วิเคราะห์คนได้ โน้มน้าวใจคนเป็น เห็นผลของงาน

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท รวมถึงได้ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภทได้

Share

หมวดหมู่ : Lead Others

Share

รายละเอียดสินค้า

ถ้าการทำให้ผู้อื่นเชื่อในสิ่งที่คุณคิด รวมถึงลงมือทำในสิ่งที่คุณเป็นผู้เสนอนั้นเป็นเรื่องยาก หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

คุณจะได้

1. เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคน 4 ประเภท (DISC)

2. ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภท

ด้วยกิจกรรมและ Workshop ให้คุณได้วางแผนการขอความร่วมมือจากคนแต่ละประเภท สื่อสารและโน้มน้าวคนแต่ละประเภท ส่งผลให้ภารกิจของคุณสำเร็จลุล่วงได้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: การสื่อสารเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงาน

 • พลังคิดบวก พลังแห่งความสำเร็จ
 • ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง และความช่วยเหลือของทีม
 • การสร้างไมตรีที่ดี เพื่อขอความช่วยเหลือ และทำให้เขารู้สึกว่าเป็นภาระน้อยที่สุด
 • การสื่อสารเชิงบวก

 

ส่วนที่ 2: รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นด้วย DISC

 • จุดแข็ง จุดอ่อน และความชอบของคนแต่ละแบบ
 • การปรับตัวในการทำงานร่วมกับคนแต่ละประเภท เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

ส่วนที่ 3: การสื่อสารและประสานงานกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน

 • เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์
 • ข้อควรระวัง และการเตรียมการก่อนประสานงานกับคนแต่ละแบบ
 • เทคนิคการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานที่มีประสิทธิผล

 

ส่วนที่ 4: เทคนิคการสื่อสารเพื่อนำเสนอไอเดีย โน้มน้าวเพื่อร่วมงาน และเสนอความคิดเห็น

 • Think & Speak
 • PAJES
 • BEPS

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • การนำเสนอไอเดีย และแสดงความคิดเห็น
  • การโน้มน้าวใจเพื่อนร่วมงาน
  • เขียนแผนการขอความร่วมมือจากคนแต่ละแบบ


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถกระตุ้น หรือ สร้างความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการทำภารกิจร่วมกันให้สำเร็จได้

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
  


สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ 

061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พบกับการเรียนรู้ผ่านเกม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ที่นอกจากการฝึกทักษะอย่างสนุกสนานผ่านเกมแล้ว ยังได้ฝึกคิดจากกรณีศึกษาจริง ตัวอย่างจริง ที่เป็นเรื่องของตัวผู้เรียนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจที่จะนำทักษะมาประยุกต์ใช้หลังจบการเรียน

New

ร่วมฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ผู้เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี ที่จะมาช่วยตอบทุกปัญหาคาใจ และคลี่คลายทุกอุปสรรคที่คุณเคยพบ

New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบชวนคุย ชวนคิด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง นำการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ที่พร้อมจะรับฟังทุกประสบการณ์และความคิดเห็น จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎี ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง จนเกิดเป็นการยอมรับ และความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้

New

ตั้งเป้าหมายให้ SMART วางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทำได้จริง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com