยทีม

พบกับการเรียนรู้ผ่านเกม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ที่นอกจากการฝึกทักษะอย่างสนุกสนานผ่านเกมแล้ว ยังได้ฝึกคิดจากกรณีศึกษาจริง ตัวอย่างจริง ที่เป็นเรื่องของตัวผู้เรียนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะนำทักษะมาประยุกต์ใช้หลังจบการเรียน

Share

หมวดหมู่ : Lead Others

Share

รายละเอียดสินค้า

ถ้าการทำงานโครงการมีปัญหา เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคนทำงานทุกคน ในฐานะหัวหน้าโครงการคุณจะทำอย่างไรให้ทุกคนตระหนักและช่วยกันแก้ไขปัญหา

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสภาพปัจจุบัน และปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้ตรงกัน

2. สามารถนำผู้อื่นในการร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันหาทางออกจากมุมมองต่างๆ จนได้วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายที่สุดได้

ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยเกม กิจกรรม และ Workshop ให้คุณได้ฝึกใช้เครื่องมืออย่างเป็นลำดับขั้นตอน   ที่เข้าใจง่ายและได้ผล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: แนวคิดเรื่องความสำคัญของคุณภาพ และต้นทุนต่อการแข่งขัน

 • แนวคิดเรื่องการแก้ปัญหา
 • ประเภทต่าง ๆ ของปัญหา
 • การแก้ปัญหาร่วมกับทีมงาน

ส่วนที่ 2: แนวคิดการแก้ปัญหาด้วย QC Story และ QC 7 Tools

 • การค้นหาปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงเกิดขึ้นในกระบวนการ
 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย QC Story
  • ระบุปัญหา
  • สำรวจสภาพปัจจุบัน
  • ตั้งเป้าหมาย
  • วิเคราะห์สาเหตุ
  • กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
  • ติดตามผล
  • กำหนดมาตรฐาน
 • เครื่องมือการแก้ปัญหา QC 7 Tools


รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop 
  • การค้นหาปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุง
  • การใช้เครื่องมือ QC ที่สำคัญ
  • การแก้ปัญหาที่หน้างานด้วย QC Story และ QC 7 Tools

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่ไม่สามารถจัดระบบข้อมูลเพื่อการสื่อสารปัญหาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ จนกลายเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบแก้ทุกปัญหาด้วยตัวเอง

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

 

  

สนใจจัดหลักสูตร ติดต่อ 

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท รวมถึงได้ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภทได้

New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบชวนคุย ชวนคิด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง นำการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ที่พร้อมจะรับฟังทุกประสบการณ์และความคิดเห็น จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎี ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง จนเกิดเป็นการยอมรับ และความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้

New

ร่วมฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ที่จะมาช่วยตอบทุกปัญหาคาใจ และคลี่คลายทุกอุปสรรคที่คุณเคยพบ

New

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือของวิทยากร ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอดเวลา นำการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน นำไปใช้ได้จริง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com