การวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้มากด้วยประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือ และการแก้ไขปัญหาจริง จะมาช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เครียด คุณจะได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

Share

หมวดหมู่ : Lead Self

Share

รายละเอียดสินค้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเบื่อ ปวดหัวจากการที่ต้องรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทำงาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น ลดปัญหาซ้ำซาก ทำงานได้ง่ายขึ้นและสามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณจะได้

1. เรียนรู้เครื่องมือ และวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหา
2. แนวทางการตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ Workshop ให้คุณได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่างๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: ความสำคัญของการบริหารจัดการ

 • ทำไมเราต้องมีระบบการบริหารจัดการ
 • Positive Thinking มีประโยชน์อย่างไรกับการทำงานและการแก้ไขปัญหา
 • ความสำคัญของการทำงานกับการมีชีวิต และ “เป้าหมายของชีวิต”

ส่วนที่ 2: การควบคุมกระบวนการ

 • หลักการ PDCA กับการทำงาน
 • Turtle Diagram ทุก ๆ ปัญหา ล้วนมาจากเต่า

ส่วนที่ 3: การแก้ไขและการป้องกันปัญหา ด้วยเทคนิค 8D

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Problem Solving
 • Effective Cross Functional Team ทำไมมี Work Team แต่ Team ไม่ค่อย Work
 • ความสัมพันธ์และความสำคัญของระบบการแก้ไขและป้องกันปัญหาตามมาตรฐานสากล (ISO)
 • การแก้ไขเบื้องต้น
 • การวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
 • การประยุกต์ใช้ Mind Mapping กับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา
 • การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหา (RCA) ด้วยเทคนิคการถาม ทำไม ทำไม ทำไม (5 Why)
 • การเปรียบเทียบทางเลือกและการตัดสินใจ โดยใช้แผนภาพต้นไม้
 • การวางแผนและการสร้างแผนงาน (Action Plan & Improvement Plan)
 • การสร้างหรือการพัฒนาระบบมาตรฐานหลังการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหา
 • การสร้าง Learning Point ในรูปแบบ X-Y Diagram

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • ฝึกการวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่ยังต้องรับมือกับปัญหาซ้ำซาก หรือรู้สึกว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้อยู่มันไม่โอเค

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

 

  


สนใจหลักสูตรติดต่อ 

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้บรรยากาศแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้บทเรียนสำคัญได้จากภายในตัวเอง จนกลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้

New

ภายใต้ความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธ คุณจะค่อยๆเปิดใจ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ และด้วยวิธีการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ผสมผสานไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม คุณจะได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสม การทำงานราบรื่นขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง

New

ด้วยความน่ารัก อ่อนโยน แต่ยังคงความชัดเจนในหลักการของวิทยากร จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจในการลองบิดมุมมอง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของเวลา ประกอบกับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณได้ลองคิด ลองจัดลำดับความสำคัญของงานจริงๆ ปัญหาของการส่งงานไม่ทันจะหมดไป

New

พัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ทางธุรกิจ ตั้งแต่ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น การแข่งขัน และการตลาด รวมถึงสามารถวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ นี้ เพื่อการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมฝึกใช้เครื่องมือและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com