Effective Communication & Collaboration

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความราบรื่นในการสื่อสารและประสานการทำงานให้ได้ใจ

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

การสื่อสารที่ดี ไม่ใช่เพียงแค่การใช้คำพูดที่ถูกต้อง แต่ยังต้องมีการสื่อสารด้วยท่าทาง สีหน้า และน้ำเสียงที่เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราเป็นตัวกลางในการประสานงาน และต้องการสร้างความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ การเลือกใช้วิธีการแสดงออก และการสื่อสารที่เหมาะสมได้นั้น จะช่วยให้เราทำงานได้ราบรื่น และรวดเร็วมากขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: ทบทวนเรื่องของ “คน” 

 • ความแตกต่างกันของคนแต่ละแบบ
 • การทำงานร่วมกับคนที่ต่างกัน
 • คน คือ กุญแจของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

 

ส่วนที่ 2: ความสำคัญของการสื่อสาร

 • กฎแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการเปิดใจตนเอง และลดทิฐิอัตตา (Ego)

 

ส่วนที่ 3: การเตรียมตัวในการสื่อสาร

 • การวางเป้าหมายในการสื่อสาร
 • การวางแผนในการสื่อสาร เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

 

ส่วนที่ 4: เคล็ดลับการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ

 • การสื่อสารในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener)
 • น้ำเสียง – ภาษากาย อิทธิพลหลักของการสื่อสาร
 • วิธีลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
 • เคล็ดลับ 6 ประการ สื่อสารชนะใจคน

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกหน่วยงาน / ระดับ
 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณใช้ความคิดเชิงบวก เพื่อค้นหาความคิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค้นหาและประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการง่าย ๆ ที่ใช้ได้ผลจริง

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติในการยอมรับความแตกต่าง ทักษะการฟัง และทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม และสร้างพลังในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com