High Impact Negotiation

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

หากต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว การจัดเตรียมข้อต่อรองที่สมเหตุสมผลและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะหากการต่อรองนั้นมีความแข็งข้อมากเกินไป จะทำให้เกิดความร้าวฉาน และตัดสัมพันธ์ในอนาคตกันได้ ทักษะการเจรจาต่อรองจึงไม่ใช่แค่ทักษะเพื่อการต่อรองกับลูกค้าภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้เพื่อเจรจาต่อรองผลลัพธ์ของงาน หรือโครงการกับเพื่อนร่วมกันหรือทีมงานด้วยกันได้เช่นกัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: ว่าด้วยเรื่องของการเจรจาต่อรอง

 • What / Why
 • Good /Bad Negotiation
 • Goal / Objective

 

ส่วนที่ 2: เตรียมความพร้อมก่อนเจรจาต่อรอง

 • Plan – Sell - Negotiate
 • Negotiation Tool
  • Negotiation Process
  • BATNA
  • Trading Item
 • ITA

 

ส่วนที่ 3: เจรจาต่อรองให้ได้ผล

 • Negotiation Rule
 • Do and Don’t
 • Tactic and Technique
 • Selling Benefit - SeBeA


 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • Negotiation Tool
  • BATNA
  • Trading Item
  • ITA
  • Negotiation Rule
  • SeBeA

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานขาย ทุกระดับ
 • หัวหน้างานขาย ทุกระดับ
 • ผู้บริหารงานขาย

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติในการยอมรับความแตกต่าง ทักษะการฟัง และทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม และสร้างพลังในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความราบรื่นในการสื่อสารและประสานการทำงานให้ได้ใจ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณใช้ความคิดเชิงบวก เพื่อค้นหาความคิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค้นหาและประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการง่าย ๆ ที่ใช้ได้ผลจริง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com