Sales Talk Special Technique

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถนำเสนอสินค้า และปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ำ

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่ดี หากได้รับการนำเสนอขายที่ยอดเยี่ยม ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าในสายตาของลูกค้า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น ในทางกลับกัน หากมีการนำเสนอขายที่ยอดแย่ ต่อให้สินค้าดีสุดเทพเพียงใด ก็จะถูกลดทอนคุณค่าและความน่าสนใจ จนไม่สามารถสร้างยอดขายได้มากเท่าที่ควรเป็น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: บทบาทของทีมขายมืออาชีพ

 • 7 ขั้นตอนมาตรฐานสาหรับงานขาย
 • Service Team (มาตรฐานในการบริการลูกค้า)

 

ส่วนที่ 2: เทคนิคการนำเสนอสินค้าให้โดนใจ

 • เทคนิคการขายสินค้าด้วย FBA
 • การหา Key Message ในการขาย

 

ส่วนที่ 3: การเพิ่มพลังในการขาย

 • เทคนิคขจัดข้อโต้แย้ง (ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน / เงื่อนไข / นโยบายของบริษัท)
 • เทคนิคการปิดการขาย


 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • Can Do Attitude
  • 7 ขั้นตอนการเสนอขาย
  • ออกแบบข้อกำหนดมาตรฐานในการบริการของบริษัท
  • FBA & Key Message
  • ค้นหา และกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับข้อโต้แย้ง
 • มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงหน้างานก่อน เพื่อการอบรมและการนำไปใช้ให้ได้ผลจริง
 • สามารถปรับรายละเอียดแต่ละหัวข้อ / เนื้อหา ให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือทิศทาง
  การบริหารขององค์กรได้

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานขาย ทุกระดับ
 • หัวหน้างานขาย ทุกระดับ
 • ผู้บริหารงานขาย

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์วิชาวุธ จริงจิตร

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณใช้ความคิดเชิงบวก เพื่อค้นหาความคิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค้นหาและประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการง่าย ๆ ที่ใช้ได้ผลจริง

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติในการยอมรับความแตกต่าง ทักษะการฟัง และทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม และสร้างพลังในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความราบรื่นในการสื่อสารและประสานการทำงานให้ได้ใจ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com