การบริหารอารมณ์ (EQ) สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ภายใต้ความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธ คุณจะค่อยๆเปิดใจ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ และด้วยวิธีการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ผสมผสานไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม คุณจะได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสม การทำงานราบรื่นขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง

Share

หมวดหมู่ : Lead Self

Share

รายละเอียดสินค้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อารมณ์ไม่ค่อยนิ่ง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หงุดหงิด ไม่พอใจในทุกเรื่อง ทุกเวลา  

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางในการบริหารอารมณ์ และการตอบสนองอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน เพราะคุณจะ

1. เข้าใจความสำคัญของการบริหารอารมณ์ (EQ) เพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารอารมณ์และการตอบสนองอย่างเหมาะสม

ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะอย่างไม่รู้เบื่อตลอดระยะเวลาการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: EQ VS IQ

 • EQ ต่างกับ IQ อย่างไร
 • 4 ปัญหา Classics
 • สาเหตุของปัญหาในการสร้าง EQ
 • EQ กับความสำเร็จ

ส่วนที่ 2: หลักคิดในการบริหารอารมณ์
 • ลักษะของคนที่มี EQ ดี
  • เข้าใจตน
  • เข้าใจผู้อื่น
  • แก้ไขความขัดแย้งได้
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์
 • หลักคิดสู่เป้าหมายของ EQ

ส่วนที่ 3: ฝึกบริหาร EQ ภาคปฏิบัติ
 • การมองโลกแง่บวกตามความเป็นจริง
 • การบริหาร EQ ด้วยการฟัง
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการสนทนา ด้วยเนื้อหา ประเด็น และประโยชน์ 

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • ตรวจสอบระดับ EQ ของตนเอง
  • กระจกเงา
  • ฟังอย่างมีสติ
  • พูดเพื่อเปิดใจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ 

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้บรรยากาศแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้บทเรียนสำคัญได้จากภายในตัวเอง จนกลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้

New

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้มากด้วยประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือ และการแก้ไขปัญหาจริง จะมาช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เครียด คุณจะได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

New

ด้วยความน่ารัก อ่อนโยน แต่ยังคงความชัดเจนในหลักการของวิทยากร จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจในการลองบิดมุมมอง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของเวลา ประกอบกับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณได้ลองคิด ลองจัดลำดับความสำคัญของงานจริงๆ ปัญหาของการส่งงานไม่ทันจะหมดไป

New

พัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ทางธุรกิจ ตั้งแต่ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น การแข่งขัน และการตลาด รวมถึงสามารถวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ นี้ เพื่อการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมฝึกใช้เครื่องมือและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com